Nieuws‎ > ‎

Kleine kerk? Cor P. Berkel

Geplaatst 15 okt. 2015 12:44 door Oecumenische Hagediensten   [ 15 okt. 2015 12:57 bijgewerkt ]

'We moeten tijd nemen om als ouderen bij de jongeren aan te sluiten en hiervoor de ruimte nemen ook in onze diensten.' Dat was de laatste zin van mijn vorige blog. En Martin schreef mij toen, 'dat moet je de volgende blog maar eens uitwerken'. En als de redacteur dat vraagt dan doe je dat.

Mijn eerste gedachte is van Lenoir, die beschrijft dat Jezus "een deksels karakter" had. Niet een volgzaam iemand maar iemand die met daden de burgerlijke regels overtrad. Want Jezus was niet van de dogma's, die hield de gevestigde orde een spiegel voor. En liet hen zien waar die in strijd was met de bedoeling van het mens-zijn. Dat kostte hem het leven. Daar zijn in ons bestaan talrijke voorbeelden van te vinden. Ik denk aan Ad Bos in de rol van de klokkenluider. Die laat ook de gevestigde orde in de bouwsector in de spiegel kijken en dat kost hem zijn baan, status en inkomen. Totaal berooid woont hij in de winter in een caravan. Mij lijkt dat we in onze diensten dicht bij die mens Jezus moeten blijven en dat doen we door de tafelviering.

Een tweede gedachte is de aanwezigheid van de Eeuwige die er is als twee of drie in zijn Naam samenkomen. Dan hoeft er geen twijfel te zijn over ons voortbestaan. Als wij met twee of drie in de naam van de Eeuwige bijeenkomen dan is Hij/Zij aanwezig. Het gaat om de inhoud en niet om de vorm. In de naam van de Eeuwige bijeenkomen wil voor mij zeggen dat de bijbel centraal moet staan. En dan gaat het lukken. Daarbij is de traditie een belangrijke voedingsbodem. Daar moeten we op doorbouwen.

We moeten de kerk loslaten als instituut. Er zullen witte plekken ontstaan in Nederland, waar geen PKN meer is. Dat betekent minder centraal maar plaatselijk georganiseerd. En kleiner, "small is beautiful". Dat zal veel meer ruimte geven voor eigen stijl en vorm. Geen dogma's en meer ruimte voor eigen opvattingen van gemeenteleden. Daar moet het in de kerk om gaan. Dit zijn mijn gedachten over de Kerk zijn naar aanleiding van de uitspraken van Arjan Plaisier van de PKN.

Die veranderingen in de kerk betekenen dat kerkelijke mensen in beweging komen en gaan zoeken naar alternatieven. We leven in een tijd waar openheid en delen van kennis en inzicht van groot belang gevonden wordt. Ook bij mensen die de kerk verlaten. We hebben een cultuur van openheid en betrokkenheid van de leden van onze gemeenschap. Dat moeten we laten zien. Daarom is communicatie en publiciteit voor ons van groot belang.

Het zijn langzaam verlopende processen. Maar het gaat gebeuren daar heeft Plaisier een goed punt. We moeten de overtuiging hebben dat ons bestaan een alternatief kan zijn en dat we daar na ruim 25 jaar we steeds van overtuigd zijn. De tijd gaat in ons voordeel werken, we moeten gewoon doorgaan en volhouden.


Comments