Nieuws‎ > ‎

Digitalisering - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 26 jul. 2019 01:55 door Oecumenische Hagediensten   [ 26 jul. 2019 01:57 bijgewerkt ]

Hoewel ik van huis technisch opgeleid ben heb ik nooit geloofd in de digitale hype. De missionaire toon en utopische visioenen, dat was zo overtrokken. Al die grote beloften van een digitale democratie en het einde van de elites en conflicten. Dat alles was zoals de goden het wilden en die kunnen het ook niet. Het heeft wel geleid tot een radicaal consumptiekapitalisme. Dat zat van meet af aan in de producten en strategie was ingebakken. En de grote multinationals hebben allerlei ‘rulings’ afgesproken met veel landen waardoor ze vrijwel geen of helemaal geen belasting betalen.

Uiteindelijk heeft dat consumentisme geleid tot een klimaatverandering en milieuverwoesting. Nu ontstaat met name door het energieverbruik ook een energieprobleem. Dus veel problemen die we vandaag de dag hebben, zijn door de digitale industrie veroorzaakt: de ondergang van de nieuwsmedia, het einde van de feiten, de vervuiling van de publieke discussie. Dat hebben de sociale media voor elkaar gekregen.

De voorspelling was een toekomst waarin ieder mens alleen nog zijn eigen, op zijn privé-interesses toegesneden nieuws zou ontvangen. Het is precies zo gegaan. Tegenwoordig luistert de helft van het land alleen nog naar de eigen nieuwsberichten en beschouwt al het andere als nepnieuws. De feiten zijn vaak vervangen door meningen.

Daarnaast zijn er heel veel voordelen, zoals de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden informatie over vrijwel alle maatschappelijke gebieden. Maar daar is ook kritiek op. Want wat de mensen vroeger moesten opzoeken op kaarten, in gidsen en naslagwerken komt via apps op een smartphone zo maar binnen. Daar blijft weinig van hangen. We leren er niets van.

Zo worden we dommer en steeds afhankelijker van de grote digitale aanbieders. Geregeld  worden er nieuwe op de  consumenten gerichte producten en diensten aangeboden. De steden worden zo vervuild door toeristen en stepjes, dan wel gratis fietsen. De consumenten slikken alles wat maar gemak biedt. En dat gaat digitaal steeds sneller. En zo komen we tot een kapitaal consumentisme waar de overheden geen grip meer op hebben.

In de VS en Europa zijn er signalen die op een omslag in denken duiden. In de politiek en bij toezichthouders dringt de vraag zich op of het zo verder moet. Er worden onderzoeken gestart en hearings gehouden om de feiten boven water te krijgen. Er worden ook miljarden boetes opgelegd vanwege overschrijding van de wetgeving. Er wordt openlijk gesproken over het opsplitsen. Dat is eerder in de VS ook gebeurd met grote concentraties van oliebedrijven. Het zou het verdienmodel van deze techniekbedrijven enorm aantasten.

Een steeds groter bezwaar vormt het verdienmodel van Facebook dat gebaseerd is op het doorverkopen van informatie van klanten. Dat is privacygevoelige informatie. Keer op keer heeft Facebook verzekerd dat men rekening zou houden met de wetgeving, maar tot op heden heeft men dat niet waar gemaakt. Sterker nog: men gaat nu zelfs starten met een geldsysteem, de Libra. Dan krijgt men ook alle betalingsgegevens van de gebruikers in handen. We krijgen dan zo een regering van Facebook. De democratische wereldorde is dan voorbij. 

Comments