Nieuws‎ > ‎

Voorkomen. De blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 28 jan. 2016 02:01 door Oecumenische Hagediensten   [ 28 jan. 2016 10:46 bijgewerkt ]

Het spreekwoord zegt: ’Voorkomen is beter dan genezen.’ Of dat nog steeds waar is, kun je inmiddels wel in twijfel trekken. In een bijeenkomst die ik bijwoonde deed de inleider de uitspraak: ’de mens is een drama’. En kijk je regelmatig naar het nieuws dan kun je dat gerust bevestigen. Wat daar getoond en gemeld wordt is dramatisch en wordt ook nog veroorzaakt door onze medemensen. En dat zouden we dus moeten voorkomen? Preventie is in en wordt steeds meer gezien als een methode om onheil te voorkomen.
En of we het nu over het voorkomen van terroristische aanslagen hebben of het voorkomen van ziekten, we willen degenen die dat veroorzaken of willen veroorzaken zo onder druk zetten dat zij er van afzien en zich “netjes” gedragen. We weten inmiddels wat zich in Keulen heeft afgespeeld. Daders zijn er vrijwel niet te vinden maar het moet wel voorkomen worden. Alsof het bij massameetings en popconcerten niet zou voorkomen. Het gedrag is zo oud als de mensheid maar het mag niet.
Hier mee kom je aan de grenzen van het voorkomen van……. Die blijken trouwens ook op andere terreinen zoals bij de overschrijding door de inlichtingendiensten van de privacywetgeving. Afluisteren ter voorkoming van wat al niet? Zo krijgen we een rechtstaat die wel veilig is maar bol staat van de controles. Het gedrag van mensen wordt steeds meer in de gaten gehouden en dat leidt tot het sturen van het gedrag en het beperken van de vrijheid van het individu. Daar zou je, ter wille van de veiligheid, voor kunnen kiezen. Maar absolute veiligheid is een illusie. We moeten hier anders mee omgaan.
Ook al nemen de misdaadcijfers af, nog steeds is er een gevoel van toenemende onveiligheid. Er is altijd dreiging van iets dat we nog niet weten en dus ook niet kunnen voorkomen. Ik kom nog even terug op de uitspraak dat de mens een drama is.
Boeken zijn er geschreven over wat een mens kan overkomen in zijn leven. Met name klassieke Russische schrijvers konden er wat van. Maar de Bijbel en de Griekse mythen en sagen gaan er ook vol op in. De mens is dus in dit opzicht een echt probleem en we kunnen wel willen dat de overheid mensen controleert om rampen te voorkomen maar dat gaat toch niet echt lukken. Wat onverwacht is valt niet te voorkomen.
Zo komen we uit bij ons zelf. Betrokkenheid, voorlichting, opleiding, scholing, begeleiding, coaching allemaal termen die niet nieuw zijn, maar wel opnieuw in deze huidige tijd ingevuld moeten worden. Waar zijn de buurthuizen voor de jeugd, de jongerenwerkers, sociaal werkers, de opleidingen daarvoor? Ze zijn allemaal verdwenen. Die sociale structuur moet weer opnieuw opgebouwd worden. Er moet geïnvesteerd worden in de omvang en de kwaliteit van de sociale structuur in plaats van in de preventie. Want het gaat om het aan aanleren van de sociale vaardigheden, deugden en waarden.
Comments