Nieuws‎ > ‎

Reservering De blog van Cor P Berkel 4 december 2017

Geplaatst 7 dec. 2017 06:49 door Martin Kemperman
Een tv-uitzending ging over de ziektekostenverzekering. De premieverhoging dus. Marcel Levi, de voormalige baas van het AMC kwam aan het woord: "De zorgpremies hoeven niet te stijgen. Integendeel, ze zouden allen naar beneden kunnen worden bijgesteld. De zorgverzekeraars hebben immers ruimschoots voldoende in kas om dat te doen." De oorzaak zit in de werkwijze met de reserveringen.
Dat lijkt een boekhoudkundige kwestie maar dat is het niet. Aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk kan ik dat uitleggen. Eerst even de behoefte aan een financiële reserve, die is onbeperkt. Er is altijd de angst dat er iets zal gebeuren waar de bestuurder aan had moeten denken. Iets onverwachts en daar heeft men dan de reserve voor. Dat is begrijpelijk behalve dan de omvang daarvan.
Voorbeeld: Als bestuurslid van een zorginstelling moest het bestuur de begroting goedkeuren. Daar was een flinke post als reserve opgevoerd. Op mijn vraag waar dat voor was kwam het antwoord dat er jaren geleden een directeur was ontslagen die gedurende een aantal jaren nog zijn salaris ontving. Dat was overeengekomen en daar reserveerde men dit bedrag voor. Maar het zijn natuurlijk gewoon loonkosten, maar het bedrag kan boekhoudkundig daar niet geboekt worden en dit was volgens de accountant het handigst. Onder reservering kan dus van alles geboekt worden.
In een andere instelling werd ook jaarlijks een bedrag gereserveerd en omdat de instelling steeds groter werd nam dat bedrag dus jaarlijks toe. We hebben toen besloten om de reserve niet groter te maken dan de kosten voor de exploitatie van de instelling. Maar eigenlijk was dat onzin omdat er een subsidieregeling van de overheid was naast allerlei verzekeringen. Dus aan alle kanten was er zekerheid behalve als de wereld zou vergaan.
Dat non profit instellingen een reserve aanhouden is eigenlijk onzin. Scholen, ziekenhuizen en verpleeginrichtingen, pensioenfondsen maar ook ziektekostenverzekeraars en heel veel instellingen houden er zelfstandig een reservering op na. Terwijl ze taken verrichten voor de overheid of de gemeenschap, die niet failliet gaan. De inkomsten blijven komen en als er problemen zijn valt er over te praten en hebben alle partijen belang bij een oplossing.
Bovendien, waarom zouden de instellingen niet de koppen bij elkaar steken en samen een fonds opzetten om gezamenlijk de reserve op te bouwen. Zo zijn er ook pensioenfondsen ontstaan om de risico’s op te vangen. Het is dus een gebruikelijke werkwijze en in dit geval is de overheid ook nog partij.
Allemaal redenen voor de toezichthouders om eens grondig de begroting op dit punt te controleren en dit soort spookachtige zaken op te sporen. Als een voormalig bestuurder van een groot ziekenhuis daarop wijst is er alle aanleiding om dat serieus te nemen. En uit mijn ervaring kan ik dat van harte ondersteunen.
Het zal dan gelijk om heel grote bedragen gaan dus de hulp inschakelen van een financieel specialist is niet overbodig . Misschien kunnen dan de tarieven ook naar beneden bijgesteld worden.

Comments