Nieuws‎ > ‎

Normaal Cor P Berkel

Geplaatst 11 feb. 2016 10:56 door Oecumenische Hagediensten   [ 11 feb. 2016 11:43 bijgewerkt ]
Na de rellen in Keulen en de opstootjes in ons land bij de inspraakavonden is de discussie over ‘hoe het is gekomen’ goed op gang gekomen. Het gaat daarbij om de vraag naar de oorzaken van dit alles. Racisme of testosteronbommen of soms vrouwenhaat misschien maatschappelijke achterstelling, de oorzaak kan van alles zijn. Kortom er moet iets ernstigs achtersteken, want het is niet normaal.
Wat is eigenlijk normaal? Dat hebben we vroeger thuis en op school geleerd. En er zijn intussen maatschappelijke ontwikkelingen geweest die ons hebben beïnvloed. Ontwikkelingen die een reactie waren tegen de maatschappelijke orde met de wens om die te veranderen. Volgens de regels en gebruiken die we geleerd hadden moest het zeker niet meer. Daar zijn ook forse rellen uit voortgekomen.
Als je de beelden terug ziet van de krakersrellen bij de inzegening van Beatrix als koningen dan was het heel heftig. En weer, maar nu onder invloed van buitenlanders, veranderen de normen. Wie maakt dan uit wat normaal is? Wat we als normaal hebben aangeleerd bestaat niet meer. We zijn niet meer zo zeker, we weten het niet meer; ‘hoe heurt het eigenlijk?’
Tot in het hoogste orgaan zoekt men naar inzicht in; ‘wat normaal is’. Ook in het parlement is er behoefte om normaal te doen. Daar spreekt men elkaar aan met: ‘Doe eens normaal man!' Daaruit blijkt dat ook het parlement niet weet wat normaal is en daar mag je alles in het openbaar doen en zeggen, als het maar normaal is. Normaal gedrag werd daar gedemonstreerd maar niet vastgesteld. En normaal is dus wat in het openbaar getolereerd wordt.
Tegenwoordig zijn er meer dan vroeger massale openbare bijeenkomsten, feesten of party's. Die hebben elk hun eigen cultuur en gedragsgewoonten. Wat daar gebeurt haalt meestal het nieuws niet want het gebeurt in een besloten en vriendelijke sfeer. Daar bepalen de groepsleden wat normaal is. Pas na de rellen in Keulen komen de verhalen van de handtastelijkheden van mannen tegen de vrouwen boven tafel. Want dat was niet normaal en het gebeurde in een vijandige sfeer.

Niks nieuws onder de zon, of toch wel? Wat nieuw is, is het in de openbaarheid komen van dit gedrag. Het publiek accepteert dat niet meer. Het gebeurt in het openbaar op pleinen en straten. En daardoor moet ook de politie optreden. Die moeten optreden tegen het abnormale gedrag en dat beteugelen. Dan worden daders gezocht en die moeten gepakt worden en bestraft. Zo bepaalt de politie wat normaal is en dat er grenzen overschreden worden. En de rechter moet uiteindelijk bepalen wat in het openbaar toelaatbaat is volgens de wet.
Maar de openbare vrijheid wordt in Nederland niet alleen bepaald door wetten. De rechter mag aangeven waar de grens ligt. Ook in bedrijven en in de publieke sector kunnen normen overschreden worden en gedrag vertoond dat niet meer normaal is. De leden van een ondernemingsraad kunnen elkaar en de bestuurder er op aan spreken en laten blijken wat men normaal vindt. Onacceptabel gedrag kan men verwerpen en openbaar maken.
Normaal is het respect hebben voor je medeburger en dat is iedereen. Dat is de andere kant van het hebben van vrijheid van meningsuiting.
Comments