Nieuws‎ > ‎

Vervuiling - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 8 apr. 2021 06:28 door Oecumenische Hagediensten
Ruim 31 miljard dieren zijn geslacht in 2020. Dieren die ook allemaal gevoed moeten worden en die mest produceren. Deze dieren worden geslacht en grotendeels geëxporteerd. We hebben in Nederland 18,2 miljoen grotere veedieren (varkens, koeien, schapen, geiten en paarden) en 107 miljoen pluimveedieren (kippen, kalkoenen en eenden) op 17 miljoen inwoners in Nederland. Dit is, wat men noemt, bio-industrie.

Dierenwelzijnorganisaties, die deze term hebben bedacht als vertaling van het Engelse factory farming, gebruiken de term bio-industrie sinds 2009 niet meer. De term werd verward met de biologische veehouderij. Dieren in de biologische veehouderij hebben meer leefruimte en komen vaker buiten dan hun soortgenoten in de bio-industrie. Vandaag de dag spreken dierenwelzijnorganisaties daarom liever over de vee-industrie.

De vee-industrie pleegt een enorme aanslag op de luchtkwaliteit. Met andere woorden, de vee-industrie is een grote vervuiler, wat ook blijkt uit metingen van het RIVM. Ik snap wel dat er politieke partijen zijn die zeggen dat de vee-industrie niet meer kan in deze tijd. De mest veroorzaakt luchtverontreiniging in de vorm van ammoniak. Daarnaast zorgt het verkeer en de industrie voor de uitstoot van stikstofdioxide. Bij elkaar opgeteld is dit goed voor 70% van alle uitstoot.

Stikstof is de basis van het broeikasgas. Als politieke partijen iets aan de klimaatopwarming willen doen, dan ligt het aanpakken van stikstof voor de hand. Dan begin je dus bij het verkeer en de vee-industrie. Waarbij de vlees (- en zuivel) industrie de meest vervuilende industrieën zijn die zorgen voor de opwarming van de aarde.

De Raad van State heeft zich hierover ook uitgesproken en is van mening dat de overheid faalt op milieugebied. Groeien binnen de vleesindustrie is jarenlang de norm geweest, maar lijkt nu te schuren. Onlangs heeft een rechter een vergunning ongeldig verklaard voor de uitbreiding van een moderne veestal. De innovatie van deze vorm van stallen werd als onvoldoende beoordeeld in milieutermen.

De politiek kan niet om de klimaatproblemen heen, maar de grote vraag is of men impopulaire maatregelen durft te nemen. En dan heb ik het niet over technische maatregelen zoals innovaties op mestverwerking en voeraanpassingen, maar over maatregelen die de veestapel inperken en daarmee indruisen tegen de belangen van de kiezers van VVD, CDA, JA21, PVV, FvD en BBB. Is men bereid de veestapel te verminderen en zo ja, met hoeveel?

Ik zeg niet dat de boeren hun eigen probleem moeten oplossen. Het is mede aan partijen, zoals de politiek en de banken, te danken dat de vee-industrie nu een probleem heeft. Corona helpt de boeren en dwingt Nederland om de vee-industrie grondig te herzien. De vee-industrie is een broedplaats voor zoönosen, ziektes die kunnen overspringen van dieren op mensen. En aangezien wij het meest vee-dichte land zijn ter wereld moeten we hier niet te lichtzinnig mee omgaan.
Comments