Nieuws‎ > ‎

Veertigdagentijd 2019: Mens waar ben je?

Geplaatst 8 mrt. 2019 00:33 door Oecumenische Hagediensten
Thema: Mens waar ben je?

Dit thema is gerelateerd aan het Hongerdoek van dit jaar ontworpen door Uwe Appold (Flensburg)
Mens waar ben je? De vraag is niet, zo stelt hij: waar is God?, maar: Waar is de mens?'
Het is een doek waar je samen heel goed naar moet kijken, mede vanwege de eenvoud, die het uitstraalt. Uwe Appold geeft ons een moderne inkijk in hoe voor hem, onze aarde erbij staat. Hij verkreeg zijn inspiratie door de encykliek Laudato Si door paus Franciscus in 2015 uitgegeven, waarbij 'ons gemeenschappelijk huis' onze aarde, centraal staat. En daarbij hangt alles met alles samen:
**onze zorg voor de schepping, mens, plant en dier
**onze zorg voor de armen
**onze zorg om het behoud van dit alles, zo kostbaar. 

Mens waar ben je?
De vraag van God, 'Mens, waar ben je?' (Gen. 3,9) daagt me, zo schrijft de kunstenaar uit, na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luisteren leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een herijking. De vraag 'Mens waar ben je? doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst? Aan ons als het ware de opdracht om te voorschijn te komen en gezamenlijk ieder op zijn of haar wijze opnieuw aan de gang te gaan.

Wat zien we? www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/hungertuch 
Een allereerste blik voor de komende week!
In het midden van de doek is van boven naar beneden aarde uit Getsemané in het hongerdoek verwerkt, In de tuin van Getsemané begon het lijdensverhaal, uitmondend in het Paasgebeuren. Op de aarde rust de goudgele cirkel, symbool van God. In de gebrokenheid mogen wij samenwerken om ons gemeenschappelijk huis, midden in de cirkel af te bouwen.
De cirkel ligt ietsjes links van het midden, dat wil zeggen, geloven staat niet meer in het centrum!

Tot zover voor deze keer
Ik stel voor dat we iedere week, hetzij tijdens de viering van Schrift en Tafel, hetzij tijdens de zaterdagse vesper een detail onder de loep nemen.
Het doek is zeer actueel en dwingt ons goed te kijken, elkaar te bevragen om wellicht deze Veertigdagentijd op weg naar Pasen tot een vruchtbare tijd te laten zijn.

Vrede en alle goeds

Marijke Egelie
Comments