Welkom

Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 
In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda

Zondag 8 december 2019 10:30 uur:
Hagedienst in de DRUIVENKAS van Bartiméus
Tweede Advent
Voorganger: Huguette Jurriaanse
Muzikant:     Frits de Zwaan
Lezing:          Micha 4: 1-8 en Brief aan de Romeinen 15: 4-9 
Collecte:       La Tulipe     
 
Zaterdag 14 december 2019 17:00 – 19:00 uur:   
Derde Advent 
Vesper bij Jurriën en Thea Dengerink 
(eenvoudige liturgie met maaltijd)
Thema:          Nederig te wandelen met je God (Micha 6: 8)
Opgeven via de intekenlijst na de dienst van 8 december of via thea.dengerink@kpnmail.nl 

Dinsdag 24 december 2019 20:00 uur:
Kerstnachtdienst in de KAPEL van Bartiméus
Voorganger:   Joke de Zwaan
Muzikanten:    Gerben Baaij en Frits de Zwaan
Lezing:            Micha 5: 1-4a
Collecte:         Stichting Naar School, Haïti