Nieuws‎ > ‎

Taal De blog van Cor P Berkel 6 juni 2018

Geplaatst 6 jun. 2018 12:22 door Oecumenische Hagediensten
De taal is een eeuwigdurend probleem. Al in de oudheid bij verschillende godsdiensten is het spreken van een andere taal als een wonder van de goden gezien. Bekendste voorbeeld daarvan is de torenbouw van Babel. Oorspronkelijk begon het volk aan de bouw van de toren met één taal maar God verspreidde het volk en gaf het meerdere talen. Dergelijk verhalen komen in veel oude godsdiensten voor omdat het verschil in taal de mensen voor een raadsel stelde. Men begreep de achtergrond niet en dus was het de hand van God.
Duidelijk is wel dat het hebben van één taal bij de bouw handig was want je kunt dan samenwerken. Dat was productiever en gaf betere resultaten. En dat is nog steeds zo. Dat heb ik zelf bij or-en ook gemerkt. Meerdere talen in een or maakt het discussiëren niet gemakkelijker.
Waarom is er in het hogere onderwijs dan een streven naar het gebruik van Engels? Ook daar is het spreken in die taal voor velen lastig en ook het begrijpen van het studiemateriaal moeilijker.

In de maatschappij komt het verschil in taal het duidelijkst naar voren bij de asielzoekers en migranten. Er worden door professionals en vrijwilligers vele uren besteed om de buitenlanders onze taal te leren. Want voor de samenwerking in de maatschappij is het handig dat de taal gemeenschappelijk is. Zo gaan we nog steeds met de taal, onze eigen taal, om als een probleem. We zijn als land en daarbuiten niet in staat om het verschil in taal ergens voor in te zetten.

Als je op vakantie of op reis in het buitenland bent en een andere taal hoort dan ben je gelijk bewust van de vakantie of het op reis zijn. Verschil in taal maakt je meer bewust van de verschillen in land en cultuur. Een andere taal kent ook andere begrippen. Een Vlaams boek kent, ondanks dat het bijna Nederlands is, toch een flink aantal begrippen die voor ons onbekend zijn. Zoals het woord goesting (zin hebben). En dat is in het Engels of Frans en Duits ook zo.

De studenten die nu aan de hogescholen en universiteiten studeren moeten een behoorlijke kennis hebben van het Engels. Er is een discussie gaande over nut en noodzaak van het gebruik van Engels. Veel masteropleidingen zijn in het Engels maar de vraag blijft of dit de kwaliteit bevordert. De argumenten zijn er niet naar. Het trekt meer buitenlandse studenten en het zou
goed zijn voor de werksituatie van de afgestudeerden. Maar de inwoners betalen hun belasting niet voor de buitenlandse studenten. En afgestudeerden blijven ook graag in Nederland. Dat zijn dus slappe argumenten.
Bovendien is het probleem van de immigranten of buitenlanders die in ons land opgevangen moeten worden en moeten inburgeren veel urgenter. Kortom doe eens wat voor de inburgering in plaats van de luxe positie van de studenten. En voor het krijgen van een baan is Nederlands nodig.

Ook in het bedrijfsleven komt de meertaligheid steeds meer voor. Daar zouden initiatieven zeer welkom zijn. Meertaligheid is een eeuwenoud probleem en het wordt tijd dat we er een handzame oplossing voor ontwikkelen. De technieken zijn er voor beschikbaar. De oplossing is er in de vorm van een oortelefoon die meerdere talen kan verstaan en vertalen. Maar ja aan de universiteiten doceren ook veel digibeten.
Comments