Activiteiten

Collectedoelen

In de Hagediensten wordt afwisselend voor drie doelen gecollecteerd: een collecte met een lokaal doel, een met regionaal/landelijk doel en een met een buitenlands doel. Voor ieder collectedoel wordt gedurende drie jaar gecollecteerd.


Lopende collectedoelen

  • de Vrolijkheid, AZC Leersum
    Contact: Martin Kemperman

  • Stichting naar School in Haïti
    Contact: Heleen Keijzer-Lambooy

  • School la Tulipe in Mikondo-Kinshasa
    Contact: Atie Doude van Troostwijk

Kringen

Er worden regelmatig meditaties georganiseerd.

Rond kerkelijke hoogtijdagen of in de Advent of 40 dagen-tijd worden ook wel kleinschalige ontmoetingen/vieringen georganiseerd.

Soms vindt dit plaats rond een maaltijd, soms worden creatieve werkvormen gebruikt.


Pastoraat

Voor mensen die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, hebben zich een aantal voorgangers uit onze kring zich beschikbaar gesteld. Het zijn:

Marijke Egelie, Huguette Jurriaanse, Joke de Zwaan


Cantorij/muzikanten

De Hagediensten besteden veel aandacht aan een goede invulling van zang en muzikale begeleiding. Een cantorij ondersteunt de zang van de gemeenschap. Bij bijzondere gelegenheden zorgt solozang of instrumentale begeleiding voor een feestelijk accent. De vaak nieuwe liederen worden door de cantorij soms meerstemmig ingestudeerd. De cantorij oefent tenminste eenmaal per 14 dagen.

Contactpersoon: Frits de Zwaan

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de diensten. Bij toerbeurt treedt een lid van de commissie bij de dienst op als gastvrouw/-heer namens de gemeenschap. De liturgiecommissie geeft aandacht aan vernieuwing van liturgische vormen en teksten.

Contactpersoon: Teun van der Ven


Kosterij

Voor elke dienst wordt de kapel ingericht en opgeruimd. Er wordt gezorgd voor brood en wijn voor de tafeldienst, en voor de koffie na de dienst. De kosterij bestaat uit een aantal deelnemers aan de Hagediensten, die volgens een rooster een paar keer per jaar de taken uitvoeren.

Contactpersoon: Lies Mikkers


De Contactgroep

De contactgroep heeft als taak zorg voor elkaar en houdt daartoe een extra oog op het wel en wee van de bezoekers van de Hagediensten en het opvangen van signalen over wat er speelt in de gemeenschap. Bij toerbeurt verwelkomt een lid van de contactgroep de bezoekers van de diensten. De contactgroep organiseert ook gemeenschap versterkende activiteiten, bijvoorbeeld een lunch bij aanvang van het seizoen. De bloemen worden na de dienst aan iemand gegeven als teken van verbondenheid.

Contactpersoon: José Renssen