Nieuws‎ > ‎

Kiezen De blog van Cor P Berkel 5 juni 2017

Geplaatst 8 jun. 2017 02:27 door Martin Kemperman
In zijn column in FD-persoonlijk van zaterdag 13 mei j.l. schrijft Menno de Bree over het kiezen. De afgestudeerde studenten wijst hij op het kiezen in het leven. Als je alles voorgeschoteld krijgt leef je het leven van een ander. Er zijn mensen die dat accepteren want het is wel zo gemakkelijk. Je hebt je studie afgemaakt, een studie door je ouders gekozen en krijgt een baan aangeboden in een concern. Daar volg je het management development programma en de interne promoties. Na een bepaald aantal jaren heb je je eindfunctie bereikt.
Heb je dan ook gekozen? Niet wat je kiest is belangrijk maar dat je kiest. Weinigen willen vanuit zichzelf de verantwoordelijkheid voor het eigen leven invullen met hun keuzes. We laten dat liever over aan toeval. En toch gaat het mensen opbreken. In het boek Autoriteit, waar ik enkele vorige blogs over schreef, wijst Verhaeghen op het grote aantal burn-outs en psychische ziekten in de grote organisaties. Hij ziet als oorzaak het veranderen van de autoriteit. Maar met de Bree doordenkend zou je als oorzaak ook uit kunnen komen op het gebrek aan het kunnen maken van eigen keuzes.

Er wordt wel veel geschreven over de ZZP-er waarvan andere werknemers vinden dat die eigenlijk werknemer zijn. De ZZP-er moet dan ook vaste werknemer worden. Maar als de oorzaak ligt in een rigide organisatie waardoor mensen zelf meer kunnen kiezen, dan is een ZZP-er iemand die kiest voor zichzelf. Met het worden van ZZP-er neemt hij zelf het heft in eigen hand en wil zelf kiezen.
Het maken van eigen keuzes in je leven en je werk ligt niet voor de hand. In tal van organisaties bestaat er een plan dat uitgevoerd moet worden, aangestuurd door managers. Die staan niet te trappelen van enthousiasme als medewerkers komen met eigen keuzes voor de uitvoering. Het is voor de ondernemingsraad en andere inspraakorganen al lastig om invloed uit te oefenen. Het is niet in overeenstemming met het idee van organisatie zoals wij dat nu invullen.

Het kan ook anders. Organiseren kan ook in door een besluit te nemen in overeenstemming met de mening van een team. Daarmee bereik je een grotere keuzevrijheid en een andere wijze van leidinggeven. Namelijk niet autoritair. Maar dan moet de huidige organisatie volledig op z’n kop. Een bijkomend voordeel is dat er minder ZZP-uitstroom is.
Dan is het vinden van een oplossing door andere partijen buiten de onderneming vrijwel uitgesloten. Het moet dan van binnenuit komen. Dus or-en zet hem op!

Comments