Nieuws‎ > ‎

De Waarheid - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 19 dec. 2019 09:16 door Oecumenische Hagediensten

In een bijeenkomst in september van Forum voor Democratie hield de voorman van de partij een openingsspeech. In het openbaar en niet achter gesloten deuren. Iedereen kan horen wat de partijleider zegt. En dan blijkt hij totale onzin uit te kramen. Er is volgens hem geen milieuprobleem dat veroorzaakt wordt door menselijk gedrag. En dat is zijn mening. We luisteren dan naar een Tweede Kamerlid die een partij toespreekt.

Meestal laat ik dat soort uitlatingen voorbij gaan, maar dit is zo stuitend. Alsof er geen wetenschappelijke basis is voor het milieuprobleem. Meer dan 1000 wetenschappers hebben dat uitgezocht en vastgesteld. De aarde warmt op tengevolge van de uitstoot van broeikasgassen door de manier waarop wij leven. Dat kan je niet leuk vinden of bedreigend maar het is wel zo. Dat ontkennen is in strijd met de feiten en dus een leugen. Zo worden de (potentiële) kiezers van die partij voorgelogen.

Maar er zijn tegenwoordig meer, politiek belangrijke, personen die zich zo gedragen. Zo was Boris Johnson eens een, voor Engeland, belangrijk journalist en schreef complete onzin over Europa. En dat werd in belangrijke kranten gepubliceerd. Daar is hij als parlementariër mee doorgegaan en nu als premier gaat hij gewoon verder. Over Trump hoef ik niet meer te schrijven. Van hem is het bekend genoeg. Het beïnvloedt de kiezers die op een verkeerde basis hun stem uitbrengen.

Nu is er geen absolute waarheid. Dus je mag van alles wat vinden. En zeggen dat dat de waarheid is en dat jij die, toevallig of niet, weet. Maar feiten kunnen alleen weerlegd worden door andere feiten en niet door een andere mening. En wetenschappelijk gezien mag en moet er aan alles getwijfeld worden. Feiten staan los van de waarheid. Een aantal grafieken die Baudet in de Tweede Kamer laat zien, worden door een ander lid (op dit gebied gespecialiseerd) als selecteerde informatie bestempeld. Zo bewijst hij zijn eigen gelijk. Jammer genoeg haalt dat niet de grote publiciteit en de media. En zo blijft het beeld bestaan dat FvD de waarheid vertelt over de milieusituatie.

In mijn werk ondersteunde ik leden van ondernemingsraden. Stel je voor dat or-leden zo met de feiten omspringen. En nogmaals: er is geen absolute waarheid, maar de feiten moeten wel boven tafel komen. Ook in het overleg met de bestuurder zal het vaak over meningen en feiten gaan. En een mening kan een goede bron van discussie zijn en feiten moeten gebaseerd zijn op onderzoek en analyse en daar kan ook overleg over nodig zijn.

Zo blijkt het nut van overleg voeren. Maar als de leden in de or geen mening en geen andere feiten hebben dan is overleg gedoemd tot luisteren en ja-knikken. Dus de inbreng van de or-leden bestaat uit meningen en andere feiten en andere analyses en dat is nuttig voor de bestuurder en de andere or-leden. Het voortbestaan van de or zal van deze kwaliteit afhangen en heeft de pr zelf in de hand.

De or is dus nog lang niet op z’n retour. Meningen van de medewerkers doen er toe en zorgen voor een versterking van de besluitvorming. Brede tegenstem en georganiseerd in een structuur zoals bij de or is een grote waarde voor de onderneming van klein tot groot. Tata Steel mag er trots op zijn.

Comments