Nieuws‎ > ‎

Plan tegen arbeiddiscriminatie van jongeren. De blog van Cor Berkel

Geplaatst 24 mrt. 2016 06:55 door Martin Kemperman
In zijn laatste uitleg (28 febr. J.l ) staat Jaap van Eekelen stil bij wat dichtbij gedaan zou moeten worden aan integratie van asielzoekers. Dat sprak mij zeer aan. Dus ik dacht niet geschoten altijd mis. Vooral omdat ik enige ervaring heb in het opzetten van ondernemingen in de profit- en in de non-­profitsector.
Hier is dan een eerste aanzet. Geef eens aan wat je ervan vindt en wat beter of anders kan. Mijn werkwijze is dat je ongeveer moet weten hoe je te werk gaat, maar dat bij het werken er legio aan de praktische problemen blijken te zijn.

Doel
Het doel is een brede bekendheid te creëren van een groep jongeren die zich gediscrimineerd voelt bij het zoeken naar werk. Die jongeren kunnen individueel niets voor elkaar krijgen. Klassiek is dan het model van groepsvorming en een vuist maken. Dat kan met de sociale media, maar iemand moet het voortouw nemen en zorgen voor de financiën. Daarbij moet voorop staan de ideële doelstelling van de initiatiefnemer. Deze moet er geen belang bij hebben, dus bijv. geen winst willen maken. Dan moet de instelling zelfstandig de mogelijkheid hebben om het te financieren.

Plan van aanpak

1. Gebruik het bestaande Aida Steunfonds waarvoor eerder voor gecollecteerd is en dat opgericht is voor de studie van een Marokkaanse student. Verbreed dat fonds voor de ondersteuning naar werk van Nederlandse buitenlanders. Het fonds is een stichting en onafhankelijk want verbonden aan de ideële groep van de Hagediensten en kan geld inzamelen. Het geld is primair nodig voor het maken van de website.

2. Verzamel de contacten van jongeren die zich gediscrimineerd voelen inclusief hun thuisfront.

3. Leg contact met Paul Blom die de website van de Hagediensten heeft gemaakt en veel kontakten heeft met werkgevers in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

4. Laat de jongeren met Paul werken aan een Website en eventueel moeten ze daarvoor opgeleid worden.
4.1.  Er wordt voor de website een analyse gemaakt van de werkelijke situatie in getallen en tijden. 
4.2.  De website bevat de gegevens van de jongeren die werk willen.
4.3.  Men kan op de inhoud en gegevens reageren
4.4.  Aanbieding van banen kan via en aparte intake zodat er geen fake­-aanbiedigen gedaan worden.
4.5.  Via Facebook en Twitter en de plaatselijke pers wordt bekendheid gegeven
4.6. De jongeren zelf gaan politieke partijen en de gemeenteraad voorlichten.

5. Er wordt een intensieve coaching gegeven aan sollicitanten individueel en collectief. Met nazorg als het succesvol is of bij mislukking.

6. Overwogen kan worden een subsidie te vragen, maar dat is soms een ook belemmering.

Comments