Nieuws‎ > ‎

Meedeiners Blog Cor P. Berkel

Geplaatst 25 okt. 2018 05:36 door Oecumenische Hagediensten
Iedereen kent de personen wel die overal in het overleg meedoen maar waar je niks wijzer van wordt. Ze deinen mee op de golven van de emoties en onderwerpen maar brengen geen ander standpunt in dan wat de anderen er al van gezegd hebben. Meedeiners noem ik ze.
En ik vrees dat een flink aantal daarvan ook aan de klimaattafels hebben gezeten. Ze hebben een achterban die ze tevreden moeten stellen en daar kan je niet met telkens iets anders aankomen. De werkwijze is dan zo ver mogelijk onder water blijven en alles bij het oude houden.
Voor een deel is dat ook met de huidige regering zo. Er is een regeerakkoord en daarvan mag niet afgeweken worden want dan wordt de baas boos en val je bij de anderen uit de boot. Je ziet dat bij het meest groene kabinet nooit gebeuren. Er is nu een dwingende uitspraak van de rechter en er is het nieuwe klimaatakkoord van het IPCC. Nederland is in Europa al een achterhoedespeler en nu moeten er vernieuwende besluiten genomen worden door regering en de klimaattafels
Ik heb grote twijfels over de kans van slagen. Tot op heden zijn er door de politiek vooral bezwaren geuit. We moeten niet voorop lopen in Europa, nou dat doen we zeker niet. Nederland moet de lasten niet bij de zwaksten neerleggen. De kosten zijn belangrijker dan het doel. Het mag ons geen economische groei kosten. En het gaat vooral om de centen.
Terwijl er door Schiphol om uitbreiding gevraagd wordt want het aantal vliegbewegingen neemt hard toe. Er komt een grote toename van toeristen die trappen nu al op je tenen De diesels verpesten de lucht en niet alleen in de Duitse steden maar toch komt er in Europa geen afspraak om dat drastisch te verminderen. De auto industrie is tegen. Ook hier gaat de economie voor op het klimaat.
Wat de regering ook doet om de markt de vrije hand te laten, het loopt nu echt op tal van thema's uit de hand. De overheid zal niet anders kunnen doen dan sturend in te grijpen. De overheid zal aan moeten geven wat de grenzen zijn. Dat is niet de opvatting van het de VVD of het CDA. Die denken dat zelfregulering van de markt echt werkt. Ja, ergens zal de wal het schip wel keren maar niet zonder een geduchte aanvaring.
En zo zijn er nog meer voorbeelden van op de economie afgestemde maatregelen ten koste van het klimaat. En als het zeewater stijgt en de dijken redden het niet meer zijn de kosten groter. Maar we hebben nog geen natte voeten, we geloven het nog niet. Ook het huidige kabinet is nog te veel van het oude stempel en gericht op de centen en niet op het klimaat. Dat heeft Groenlinks gezien en daarom geweigerd daaraan mee te doen.
Het gaat in de kern van de zaak om de strategie en dus de visie op de toekomst. Daar mag je Rutte niet op aanspreken want die houdt niet van visie en daar zijn de leden van het kabinet op geselecteerd. Meedeiners dus. De spanning tussen de economie en het klimaat zal dus toenemen.
Comments