Nieuws‎ > ‎

De boekendraaitafel Dineke Havinga over Heilige Strijd van Beatrice de Graaf

Geplaatst 6 jul. 2018 01:26 door Oecumenische Hagediensten

Het een moedige stap van de PKN om Beatrice de Graaf, de terrorisme deskundige van DWDD en presentator van Zomergasten zal ik maar zeggen, te vragen een essay namens die kerk te schrijven over veiligheid en het kwaad. Echt gedurfd, want een kleinere kerk vindt dat ze bescheiden moet zijn in politieke zaken. Maar eindelijk weer een ferme stap en ik hoop van harte dat het debat op zal leveren.
De schrijver laat helder zien dat spanning en onveiligheid kwesties zijn van perceptie, betekenisgeving en inkleuring die niet gestoeld zijn op feiten, wel op veel media. Angst en onveiligheid drijven volgens haar aan tot het lokaliseren van angst en het verlangen tot het benoemen van het kwaad en het uitschakelen daarvan. Zij laat glashelder zien dat verlangen naar veiligheid als het gaat om terrorisme een ondemocratisch verlangen met zich meebrengt: alles moet afgedicht worden en iedereen liefst voor eeuwig achter slot en grendel of erger.
Vanuit geloofstraditie en kerk vraagt zij zich af in dit boek of er iets specifieks te zeggen is vanuit het christendom over ons veiligheidsdenken. Ze verwoordt dat er vanuit het christendom terecht altijd aandacht is geweest voor het kwaad dat in mensen zelf huist en het gevaar dat je de splinter bij de ander waarneemt en de balk in je eigen oog vergeet. Dus de vraag vanuit het geloof of ons westerse mensbeeld niet te positief gekleurd is. En de daarbij horende gedachte of een mens de mogelijkheid krijgt om zich ten goede te keren. In het geloof namelijk wel, maar in onze onderbuik gevoelens liever niet.... Ik vind dat moedige opmerkingen voor het publieke debat over veiligheidsbeleid. Moeilijker vind ik het als ze vanuit geloof gaat zeggen dat het voor christenen evident is dat God zelf strijdt en al heeft overwonnen en dat zijn koninkrijk voor christenen op ons afkomt en elke terrorist al 'krijgsgevangene' is van Christus. Deze taal is bij haar geen liturgische taal maar een werkelijkheidsconcept.
Daarin wijken dan als het gaat om veiligheidsbeleid de wegen van gelovigen en niet gelovigen of anders gelovigen. Genoeg om een robbertje over te vechten of christendom zo eenduidig en uitsluitend geleefd moet worden. Maar dat mag in een pamflet dat oproept tot debat!

Beatrice de Graaf
Heilige Strijd
Boekencentrum 2017
Comments