Welkom


Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 


Agenda


Zondag 15 april: Hagedienst 
Kapel Bartiméus
aanvang 10.30 uur, inzingen 10.15 uur.
Voorganger: Maria van Schaik.
Muzikant: Frits de Zwaan
Collecte: Stichting naar School in Haïti.

De komende periode staat het boek Genesis centraal.
Deze zondag hebben we daarom 2 lezingen uit Genesis,
uit de hoofdstukken 2 en 3. Het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs en van de boom der kennis van goed en kwaad. Bekende verhalen, maar verrassend in de Naarder Bijbelvertaling en in de context van ons leven.

Zondag 29 april: Hagedienst 
Druivenkas Historische Moestuin Bartiméus
aanvang 10.30 uur, inzingen 10.15 uur.
Voorganger: Peter Koper
Muzikant: Gerben Zwaan
Collecte: de Vrolijkheid