Nieuws‎ > ‎

Omkering – Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 26 feb. 2021 00:54 door Oecumenische Hagediensten

In de cijfers van het CBS is de werkloosheid gedaald naar 3,6 %. In de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is opvallend want een toename van de werkloosheid zou logischer zijn. Het uitblijven van meldingen van aflossingsproblemen bij de banken en het achterblijven van faillissementen maakt de huidige gang van zaken zelfs meer dan opvallend.

Met de overheidssubsidies worden nu bedrijven overeind gehouden die vanwege de situatie op de markt eigenlijk zouden moeten omvallen. Er ontstaan daardoor fake-bedrijven, want de levensvatbaarheid van die bedrijven is discutabel. Theoretisch moeten deze ondernemingen door teruglopende omzetten krimpen, maar dat geeft meer werkloosheid. Met de overheidssubsidies wordt nu de werkgelegenheid in stand gehouden. Als de subsidie stopt in juli van dit jaar zal blijken wat het echte effect zal zijn op de werkgelegenheid. Het zou velen niet verbazen als de werkgelegenheid dan in een rap tempo terugloopt. 

In de regeling NOW 3.0 hebben werkgevers een inspanningsverplichting tot het stimuleren van ontwikkeladvies en scholing. Hoe deze inspanningsverplichting eruit moet zien, is aan de werkgever zelf. Deze verplichting vervalt als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag dat gemeld wordt bij het UWV. Maar eenmaal werkloos is de uitdaging om een nieuwe baan te vinden groot, zeker in een arbeidsmarkt die de adem inhoudt. In het verleden zijn er in dat soort situaties miljoenen euro’s gestoken in het activeren van werkzoekenden om aan de slag te gaan. En keer op keer blijkt dat dit verspild geld is.

De overheid houdt nu met subsidie de ondernemingen overeind en houdt daarmee de werkgelegenheid in stand. Stel nu dat de overheid daar in juli niet mee stopt maar juist doorgaat met het subsidiëren van de werkgelegenheid door het verlengen van de huidige regelingen. Dat zou een enorme stimulans zijn voor ondernemingen om werk te gaan creëren. Het dwingt ondernemingen om een meer sociaal beleid te ontwikkelen.

De onderneming kan dan niet langer alleen uitgaan van het economisch beheren van de centen en het maken van winst in het belang van de aandeelhouders. De maatschappelijke functie van de onderneming als banenmotor komt dan centraal te staan. Dat zou wel eens een prima resultaat kunnen geven, want in de economie streven we altijd naar zo min mogelijk werkloosheid. Het klassieke verschil tussen push en pull zullen we maar zeggen, niet duwen maar (aan)trekken.

De verkiezingen staan voor de deur. Zou er een partij zijn die de bestaande regelingen in stand zal houden omwille van de werkgelegenheid? Ik zou zeggen: kies wijs in maart! 

Comments