Nieuws‎ > ‎

Traditie. Blog van Cor P. Berkel.

Geplaatst 1 okt. 2015 07:56 door Oecumenische Hagediensten   [ 1 okt. 2015 07:56 bijgewerkt ]
Traditie

In de auto luister ik vaak naar BNR­radio en bij veel onderwerpen denk ik dan; daar hebben we het vroeger in mijn praktijk ook over gehad. Dat zijn onderwerpen over leidinggeven, communicatie, werk of organisatie. En het eigenaardige is dat ik die behandeling van de onderwerpen ook nog heel herkenbaar vind. Veel nieuws is er voor mij niet bij. De presentatoren van een jongere garde met behoorlijke opleidingen hebben de traditie over dit soort thema's onvoldoende meegekregen.

Die traditie is van groot belang. Want alles waar we mee te maken hebben is ontstaan in ons verleden en heeft een traditie. (Dank aan Huquette) Er is geen idee, apparaat of machine zomaar uit het niets ontstaan. Die traditie hoort bij het leven en is van alle tijden maar wordt nu vaak miskent. Soms wordt daarop teruggegrepen zoals bij de voeding. Wat men vroeger kon klaarmaken wordt herontdekt, het was bijna vergeten.

Het lijkt er vaak op dat nieuwe ideeën los staan van wat nu al bekend is van vroeger. Zoals bij normen en waarden, want in de wet staat nog steeds dat een directeur zich moet gedragen zoals het een goed huisvader betaamt. En dat is alm een heel oud idee. Als dat in training en opleiding was aangeleerd zou het aantal fraudegevallen dalen. Maar die traditie is losgelaten en zo ontstaat er de behoefte om in de top van de onderneming de Governance in te voeren en toezichthouders aan te stellen.

In andere culturen als Amerika, Oost Europa en het midden­ en verre Oosten is het werken op hoge leeftijd geen bijzonderheid. Maar hier in Europa zijn ouderen aan de kant gezet omdat de gedachte heerst dat de jeugd de toekomst heeft. Dat blijkt ook op de fietspaden. Ook daar wordt door de jongere snelle fietser al lang van te voren met verhoogde volumes geroepen dat er ouderen rijden. Alsof dat bijzonder is. Die ouderen moeten dan bij voorkeur aan de kant en zeker opletten.

In de laatste onderzoeken van TNO over de arbeid in ondernemingen wordt geconstateerd dat er steeds minder aandacht is voor ouderen. Ook de werkloosheid onder ouderen is veel hoger dan onder jongeren. Wat oud is, is achterhaald dat lijkt de basis van beleid. Vernieuwing, innovatie en verjonging daar is het beleid op gericht. Ouderen die vanuit hun ervaring de traditie kunnen doorgeven worden niet meer gezien. Terwijl we niet zonder datgene kunnen wat in het verleden opgebouwd en bedacht is.

Al onze kennis is opgebouwde kennis en in de loop der jaren verworven. Dat geldt ook voor onze diensten. Kennis van onze historie is van groot belang bij het kunnen werken aan verbetering en ontwikkeling. En vele van ons hebben gewoon minimaal twintig of meer jaren ervaring en inzicht. Dus het gemakkelijkste is het om alles bij het oude te houden, maar we moeten ook de jongere generatie aanspreken. We kunnen uitstralen dat we modern zijn in denken en doen en aansluiten bij de cultuur van de jongeren. Omgekeerd kunnen de jongeren van onze inzichten leren over allerlei complexe processen in het leven en zo fouten voorkomen en vermijden.

We moeten tijd nemen om als ouderen bij de jongeren aan te sluiten en hiervoor de ruimte nemen ook in onze diensten.