Nieuws‎ > ‎

(Ver) oordelen Het Blog van Cor Berkel

Geplaatst 23 mrt. 2018 03:47 door Oecumenische Hagediensten
We kennen allemaal de #MeToo# beschuldigingen die gewoon via internet overgenomen werden. Daarmee was de veroordeling een feit. Zonder dat er een proces of een verdediging aan te pas kwam. Gewoon zonder onderzoek veroordelen. En omdat het emotionele onderwerpen zijn zoals verkrachtingen wordt dat voor lief genomen. Veroordelen zonder proces en onderzoek lijkt daarmee geaccepteerd te zijn. En het wordt door prominente Nederlanders ook gedaan. Het zijn middeleeuwse toestanden.
Het krijgt ook een steeds bredere acceptatie. Niks rechtstaat of rechtsgang gewoon hardop zeggen dat je vindt dat men schuldig is. Dat doet zich ook voor bij liefdadigheidsorganisaties zoals bij Oxfam. Er is inmiddels een lijst van personen en instellingen die hun betrokkenheid bij Oxfam opzeggen. Klopt dat eigenlijk wel? Een persoon of meerdere begaat(n) een misstap en het gevolg is dat de organisatie zijn steun verliest. Alsof het een beleid van de organisatie is. Als het verwijt is dat men te weinig doet en gedaan heeft om dat te voorkomen kan dat de organisatie treffen.
In een discussie tussen Matthijs van Nieuwkerk (DWDD)en Dolf Jansen (cabaretier) ging het over Oxfam en de seksuele misdragingen van het personeel. Dolf is ambassadeur van Oxfam en stelde dat hij ondanks de misstanden toch ambassadeur zou blijven. Matthijs vond dat onbegrijpelijk. Maar, zei Dolf, wie moet er dan optreden voor de getroffen mensen
bij een ramp? Er wordt dus alleen gekeken naar de misstap en niet naar al het goede werk dat men ook doet.
Maar als je naar misstappen kijkt, kijk dan ook even naar de banken daar is met de manipulatie van de Liborrente niemand gestraft en de bank is er vanaf gekomen met een schikking. Ten opzicht van de maatschappelijke schade die berokkend is dat een schijntje. (zie Tegenlicht VPRO 28-02-2018.) Er wordt door de overheid formeel recht gedaan terwijl dat slachtoffers geen recht wordt gedaan. Althans wordt het geheel anders beleefd. Maar de rechters zijn het hier niet mee eens blijkt uit hun uitspraak:
‘Rechter moet megaschikkingen kunnen toetsen’ Den Haag, 28-02-2018
Bij megaschikkingen in strafzaken moet de rechter een controlerende en rechtsbeschermende taak krijgen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is, stelt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.
Misschien komt er net als bij de schikkingen ook een uitspraak van de Raad voor de rechtspraak over de veroordelingen via internet en zonder rechtsgang. Want duidelijk is wel dat de publieke opinie zich niets aantrekt van de al of niet onterechte veroordelingen.
Een veel voorkomend verschijnsel dat ook regelmatig door bepaalde politieke partijen breed wordt uitgemeten. Ook de VVD wil de subsidie aan OXFAM stoppen.
Het goede dat de liefdadigheidsinstellingen doen mag niet verloren gaan en de publieke opinie mag zich niet tegen hen keren. Daar moet tegen opgetreden worden. Niet de organisaties maakten een misstap, maar de mensen. En wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Het is zo gemakkelijk om de mensen die uit de welvaart stappen en in de rampgebieden en rotzooi gaan werken te veroordelen.
Comments