Nieuws‎ > ‎

De blog van Cor P Berkel Veessen

Geplaatst 26 jan. 2017 11:52 door Martin Kemperman
Het was een mooie dag en we reden in de landelijk omgeving van de IJssel naar Veessen. Een dorpje in het stroomgebied en aan de oever van de IJssel. Bij Veessen begint een, tussen 2014 en 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat, geheel nieuw aangelegde hoogwatergeul of groene rivier. Deze loopt parallel aan de IJssel en wordt gevormd door twee dijken die 500 - 1500 meter uit elkaar liggen en acht kilometer noordelijker weer op de rivier aansluiten. Onder de dijk door zijn doorgangen gemaakt die bestaan uit bogen die afgesloten kunnen worden door schuiven. Er zijn zestig schuiven elke schuif wordt apart te bedient.Op de foto zijn de zestig schuiven in rood rechts te zien. Die steken net boven het wegdek uit. Links zijn de doorstroomgaten te zien waar de zon onder de weg doorschijnt. Deze 'bypass' zal uitsluitend bij een waterhoogte van 5.65 m boven NAP watervoerend zijn.
Het landbouwgebied tussen de dijken is dan een tweede rivier en Veessen is alleen nog per brug of boot bereikbaar. De verwachting is dat dit gemiddeld eenmaal in 75 jaar het geval zal zijn. Het kunstwerk is nog niet in werking, maar gelet op de ervaring van Rijkswaterstaat gaat dat wel lukken. Het is, ook niet onbelangrijk, binnen de begroting gebouwd. Er zijn wel meer van deze kunstwerken gebouwd, ik denk daarbij aan de sleuf in de Waal bij Nijmegen en Lent. Als land kunnen we dat wel. En willen we nu en in de toekomst droge voeten houden dan moeten we wel.
Is dit nu verwoestend voor het natuurgebied of moet hier het algemeen belang wijken voor de natuur? Als je door het gebied rijdt zie je aan beide kanten water en rietlanden. Met de ondergaande zon een prachtig gezicht maar wel aangelegde natuur. Dus eigenlijk is het een cultuurlandschap. In de loop der eeuwen zo gemaakt door mensen handen. Misschien niet altijd zo ontworpen, maar meer door de noodzaak zo langzamerhand ontstaan.
Nu is dat anders. De beheersing van het water is lastig geworden, Het vraagt meer deskundigheid en de risico’s worden groter. Het moet met meer professionaliteit aangepakt worden. Die groep wordt tegenwoordig in spottende zin ook wel de elite genoemd. Maar zonder die elite zouden we in de toekomst natte voeten hebben. Rijkswaterstaat heeft kennelijk een groot vertrouwen opgebouwd bij de bevolking. Zowel wat betreft de wegenbouw als de waterwerken zijn er weinig protesten.
En het is belangrijk dan de bevolking het vertrouwen heeft in de kwaliteiten van de rijksdienst. Dat vertrouwen wordt op het gebied van de politiek niet gegeven. Grote delen van de bevolking vertrouwen de politiek niet meer.Vaak wordt gewezen op de grote kloof tussen politiek en kiezers. Maar is die kloof niet te klein? Is het niet zo dat iedereen denkt wat van de politiek af te weten zonder zich af te vragen of men er wel voldoende vanaf weet. En politici laten zich ook niet voorstaan op hun deskundigheid.
Er wordt over het EU-verdrag over Oekraïne een referendum gehouden maar ik denk dat de meeste stemmers niets wisten van het verdrag en er wel een stem over uitbrachten. Of zoals in een Tweet: Inspraak zonder inzicht is een uitspraak zonder uitzicht.
Comments