Welkom

Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 
In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda

In verband met corona zijn er de komende tijd geen Hagediensten in de kapel of druivenkas van Bartiméus.

Wel worden er voor de volgende zondagen via Hagenieuws teksten en beelden gedeeld voor de volgende zondagen

21 juni, 5 juli, 19 juli

Als u Hagenieuws niet ontvangt, maar wel graag deze teksten en beelden wilt ontvangen, kunt u een mail zenden naar hgdnstn@gmail.com, dan zorgen we voor toezending.