Nieuws‎ > ‎

Macht en tegenmacht - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 16 jul. 2021 03:47 door Oecumenische Hagediensten

In alle ondernemingen speelt de vraag wat het goede besluit is voor de medewerkers en de onderneming. Wat is het verschil met een ‘slecht’ besluit? Hoe kan je voorkomen dat een slecht besluit uitgevoerd wordt? Daarvoor dien je de bestuurder tegen te spreken. Goede bestuurders weten dat in hun positie een tegengeluid nauwelijks voorkomt en dat ze hun eigen tegenspraak dienen te organiseren.

Tegenspreken is spannend vanwege de machtsverhoudingen. Je bent werknemer en het is lastig om het verschil in macht niet te voelen als je tegenspreekt. Toch is het voor het functioneren van een organisatie belangrijk dat het gebeurt, dat een personeelslid zich vrij voelt dit te kunnen doen en dat de ontvanger hiervoor open staat.

De rechtsstaat stelt wetten op om de zwakkeren en mensen die het goede doen te beschermen. Die rechtsstaat staat tegenover wetteloosheid. En daarom moet in de rechtsstaat elke misdaad aangepakt worden. De zo omarmde vrijheid wordt dus door de wet gereguleerd. Ook individuele vrijheid is door de wet bepaald en al die wetten moeten worden gehandhaafd. Wetten gelden voor alle burgers, en dus ook voor bestuurders.

Als er te weinig tegenmacht is overheerst de macht en dat pakt altijd verkeerd uit. Zo ook met Peter R. de Vries. Schijnbaar kwam de georganiseerde tegenmacht waar Peter R. de Vries zich voor inzet voor de georganiseerde misdaad te dichtbij en dus werd er hard ingegrepen. Het is eenvoudiger om één persoon op te jagen dan een hele gemeenschap. De tegenmacht die Peter R. de Vries kon organiseren is onvoldoende om de georganiseerde misdaad in het gareel te krijgen. 

Gelukkig is er voor personeel minder dreiging dan voor Peter R. de Vries. Bepaalde zaken kan een personeelslid langs zich heen laten gaan. Maar het kan wel lessen trekken uit de werkwijze van Peter R.de Vries. Blijf volharden, gebruik met regelmaat tegenspraak en zet tegenmacht in als het écht nodig is. De wetgever ziet de OR als tegenmacht. Leden van de OR zijn daarom wettelijk beschermd tegen machtsmisbruik zodat zij vrij kunnen spreken.

Comments