Nieuws‎ > ‎

The stones cry out, een voorstel voor in de Veertigdagentijd.

Geplaatst 27 nov. 2015 00:22 door Oecumenische Hagediensten   [ 27 nov. 2015 01:26 bijgewerkt ]

In de Hageraad van 27 november 2015 is met instemming het voorstel van Marijke Egelie aangenomen om in de Veertigdagentijd samen met de Werkhof Gemeenschap en mogelijk ook andere kerken een avondvullend programma te organiseren over de politieke situatie in Israel. In onderstaande brief aan de Stuurgroep heeft Marijke haar idee omschreven.
Opgemerkt werd dat het belangrijk is om ook aandacht te besteden aan de beleving van het conflict vanuit Joodse zijde.
Bezien wordt nog of dit op één of twee avonden gaat plaats vinden.

Beste leden van de Stuurgroep,

Onlangs ben ik door de activiteitencommissie van de Werkhof Gemeenschap benaderd om in de Veertigdagentijd samen met de Hagediensten iets gezamenlijks te doen.
Het gaat hierbij om een Palestijnse film, The Stones Cry Out die dit jaar in Houten getoond werd met daarna een presentatie van Daoud Nassar, eigenaar van de Tent of Nations vlak bij Bethlehem. Al bij al een indrukwekkende middag.
De film, inmiddels voorzien van Nederlandse ondertiteling, is aan alle gegadigden daar aanwezig uitgedeeld om in gemeentes en parochies te vertonen. Daarom dat ook wij het moeite waard vinden om dat te doen.
The Stones Cry Out is een film waarin de geschiedenis van de Palestijnen vanaf 1948 en met alle gevolgen van dien, heel mooi en indringend in beeld wordt gebracht.

Zeer onlangs hebben wij, de activiteiten commissie van de WHG en ik, nogmaals samen naar de film gekeken en een voorlopig plan bedacht en dat leg ik aan u voor.
Het zal dan gaan om een avond, waarin eerst de film die een uur duurt te vertonen, met na de pauze het verhaal van Kees Blok, vader van Albert die momenteel als EAPPI medewerker van de Wereldraad van Kerken op de Westbank als vrijwilliger te werk is gesteld om plaatselijke spanningen en opstootjes in goede banen te leiden. Zijn wekelijkse blog geeft een indringende impressie van hoe de toestand daar momenteel is en hoe het hem vergaat.

Het leek ons ook een goed idee de Protestante Wijkgemeente van Hans Baart erbij te betrekken, maar die contacten zijn nog niet gelegd.
De verdere uitwerking en precieze tijdstip is nog niet vastgesteld.
Mijn verzoek is nu of deze vraag als agendapunt op de Hageraad vergadering kan worden gezet?
Ik hoor graag van u.

Vrede en alle goeds

Marijke Egelie

Comments