Welkom


Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 

.AgendaZondag 20 augustus 2017
Kapel Bartiméus 10.30 uur
Vierde en laatste zomerdienst
Thema: Leer mij hoe te leven. Psalm 119
Muzikant: Frits de Zwaan
Collecte: bomen voor The Tent of Nations.


Psalm 119, wie kent deze van A tot Z?
We zullen iets opsteken over de opbouw, vorm en inhoud van de tekst en hoe de psalm in de kloosters gelez
en en gezongen wordt. Leidraad is het boek  "Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte" van Kees Waaijman.
Het wordt een viering die ons in beweging zet.


 

Zondag 3 september 2017                                                 Kapel Bartiméus 10.30 uur, inzingen 10.15 uur        Voorganger: Aline Barnhoorn                                            Muzikant: Frits de Zwaan                                                            Collecte Groentetuin school Haïti