Nieuws‎ > ‎

Wind Cor P. Berkel

Geplaatst 16 sep. 2015 06:43 door Oecumenische Hagediensten
De wind heeft ons te pakken, letterlijk en figuurlijk. De wind is gratis en de windmolen is ons al lang bekend en ook geschikt voor de energie opwekking. En zo ontstaat de gedachte dat deze vorm van opwekking van energie vrijwel voor niets is. Volgens prof. ir. Huib van Heel (emeritus hoogleraar milieutechnologie aan de TU Delft) is dat een misvatting want het is veruit de duurste opwekkingsvorm. In de landelijke politieke discussie over de plaatsing van die windmolens, die niemand in z’n achtertuin wil, is dit een belangwekkend inzicht.

In z’n boek “Nader bezien” van 2005, (ISBN 90­5959­029­5) laat hij zien wat de waan en wetenschap in onze samenleving tot gevolg heeft. Meerdere onderwerpen passeren de revue zoals de fosfaten, de recycling, de ozon maar ook het leven met risico’s en dat ‘alle beetjes niet helpen’. Telkens weer neemt hij met feiten en gegevens het onderwerp op de hak. Dat doet hij op zodanige wijze dat een beetje leek zoals ik het prima kan volgen. En natuurlijk neemt hij onderwerpen waarvan hij met feiten kan aantonen dat het echt anders in elkaar zit dan de officiële mening.

Zo ook de opwekking van elektriciteit door windmolens. In Nederland waait het 80% van de tijd met windkracht 3 of minder. In ons windrijke land maken de molens in slechts 30% van de uren elektriciteit. Want de opgewekte energie is sterk afhankelijk van de windsnelheid. Bij de helft van de windsnelheid levert de windmolen, volgens de aerodynamica, slechts 1/2x1/2x1/2 dat is 1⁄8 van de maximale energie waar die voor ontworpen is. De molen is ontworpen voor windkracht 7 á 8 en dan gaat de rem erop wegens overbelasting.

De windmolen produceert dus gemiddeld tussen de 15 en 25% van het ontwerpvermogen. Bij een centrale van 500 MW levert een klassieke centrale zonder problemen 90% dus 450 MW en de windmolenpark van 500 MW gemiddeld 125 MW. Er moet dus 3,6 x zoveel vermogen gebouwd worden als bij een conventionele centrale en dan is er nog geen garantie dat het altijd waait. Bij windstil weer wordt er dus niets opgewekt.

Zou het dan goedkoper zijn om windmolens te bouwen. Neen, een windmolen vraagt 5 á 10­ maal de investering van conventioneel vermogen. Het is dus een fabeltje dat windenergie een oplossing kan zijn voor het energievraagstuk. En de kosten van deze vorm van energieopwekking worden links om of rechts om door de gebruiker betaald. Ook de subsidie is geld van de gebruiker, kijk maar op je energierekening naar de energiebelasting. De kosten zijn uiteindelijk voor de gebruiker, subsidie of gratis bestaat niet.

Onbekend is waar deze misvatting vandaan komt. Het is meer een geloof dan een wetenschappelijk onderbouwd standpunt. Er staan hier kennelijk grote belangen op het spel. en er is al te veel in geïnvesteerd om dit nog terug te kunnen draaien.

En de les hiervan moet zijn dat kritische vragen en inzichten die niet met de vooringenomen standpunten sporen, beter aan bod moeten komen. Er was te weinig tegenspraak. En zo komt de windmolen toch nog in de achtertuin.
Comments