Nieuws‎ > ‎

Menselijkheid De blog van Cor P Berkel 26 april 2018

Geplaatst 27 apr. 2018 01:47 door Oecumenische Hagediensten


Het kabinet vindt een zelfstandig inkomen voor een arbeidsbeperkte niet meer altijd nodig. Een arbeidsbeperkte met een werkende partner krijgt geen aanvulling meer op het loon als hij of zij gaat werken. Dit is een onderdeel van een plan van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken. Arbeidsbeperkten zijn meestal niet in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen en kunnen dan een aanvulling aanvragen bij de gemeente.
In deze maatschappij leven wij. Een van de rijkste landen op aarde neemt onder leiding van de VVD en met medeweten van het CDA deze maatregelen voor de arbeidsbeperkten. Nu krijgen de arbeidsbeperkten nog een CAO-loon en een sociale verzekering. Terug in de historie zien we dat ook onder beleid van de VVD de sociale werkvoorziening of de sociale werkplaatsen werden ingekrompen.
De PvdA, de toenmalige coalitiepartner van de VVD, is toen hiermee akkoord gegaan. Vervolgens werd de participatiewet ingevoerd. En de toenmalig staatssecretaris van sociale zaken Jetta Klijnsma heeft zich ingezet om in 2025 125.000 banen te hebben voor arbeidsbeperkten. Eind 2015 was dat gestegen tot 96.000. Dank zij de werkgevers in de marktsector.

Maar uit een onderzoek uit 2017 van SWZ bleek dat arbeidsbeperkten die voorheen op sociale werkplaatsen terecht konden, in een uitzichtloze situatie beland zijn. Zij vallen onder de Participatiewet en moeten werk vinden bij een reguliere werkgever. Dat lukt niet, 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden. Zij kunnen niet meer bij sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) terecht omdat die sinds 2015 geen nieuw personeel mogen aannemen.

En zo treedt de overheid steeds verder terug. Dit pad is dus ingeslagen en wordt als bezuiniging steeds verder gevolgd. Nu grijpt de overheid in met een wet die de positie van de arbeidsbeperkten aantast. Het zijn geen gewone mensen meer en moeten zelf een aanvulling op hun loon aanvragen bij de gemeenten en kunnen geen pensioen opbouwen. De arbeidsbeperkten komen op deze wijze steeds meer aan de onderkant van de samenleving te staan. Ze doen er niet meer t.

In PAUW van 10-04-2018 was een item over de arbeidsbeperkten die ging over de voorgestelde regeling. Noortje van Lith (21) is niet tevreden over het kabinetsvoornemen dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen betalen. Ze zit in een rolstoel en lijdt aan de ontwikkelingsstoornis cerebrale parese. Zij is een petitie gestart.
Circa 50.000 mensen hebben inmiddels de online petitie getekend, waarin wordt gepleit voor een gelijke behandeling van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Met dit aantal handtekeningen wordt voldaan aan een voorwaarde om een onderwerp in de Tweede Kamer te mogen toelichten. De grens daarvoor is 40.000 handtekeningen. Het is nog onduidelijk of de opstellers van de petitie aan alle regels voldoen om hun zaak in de Kamer te kunnen bepleiten.
Het hoeft geen betoog dat deze petitie door zoveel mogelijk mensen getekend moet worden. Geef hier zoveel mogelijk bekendheid aan.

Comments