Nieuws‎ > ‎

Er zijn mensen die veel hebben en mensen die niets hebben Cor's blog

Geplaatst 23 mrt. 2017 02:49 door Martin Kemperman
Er zijn mensen die veel hebben en mensen die niets hebben. Eigenlijk moet dit thema nog breder gezien worden. Niet wat iemand heeft of denkt, ‘maar hoe diep gekwetst iemand is, doet ertoe', schrijft Tinneke Beeckman in haar boek 'Macht en onmacht'. Volgens de schrijver van dit boek gaat het probleem dat hierdoor ontstaat veel dieper en zijn de gevolgen veel groter. Zij verbindt dit thema aan de aanslag in Parijs van Charlie Hebdo. En vele andere aanslagen zoals die door ISIS zijn uitgevoerd. 
Verhelderend vind ik de benadering van het onderwerp macht en onmacht door te schrijven over de ‘haves en de have nots’ Want als je niets hebt zijn er voor jou ook geen privileges. Je bent achtergesteld en daar kom je ook niet meer uit. ‘The American dream’ is slechts voor een enkeling weggelegd. En vervolgens wordt door iemand de term ‘elite’ gebruikt voor de haves. Een ruim begrip maar het dekt ongeveer dezelfde lading.
Er is een deel van de bevolking die zich achtergesteld voelen. Dat heeft naast het feit dat het de werkelijkheid is ook een normatieve betekenis. Hoe zou een groot deel van de bevolking op het idee gekomen zijn dat ze achtergesteld zijn? Er is door de eeuwen heen altijd een grote groep mensen achtergesteld. Die waren geen landheer, graaf of bankdirecteur. Hadden ook een geringe opleiding (als ze die al hadden) en waren dus in onze termen min of meer laaggeletterden.
Je zou iets goeds voor die mensen willen doen maar ik heb ervaren dat dat buitengewoon lastig is. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw kwam het regelmatig voor dat iemand met een geringe opleiding een behoorlijke functie kon bereiken bij de overheid of in een onderneming. Nu komt dat vrijwel niet meer voor. Iedere jongere met enige intellectuele capaciteit wordt via de scholing tot het hoogst haalbare opgeleid. Groeien in een baan in een onderneming wordt lastig door de vele veranderingen van organisaties en werk.
Dus er blijven have nots, hoe we ons ook inspannen. En het zijn die have nots die zich verenigen. Dat is van alle eeuwen en alle plaatsen. En die groep mensen die niets te verliezen hebben beginnen zich te verzetten, tegen de maatschappelijke orde die niet die van hen is. Daar zijn revoluties door ontstaan.
Een dergelijk verschijnsel doet zich voor bij de PVV en andere kleine partijen. Laten we blij zijn dat de verkiezingen ook voor hen gelden en voor hen een uitlaatklep zijn. Ze moeten wat je ook van hun standpunten vindt, wel mee gaan doen. Overigens zijn die standpunten vooral van de leiders van die partijen. Daardoor kunnen ze geen gewaardeerde plaats vinden in onze maatschappij.
Dat ligt ook aan de elite. Uitsluiten van deelname aan een coalitie is gezien de inhoudelijke verschillen begrijpelijk, maar zet deze groep verder op achterstand. Het gaat bij hen om een houding van waardering en respect voor mensen die er niet bijhoren.
In Engeland was er Brexit en in Amerika de verkiezing van Trump. Volgens Rutte dreigde deze minderheid ook in Nederland aan de macht te komen, maar dat is (nog) niet gebeurd.
Laten we hopen dat Rutte de gouden regel van onze democratie kent: ” de meerderheid moet zijn wil niet opleggen aan de minderheid”. Dat is onderdrukking door de meerderheid.
Comments