Nieuws‎ > ‎

Personele invulling van het kabinet - blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 6 mei 2021 07:39 door Oecumenische Hagediensten
Nu de verkiezingen geweest zijn en er een heftig debat gevoerd is, moet de volgende stap gezet worden en dat is het formeren van de regering. Daar is aan aparte formateur voor benoemd en dat is de heerTjeenk Willink. Die mag de stukken lijmen na het heftige debat en moet de gewenste cultuurverandering in gang zetten. Dat dit geen eenvoudige klus is, wordt door vrijwel iedereen erkent.

De werkwijze in de Tweede Kamer is dat een regering de steun van de meerderheid in de Tweede Kamer krijgt. Die regering bepaald het beleid. Dat beleid wordt gedaan door de kern ministers met de fractievoorzitters van die hen steunen. Daar wordt alles voorgekookt. Basis is het regeerakkoord. Er is dus een nauwe samenwerking tussen regering en de gekozen vertegenwoordiging, althans als het de regeringspartijen betreft. Zit je niet in een regeringspartij, dus de coalitie, dan heb je het nakijken.

Binnen de fracties van de regeringspartijen moet je ook netjes doen wat afgesproken is in het regeerakkoord, anders ben je een lastige klant. (Omtzigt). Leyten van de SP had daar geen last van, want de SP was geen regeringspartij. Maar ze was wel lastig. Het regeerakkoord is niet niks en besloeg 75 pagina´s voor de laatste regeerperiode. En daar zit dus het probleem. Deze werkwijze is in de loop van de laatste jaren onder Rutte zo gegroeid en met steeds meer uitwassen. En nu is de maat vol. Het moet dus anders.

Tegelijk zitten we in een pandemie met een economische crisis die aangepakt moet worden. Bovendien bestaat de Tweede Kamer nu uit bijna de helft nieuwe leden met 17 partijen. Dat maakt het nog lastiger. De werkwijze die voor een deel het gevolg is van de meerderheid, de verbinding tussen regering en de gekozen vertegenwoordiging, moet dus nu anders. Maar dat roept de vraag op hoe je afstand van die gekozen leden en het kabinet moet vormgeven. Want al snel ben je dat kwijt en wordt je betrokken bij de besluitvorming. Het zal vooral van de vaardigheden van de premier afhangen. Dus niet met Rutte.

Er zou een afkoelingsperiode moeten komen, terwijl de besturing van het land doorgaat. Het lijkt erop dat een buiten parlementair kabinet een oplossing is. Dan is er een regeerprogramma en geen regeerakkoord. Het overleg met de regering kan dan breder worden gehouden met alle fracties.

Een bijkomend probleem is dat in de Kamer de agenda door de meerderheid wordt bepaald. Zijn de regeringspartijen tegen een agendapunt van de oppositie dan wordt dat dus niet behandeld. Dat is de kern van het bezwaar dat de tegenmacht in de Kamer niet werkt. Inmiddels is vriend en vijand er wel van overtuigd dat tegenspraak een heel nuttige bijdrage aan een debat en de besluitvorming levert.

Kortom de juiste vorm van democratisering is wel afhankelijk is van de organisatie en de personele bezetting!

 

Comments