Welkom

Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 
In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda


Zondag 20 september 2020  10:30 uur


Hagedienst in de KAPEL van Bartiméus

Voorganger:      Joke de Zwaan
Muzikant:          Frits de Zwaan 
Lezingen:           Exodus 32: 17-14 en Matthéus 18: 21-35
Collecte:            La Tulipe 

NB zie COVID-maatregelen hieronder. 

Aanmelden vooraf is niet nodig.


Zondag 27 september 2020 10:00 uur

Oecumenische vredesdienst in de GROTE KERK

 

Zondag 18 oktober 2020 10:30 uur

Hagedienst in de KAPEL van Bartiméus

Voorganger:      Peter Koper


Covid maatregelen:

Voor 20 september gelden voor bezoekers van de Hagediensten de volgende richtlijnen:

    1.  Houd altijd 1,5 mtr afstand.

  1. Kom niet te vroeg. Op 30 augustus vanaf 11.45 uur.
  2. Volg aanwijzingen van de coördinator op
  3. Jas ophangen
  4. Welkom
  5. Handen ontsmetten en liturgie zelf pakken
  6. Plaats opzoeken (gezinsleden naast elkaar)
  7. We blijven de hele dienst op onze plek, er wordt niet gezongen 
  8. en we gaan voor onze stoel staan in plaats van een kring te vormen.
  1. Collecte nog overmaken per bank
  2. We verlaten de kapel via de kapstok één voor één op aanwijzing van de coördinator.

Toiletgebruik alleen in noodgevallen. (Reinigingsdoekjes toiletbril, spoelknop, deurknoppen enz. zijn aanwezig). Er kan geen gebruik worden gemaakt van de keuken.