Nieuws‎ > ‎

De rechter De blog van Cor P Berkel 18 september 2017

Geplaatst 28 sep. 2017 03:13 door Martin Kemperman
Een raar verschijnsel is de uitspraak van de kortgedingrechter in ons democratisch systeem. Die luidt: “De Nederlandse regering moet onmiddellijk maatregelen treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar die de Europese norm overschrijdt. Dat heeft de kortgedingrechter op 7 september bepaald in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Er moet zo snel mogelijk een luchtkwaliteitsplan komen dat ervoor zorgt dat de overschrijdingen van de norm verdwijnen. Ook mag de regering geen nieuwe maatregelen nemen die kunnen leiden tot het overschrijden van de normen.”
De Staatssecretaris gaat niet in hoger beroep. Ze heeft zelfs toegezegd actiever te gaan werken aan de bestrijding van de luchtverontreiniging. Maar hoe kan het nu toch dat een door het parlement aangenomen wet door de regering wordt getraineerd en de uitvoering niet tot stand komt? Wat voor controle is er dan op de rol van de regering? Gaat de rechter nu op de stoel van het parlement zitten?
Die rechter weet natuurlijk ook wel beter, die heeft daar kennelijk een rol in. Maar dat doet de vraag ontstaan naar de ruimte die de regering heeft bij het uitvoeren van besluiten van de Kamers der Staten Generaal. Als dat betekent dat de regering naar eigen inzicht besluiten kan laten wachten of zelfs niet uitvoeren dan zit er een hiaat in ons democratisch systeem. En het is niet de eerste keer, op 25 juni 2015 is de Staat ook al veroordeeld. “De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht.”

Zal nu de lucht schoner worden? De Staatssecretaris heeft het aangekondigd, maar die is demissionair. We moeten dus wachten op de nieuwe regering en de samenstelling met de bekende vier partijen doet het ergste vrezen. Dan liggen er twee veroordelingen die aan duidelijkheid niets te wensen over laten. Zal de regering dan gewoon doen of hun neus bloedt?
En wie moet de regering er dan toe aanzetten om de luchtvervuiling wel te verminderen? Of komt de regering dan met het argument dat het politiek niet haalbaar is? Er worden teveel belangen geschaad door de benodigde maatregelen. Zoals de diesels uit het centrum van de steden houden of het sluiten van kolencentrales. Maar die excuses kennen we al en daar gaat het juist om. En het zal in de toekomst vaker nodig zijn om gevestigde belangen te beperken voor de gemeenschappelijke belangen. We leven in welvaart en niemand mag daar iets van afpakken, maar het zal wel moeten.

Dat is juist waarom Groenlinks niet meer aan de onderhandeling over een regering deel neemt omdat die dat met deze partijen al zagen aankomen. Duren daarom de onderhandelingen ook zo lang? Praten die vier mensen met hun adviseurs over onoplosbare problemen omdat er geen compromissen te vinden zijn. Als de keuze is vooruit of achteruit weet ik ook geen compromis te bedenken. Want die bestaat niet en dat wordt dus stilstand.
Comments