Nieuws‎ > ‎

De toespraak van burgemeester Naafs voor de heer Al Kachouti 26 april 2018

Geplaatst 27 apr. 2018 04:07 door Oecumenische Hagediensten
U bent 16 jaar lang voorzitter geweest voor de Vereniging van Marokkanen en betrokken bij de Driebergse moskee.
De leden van de gemeenschap konden steeds met al hun vragen bij u terecht. U vond het uw taak als voorzitter om de belangen te behartigen. Dit kon van alles zijn, het zoeken van een woning of de belangen van hun kinderen die overgingen naar voortgezet onderwijs.
Als voorzitter wilde u graag bruggen slaan tussen mensen en culturen. Als Nederlander van Marokkaanse afkomst naar Nederlanders van Turkse afkomst en naar autochtone Nederlanders. En ook naar de in onze gemeente woonachtige asielzoekers. Ook zoekt u als moslim graag toenadering naar christenen, joden en naar mensen zonder godsdienst.

Al sinds het begin van uw voorzitterschap bent u sterk betrokken bij de jongeren in de Marokkaanse gemeenschap. En via hen heeft u veel oog voor de Driebergse jongeren in het algemeen.
U was zeer standvastig toen u van de gemeente een stuk terrein aangeboden kreeg voor de bouw van een moskee. Er was jarenlang verzet van omwonenden. U bleef in gesprek met de mensen die de overburen zouden worden. U deed wat u kon om de tegenstand bij hen weg te nemen. U wilde dat het gebouw van de moskee deel zou gaan uitmaken van de Driebergse samenleving.
Daarom gaf u met het bestuur aan de architect opdracht de gebedsruimte op de eerste verdieping te plannen zodat de benedenruimte op veel manieren gebruikt kon worden.
Regelmatig worden in de moskee rondleidingen gegeven voor leerlingen van middelbare- en lagere scholen. En de informatie- en discussieavonden over de Islam die de Raad van Kerken organiseerde, werden beurtelings in de Turkse en de Marokkaanse moskee gehouden.

U bent één van de initiatiefnemers van het jaarlijkse voetbaltoernooi. Dit is een belangrijk ontmoetingsgebeuren: Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, autochtone Nederlanders en nieuwkomers ontmoeten er elkaar. Er zijn 20 teams aanwezig. Van zulke ontmoetings-gebeurtenissen moet de multiculturele samenleving het hebben.
Deze vinden het ene jaar plaats op de velden van DEV Doorn, het andere jaar op die van FC Driebergen.
In 2012 volgde de heer Chait u op als voorzitter Hij heeft u gevraagd een aantal taken te blijven uitvoeren. U werkt intensief en goed samen.

U staat bekend als een zeer bevlogen en volhardende initiator van het project buurtcoaches, vooral in de omgeving van de Groenhoek in Driebergen-Rijsenburg. Het is gelukt deze stichting op te zetten en in februari 2010 heb ik het startsein mogen gegeven. Met een klein bestuur wordt eens per maand vergaderd om de ontwikkelingen te volgen, de stand van zaken te bespreken en de lijnen uit te zetten voor de nabije toekomst. Uw rol is het contact met de coaches, soms het coachen van de coaches, het overleg met de woningcorporatie en met de politie. De samenwerkende partijen zijn zeer blij met uw bijdrage in dit project.
Daarnaast heeft u zich ingezet voor het organiseren van sportieve activiteiten: wekelijkse voetbaltraining in de Weideblomschool, organiseren van voetbaltoernooien en trainingen op de zondagmiddag in de sporthal. Vanuit uw overtuiging dat sport een uitstekend middel is om jongeren te motiveren en te leren samenwerken. Door uw afkomst, uw brede belangstelling voor mensen, uw functie in de moskee en in vertegenwoordigende instituten en diverse vaardigheden heeft u bijgedragen aan de integratie en inburgering van met name allochtonen van Marokkaanse komaf. De goede verstandhouding tussen de groepen in ons dorp is voor een belangrijk deel aan u te danken.

U heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de WMO Raad Utrechtse Heuvelrug. U wordt zeer geprezen om uw niet aflatende ijver en inzet in het sociaal domein om de Marokkaanse gemeenschap in Driebergen te integreren. U heeft zich vanaf 1996 ingezet voor de samenleving.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te noemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
Comments