Welkom

Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 
In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda

In verband met Corona-maatregelen zijn er de komende tijd geen diensten in de kapel of druivenkas. Sinds kort zijn er diensten ‘vanuit huis’ via Zoom. Aan Hagedienstleden wordt de dag voorafgaand aan de dienst de liturgie van de dienst met een inlogmogelijkheid naar de zoombijeenkomst per mail toegezonden. Als u wel wilt deelnemen aan een Hagedienst via Zoom, maar geen lid bent, kunt u uiterlijk de dag voorafgaand aan de dienst een mail sturen naar hgdnstn@gmail.com. U ontvangt dan alsnog de liturgie en een link naar de zoombijeenkomst.


Zondag 9 mei

Hagedienst via Zoom

Voorbereiders: Joke de Zwaan, Annemarie Kruimer

Muzikant:         Frits de Zwaan

Collecte:           La Tulipe


Zondag 23 mei 9:30 uur (NB: andere aanvangstijd)

Pinksteren

Hagedienst via Zoom

Met elkaar dienst


Zondag 6 juni

Hagedienst via Zoom

Voorbereiders: Jasja Nottelman, Teun van der Ven

Muzikant:         Frits de Zwaan

Collecte:           Exodus