Nieuws‎ > ‎

Eenzijdige groei De blog van Cor P Berkel 13 februari 2018

Geplaatst 14 feb. 2018 10:05 door Martin Kemperman   [ 22 feb. 2018 05:27 bijgewerkt ]
Het World Economic Forum (WEF) hield eind januari de jaarlijkse vergadering met staatshoofden, zakenmensen en wetenschappers.
Op deze meerdaagse bijeenkomst bespreekt men dan de problemen van de wereld in het Zwitserse plaatsje Davos. Op de agenda staat het creëren van een gedeelde toekomst in een versplinterde wereld. Het is een bijeenkomst van de 2500 topmensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven en wetenschap.
Er worden geen besluiten genomen maar de de opvattingen worden gedeeld. En met name gaat het deze keer over de economische groei. Nu al is duidelijk dat het thema van de verdeelde wereld nauw samenhangt met de economische groei. De economische groei wordt wereldwijd aangeduid als bruto nationaal product.  (Wikipedia: Het bruto nationaal product (bnp) is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land wordt geproduceerd. Samengevat betekent 'binnenlands' hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en 'nationaal' verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land.)
Iedereen kent het begrip uit het nieuws en de media want dat geeft aan hoe de groei is %. Voor Nederland lag dat tussen 2,3 in 2016 en 3% in 2017. Maar daarin worden bijvoorbeeld de belasting van het milieu en de sociale gevolgen buiten beschouwing gelaten. Daardoor geeft het groeicijfer een scheef beeld van de werkelijke situatie in een land. Ook de kloof tussen rijk en arm wordt verbreed.

Het verheugende nieuws is nu dat het WEF voorstelt om de eenzijdige focus op de economische groei los te laten. Want het dient vooral de groei van diensten en producten.
Het zegt dus niets over de sociaal-economische vooruitgang die bijvoorbeeld is te zien in het gemiddelde inkomen van huishoudens, werkgelegenheid, economische zekerheid en de toegang tot onderwijs. "Decennia waarin economische groei belangrijker werd geacht dan sociale gelijkheid, hebben geleid tot recordniveaus van ongelijkheid in welvaart en inkomen", schrijft het WEF in het rapport. Dat doet mij denken aan de occupy-beweging die eenzelfde bezwaar had tegen de economische benadering van veel landen. Niemand in die bijeenkomst zal dat luid en duidelijk verkondigen want dat zien zij anders. Zeker omdat ook Trump waarschijnlijk aanwezig zal zijn.

Nederland staat in de ranglijst van kleinste sociale ongelijkheid op plaats zeven en Noorwegen staat bovenaan. Het WEF erkent dat er ongewenst grote verschillen zijn. "De breuken die op politiek, economisch en sociaal vlak zijn ontstaan, moeten niet tot intolerantie, besluiteloosheid en inactiviteit leiden", aldus het WEF. Op economisch gebied pleit het forum voor "duurzame en inclusieve groei".
Het was een klein bericht in het FD van 23-01-2018 maar het is een signaal dat het roer om moet. En als de groten der aarde daar hun discussie over voeren (en natuurlijk over nog veel meer) dan gloort er hoop voor een betere toekomst.
Comments