Nieuws‎ > ‎

Straatvuil De blog van Cor P Berkel 19 mei 2017

Geplaatst 26 mei 2017 01:32 door Martin Kemperman
Wat zou er aan de hand zijn met het straatvuil dat er een blog over geschreven wordt?. Nou eerlijk gezegd niets meer dan anders. Maar er zijn mij een paar dingen opgevallen. De straten worden schoongehouden door de gemeenten die dat uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. En die doen dat prima. Er worden ook prullenbakken en vangnetten geplaatst, kortom de gemeenten maken er wat van. We leven in een schoon land.
En er gaat een opvoedende werking uit van het schoonhouden. Jaren geleden was ik in Praag, (toen nog achter het IJzeren Gordijn) en liet op straat een propje papier vallen. Gelijk werd ik door iemand in uniform op de schouder getikt om het op te rapen en in een prullenbak te gooien. Daar waren de straten brandschoon en werd het publiek erop gecontroleerd. Dat is langzaam maar zeker ook in de westerse landen aangeleerd. Wij houden ook met elkaar de straat schoon maar we organiseren dat anders.
In mijn jeugdjaren maakte mijn moeder in Delft ons deel van de straat en het trottoir schoon met grachtwater. Ik moest de emmer uit de sloot tappen. Ik denk dat het nu niet maar mag. Ook het water moet schoon blijven. Er is dus een langzame verandering van de burgerlijke moraal over de kwaliteit van de publieke ruimte. Overheden, dus de gemeenteraden, hebben daar een belangrijke stem in.
Maar de moraal en ethiek over schoonhouden is nog steeds nodig. Nu is, blijkens het taalgebruik op internet en met name de social media, vuilspuiten geaccepteerd. Alles mag want het beperken daarvan is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Bezwaar maken tegen die vuilspuiterij of tegen degene die dat faciliteren wordt als politiek correct afgedaan. We hebben het hier ook over een vorm van het schoonhouden van de publieke ruimte.

Sommige dingen horen niet, op straat niet en in het taalgebruik niet. Nu we internet hebben met Twitter en Facebook lijkt het of alles kan. Nu kan alles gezegd en geschreven worden want nu hebben we vrijheid van meningsuiting. Dat hadden we vroeger natuurlijk ook maar we gebruikten het anders. We waren ons meer bewust van de beschadigende werking van bepaalde woorden en termen. Je deponeerde ook geen vuilniszak op straat.
Een vergelijking met het schoonhouden van de publieke ruimte is dan op zijn plaats. Als je wilt dat de publieke ruimte schoon blijft, dan moeten we daar met elkaar voor zorgen. Zo is het ook met het gebruik van taal. Alles kunnen zeggen is een vervuiling van de openbare ruimte en die is van ons allemaal. Dat wil zeggen dat niemand het recht om die ruimte te vervuilen. En het is terecht dat niet iedereen dat accepteert.
De organisaties die dit faciliteren lokken het ook uit. Dat die organisaties ook nog proberen er inkomsten en winst mee te maken door de verkoop van advertenties is meewerken aan de vervuiling. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting misbruikt. Die organisaties demonstreren hiermee hun moraal en integriteit. Die overschrijding van de normen en de integriteit moet iemand aan de orde stellen. Demonstreren en acties voeren hiertegen helpen. Dat is de rol van zedenmeester en die zou de or niet misstaan.
Veel mensen willen dit moderne straatvuil niet en met elkaar moeten we dat leren opruimen.
Comments