Nieuws‎ > ‎

'Het leven is een voortdurende uitdaging om hoopvol te blijven'.

Geplaatst 8 feb. 2019 00:36 door Oecumenische Hagediensten
Samenvatting artikel Theo Hettema over Paul Ricoeur in Volzin van januari 2019. 
Gebruikt bij de dienst in de Bethelkerk in Den Haag.

 'Het leven is een voortdurende uitdaging om hoopvol te blijven'.


Een artikel met gedachten van Theo Hettema, die een grote Ricoeur aanhanger is. Ricoeur, filosoof, die leefde van 1913- 2005.

Theo Hettema is predikant en ook een betrokken woordvoerder van de familie Tamrazyan, die boven in dit buurt en kerkhuis woont en tevens voorzitter is van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse kerk Den Haag.
Ricoeur is volgens Hettema een filosoof van de hoop.
'Hoop is voor hem niet zo maar een mooie intentie maar iets dat in de werkelijkheid ligt als mogelijkheid en er om vraagt te voorschijn te komen.'
De werkelijkheid?.....zijn dat de afgewezen azielzoekers, die het recht hebben om te blijven, vraag ik me dan af?
En die hoop wordt dan soms op een of andere manier in ieder van ons geboren, en vraagt om te voorschijn te komen?
Wij durven immers te geloven en te hopen dat de uitzetting niet plaats zal vinden.
Maar let wel: ''Het is een hoop die je voortdurend moet bevechten, omdat zij geen moment de confrontatie met het kwaad, wat Ricoeur het 'onherleidbare lijden' noemt, uit de weg gaat.
En daarbij haalt hij Kant aan: 'Wij zijn geneigd tot het kwaad en wij strekken ons uit naar het goede.'
De echte hoop is dat je weet wat het echte kwaad is!!
''En op het moment dat je weet wat het echte kwaad is, ben je er niet meer aan overgeleverd. Dan is de angel eruit, om het maar eens bijbels uit te drukken.'
Ricoeur ziet de mens als competente mens. De mens is capabel om een zinvol leven te ontwikkelen. Ieder van ons met zoveel mogelijkheden in je om het leven de moeite waard te maken.
En daarbij gaat het niet alleen om het verleden maar ook om een doelgericht naar voren toe.
Dan heb je pas de hele mens te pakken. Dan komt hij meteen met Levinas als grote voorbeeld op de proppen. 'In het gelaat van de ander, zie ik de ander' ''Hier ben ik voor jou'!
Dan ben je echt een capabel mens voor Ricoeur.
Weliswaar ook een mens met tegenslagen,.... de tragiek van het bestaan erkennen, je hierdoor te laten overrompelen en toch je levensverhaal te ontwikkelen, je laten raken en dat alles in te zetten in een hoopvol handelen.
Je uitstrekken naar het goede, zonder het kwaad daarbij uit de weg te gaan.
Dat is, denk ik, de hoofdmoot van dit artikel en dat vraagt om voortdurende bezinning.
Terug naar de reden van ieders samenzijn hier in dit huis.
Onze reële angst is uitzetting voor die vele kinderen, maar.... laat die angst niet het laatste woord hebben. Laat je getroffen weten door verhalen uit de Schrift, jouw traditie in je biografie.
Bijvoorbeeld psalm 138 van Huub Oosterhuis:

“Gij hebt mij gesterkt diep van binnen.

Ik moet door het oog van de naald,

Gij haalt mij er door. Gij voor eeuwig

vriendschap, ontferming en trouw.''
Het gaat erom verhalen van angst, én verhalen van hoop die er in elke religie zijn, te delen met elkaar. Durven we die verhalen hardop aan elkaar te vertellen?
En tegelijkertijd meegaan in Gods bevrijdend handelen. Hij/Zij prikkelt jou om ontvankelijker en open te staan ten opzichte van de werkelijkheid, en dan vooral ten opzichte van de roep van de ander die daarin klinkt.

Kunnen we dat, durven we dat?  Marijke Egelie
Comments