Nieuws‎ > ‎

Van kleur veranderd? Een impressie van de vredesweek 2015.

Geplaatst 2 okt. 2015 00:34 door Oecumenische Hagediensten   [ 2 okt. 2015 00:34 bijgewerkt ]

Op het logo van de vredesweek met als thema: VREDE VERBINDT zie je twee mannen, de een in het blauw, de ander in het geel die bezig zijn een brug te bouwen om elkaar wellicht wat van dichterbij te zien, te ontmoeten.
En wonderlijk maar waar de kleur verandert tijdens hun laatste inspannende werkzaamheden.

Groen, een mengeling van blauw en geel dient zich aan. Een goede vriendin maakte mij hierop attent. Een eye opener.


Is er bij mij iets van kleur veranderd na deze vredesweek?
Ik loop het programma maar eens systematisch na.

De middag met Thamar Kemperman.

Zij heeft ons in drie uur tijd een aanzet gegeven van hoe je de ander kunt leren kennen, wie hij of zij ook is, met welke nationaliteit, huidskleur, godsdienstige beleving dan ook, als je gewoon met elkaar aan de slag gaat. Zij heeft ons uitgedaagd om in moeilijke en tegenstrijdige belangen niet gelijk boos te worden op de ander, maatregelen te treffen, maar ons een andere manier van vragen te leren stellen, creatief om te gaan tijdens zulke stressmomenten. Er gebeurde veel in die korte improvisaties van de 20 deelnemers en dit alles ging met vele lachsalvo’s gepaard.

De Oecumenische vredesviering van 20 september in de Grote Kerk was zeer inspirerend ondanks het feit dat het verhaal van Nabot en koning  Achab, zo wreed en uitzichtloos leek. De vragen van de voorgangers en het spel met de kinderen daagden ons uit na te denken over hoe het misschien anders kan.  Bruggen bouwen waar het bijna onmogelijk lijkt en dan met name in deze huidige tijd.

Daoud Nassar en zijn familie doen het ons voor in de Tent of Nations, vlak bij Bethlehem. Hun levensmotto luidt: ‘wij weigeren vijanden te zijn’.  Ook de kinderen deden het ons voor en bouwden met bakstenen een heus pad om naar de ander toe te komen.

Kleine stenen met het woord vrede erop, door schoolkinderen beschilderd, werden uitgedeeld. Deze hadden soms alle kleuren van de regenboog!

Woensdag 23 september: een publieksdebat waarbij allerlei vragen aan de orde kwamen, zoals het vluchtelingen vraagstuk dat zo indringend onze aandacht vraagt.

Willen we daar over nadenken met elkaar? Kunnen we elkaar stimuleren om anders te kijken? En hoe zit het met geweldloosheid? Kun je pacifistisch zijn? Wil je en kun je daar vanuit je gelovig menszijn vorm aan geven?

Bij mij is er na deze avond een kleurverandering opgetreden.

 

Zondag 27 september: de Oecumenische Vredesviering in Doorn, waar vooral de nadruk werd gelegd op het woord ‘verbinding’  zodat vrede een kans kan krijgen. En dat betekent, zo zei de voorganger:

Je verbinding met de Eeuwige onderhouden, de verbinding met jezelf niet uit de weg gaan en de verbinding met wie je verkeert, in goede en minder goede tijden, opdat uiteindelijk: Vrede verbindt!

Al bij al een inspirerende week, waarbij bruggen zijn geslagen met dorpsgenoten, nieuwe lijntjes zijn gelegd naar elkaar en openingen gemaakt naar de dag van morgen om die groene kleur, een kleur van de hoop in deze wereld te laten schijnen.

Vrede en alle goeds

Marijke Egelie, namens de Hagediensten, Ambassade van Vrede  te Doorn/Driebergen