Nieuws‎ > ‎

Conservatisme - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 9 mei 2019 08:08 door Oecumenische Hagediensten

Laatst las ik ik iets van Andreas Rödder, hoogleraar geschiedenis in Mainz. Hij leerde mij een nieuwe betekenis van de term conservatisme. Hij schreef dat conservatief zijn een reactie is op een verandering. “Zonder veranderingen kan er überhaupt geen sprake van conservatisme zijn”.

Apple, Google en Amazon hoef je niet te vertellen hoe je veranderingen inzet. De golf van vernieuwingen wordt steeds hoger en gaat steeds sneller. Deze veranderingen kennen alleen een commerciële achtergrond. Een deel van de mensheid wordt hier rijk van, maar er is ook een grote achtergebleven groep, namelijk de werkers van de middeninkomens. In 2017 publiceerde Trouw dit artikel. Inmiddels is de balans nog verder doorgeslagen. En de politiek is te weinig conservatief geweest voor deze middengroep.

Conservatisme als stroming in de politiek en als gedrag van bestuurders is een methode om veranderingen geaccepteerd te krijgen. Maar doordat de gevestigde politiek te weinig conservatisme toont, ontstaan er allerlei dubieuze politieke partijen zonder duidelijk doelen maar met een groeiende aanhang. Onvrede is de verbindende factor. En dat lijkt mij onwenselijk. De Tweede Kamer zou in mijn ogen een vertragende rol moeten spelen en zo conservatief zijn dat de middenklasse ook voordeel heeft van de veranderingen. Een concreet voorbeeld: de beloningsverhouding tussen medewerkers en de CEO, die in 1965 nog 20-1 was, is in 1995 opgelopen tot 112-1 en is verder gestegen tot 312-1 in 2017 (FD 29 april 2019). De verhouding is inmiddels zo scheef dat veel mensen dat niet meer accepteren. En nog steeds is er geen politieke beweging die conservatief reageert op deze ontwikkeling.

Ook de politiek kan een rol spelen in deze ontwikkeling. In de maatschappij en de ondernemingen gaan ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende reorganisaties als een lawine door organisaties heen. De Tweede Kamer is het orgaan bij uitstek dat kan aangeven hoe de veranderingen ingevoerd en doorgevoerd moeten worden. Daarbij helpt vertraging, dus een conservatieve houding, om de juiste keuzes te maken. Men moet dan verder kijken dan alleen het commerciële belang. Soms is het van belang dat de kamer progressief is en voorstellen doet, maar in dit kader helpt het als de kamer conservatief is en de verandering stuurt.

Comments