Vieringen

Om de twee weken wordt op zondagmorgen in de Druivenkas van de moestuin van Bartiméus een Hagedienst gehouden. Dit is een open dienst van Schrift en Tafel met een voorganger uit de eigen gemeenschap of van daarbuiten. De vrouwen en mannen die voorgaan zijn theologisch geschoold, hebben affiniteit met de Hagediensten en herkennen zich in de uitgangspunten.

In de zomermaanden worden (meestal drie) themadiensten gehouden. Deze meer experimentele diensten worden door een wisselende groep deelnemers voorbereid en uitgevoerd rond een door henzelf gekozen thema.

Alle diensten beginnen om 10.30 uur, voorafgegaan door oefening van de zang vanaf 10.15 uur.

In een Hagedienst wordt een collecte gehouden ter ondersteuning van een klein maatschappelijk project. De keuze van een project gebeurt op voorstel van deelnemers van de Hagediensten, die persoonlijk bij zo’n project betrokken zijn.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Voorbereiding van de diensten

Er is geen Hagedienst denkbaar zonder gezamenlijke voorbereiding. Onder leiding van een lid van de liturgiecommissie verdiepen de voorganger, enkele deelnemers uit de gemeenschap en de muzikant zich allereerst in de schriftlezingen. Daarna worden afspraken gemaakt over keuze van de liederen en het tafelgebed, en worden taken verdeeld. Iedere deelnemer kan zich aanmelden voor deelname aan de voorbereiding.

De Hagediensten volgen in principe het oecumenisch leesrooster “De Eerste Dag”.