Nieuws‎ > ‎

Nog één keer de themadiensten

Geplaatst 9 sep. 2015 11:46 door Martin Kemperman   [ 9 sep. 2015 11:46 bijgewerkt ]

De apartheid voorbij....... 

Het blijft boeien en verbazen geschiedenis van de apartheid in Zuid Afrika. Zo ook het verhaal van Frederick Marais. Wat mij trof in zijn verhaal is de omwenteling die hij zelf heeft moeten maken in de zoektocht naar zijn identiteit. Als kind opgegroeid en volkomen opgenomen in het systeem van blank en zwart. Trots op zijn Europese achtergrond en zich van geen kwaad bewust. Dan draait de werkelijkheid, schuldig in eigen land en gewantrouwd in zijn “stamland“ Europa, geen thuiskomst daar. Uiteindelijk zijn conclusie: “Ik leef als allochtoon die permanent aan het kamperen is, zonder macht waarop ik als burger aanspraak zou kunnen maken. Vanuit deze positie komen meer mogelijkheden naar voren dan die van opnieuw muren gaan bouwen.”

Wat bijzonder dat er een Waarheids-en Verzoenings Kommissie is opgericht, die o.l.v. van bisschop Desmond Tutu helend en verzoenend heeft kunnen werken. Onvermijdelijk denken we dan aan al die vluchtelingen van vandaag, die een harder lot treft. Geen thuis, geen bestaan, geen recht. Hoe kunnen zij verder leven? Waar blijft hun identiteit? Hoe breken wij voor hen de muren af ? Wanneer komt er voor hen waarheid en verzoening? 

Annemarie Kruimer.

 

Raamwerk van de schepping.

Toen ik de liturgie van onze Zomerthemadienst op 26 juli nog eens doorkeek, viel me weer op hoe harmonieus de liederen pasten in de totale opbouw. Het raamwerk van de liturgie als afschaduwing van het raamwerk van de schepping. Een scheppingslied dat als antwoord op de Genesislezing doorvloeit naar het Kyrie : . . . Heer, ontferm u over ons en onze kinderen . . . Psalm 8 als Gloria en inleiding op de Dansende Planeten: . . . Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers . . . Het Ionalied Wereld vol geheimen . . . Verkenning van de harmonieleer, gevolgd door de de speelse canon De priem, de secunde . . . En als inleiding op het thema Schoonheid weer een ander scheppingslied met een slotregel die op het vorige thema rijmt: . . . En van dit lied de toon gezet. Ten slotte een bloemengroet omlijst met . . . Ooit in schaduw van rozen . . . Om mijn reflectie op deze Zomerthemadienst ook nog een functie te geven: de puntjes die de cursieve liedteksten omlijsten staan voor de stiltes die elke liturgie nodig heeft om tot z’n recht te komen, om iedere deelnemer tot zijn of haar recht te laten komen . . . Wat in stilte bloeit . . .

Gerben Baaij.

 

De 4 p's van Iona.

Over het boeten in de betekenis van herstellen, heel maken heb ik veel instemmende reacties gehad, , er is over nagepraat, en er wordt een opvolging aan gegeven. De pelgrimstocht langs de symbolen in onze Hagedienst leverde veel reacties op. Wie had dat verwacht???
Twee mensen vanverschillende generaties liepen samen langs de voorwerpen en noteerden vergelijkbare trefwoorden En ... ze waren ook nog op tijd terug in de kring. 

Teun van der Ven.