Nieuws‎ > ‎

Ongelijkheid De blog van Cor P Berkel 15 januari 2018

Geplaatst 26 jan. 2018 05:33 door Oecumenische Hagediensten
Met Trump in het Witte Huis is er definitief een verandering in de Amerikaanse politiek ontstaan. Alleen al de verkiezingscampagnes van Trump of Hillary Clinton kostten meer dan 2 a 3 miljard dollar, afkomstig van rijke donateurs. En in de regeringsclub van Trump zitten twee miljardairs en elf multimiljonairs. Het congres wordt gedomineerd door miljonairs en door leden die door rijke families gesponsord worden. Dat is een Amerika waar we niet jaloers op hoeven te zijn.
Want uit deze bestuurslaag van rijke tot zeer rijke bestuurders komen dan ook plannen die in hun voordeel zijn. Ze hebben geen enkel belang bij het streven naar gelijkheid. Hun leven lang hebben ze gestreefd naar meer en beter dan anderen en doen dat ook hier.
Van Bavel publiceerde deze gegevens in zijn nieuwe boek “De onzichtbare hand” waarover het FD in de krant van zaterdag 13-01-2018 verslag doet. Niet alleen in financieel opzicht is dit voor het arme deel van de bevolking die Trump gekozen heeft een ramp.

Deze bestuurders hebben ook geen belang bij onafhankelijke informatie en geven dus alternatieve feiten omdat dat hun macht onderstreept. ‘Wij maken wel uit wat jullie moeten weten en geloven.’ Dat is hun denkraam. De gerechtelijke macht wordt belachelijk gemaakt. 'Dat ondermijnt de legitimiteit van het democratische proces en ondergraaft de weerbaarheid van het politieke systeem', aldus Van Bavel. Op die manier krijgt de vermogende elite meer ruimte om de regels aan te passen.
De democratische ontwikkeling is gebaseerd op gelijkheid en die moet door het publiek begrepen worden. Niets is volstrekt gelijk maar verschillen moeten wel uitgelegd kunnen worden. Er is nu een innige band tussen politieke macht en vermogen ontstaan. Uiteindelijk gaat dat dus ten koste van de democratie.

De eerste grote beleidsmaatregel van de regering-Trump is een grootschalige fiscale hervorming, waarbij de belasting op vermogen fors wordt verlaagd en de successierechten zijn versoepeld. 'Zo ontstaat er een mechanisme dat de vermogensongelijkheid versterkt.’
Via de technologische ontwikkeling van Facebook, Amazon en Google wordt dit gestimuleerd. Voor de eigenaren van de internetinfrastructuur wordt het steeds gemakkelijker hun macht in maatschappelijke invloed te vertalen. Daar zie je het 'winner takes all'-principe, waarbij de kapitaalgoederen heel snel bij een kleine groep mensen terechtkomen.

Europa is niet immuun voor deze ontwikkeling. Ook in Europa bieden landen tegen elkaar op in een race naar steeds lagere belastingen voor grote bedrijven en hun eigenaren. De EU biedt wat dat betreft geen tegenwicht. Die is immers gebouwd op het principe dat de vrije markt alle heil brengt, waarbij alle oude ordeningsmechanismen moeten worden opgeruimd. De gilden van nu, de kartels, worden keihard aangepakt.
De vraag is hoe de neerwaartse spiraal kan worden gekeerd. Volgens Van Bavel zou het theoretisch mogelijk moeten zijn dat gewone mensen weer samenwerkingsverbanden ontwikkelen, waarbij de rol van de markt wordt beperkt en de coöperaties, verenigingen en associaties terugkeren. Maar gezien de kracht van het huidige proces - en gezien de kracht van de zeer vermogende actoren daarin - heeft hij daar weinig hoop op.
Comments