Nieuws‎ > ‎

Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 21 mrt. 2019 04:01 door Oecumenische Hagediensten

Even wachten...pizza!

In het nieuws las ik over het werk van bezorgers van maaltijden bij Deliveroo. Volgens de rechter heeft Deliveroo de koeriers ten onrechte gedwongen een bestaan als zzp-er te accepteren. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. De rechtbank greep in en ook de overheid roerde zich indirect in de discussie doordat een 20-jarige bezorger, die ook lid is van de jongerenafdeling van de PvdA, een zaak aan spande met steun van zijn partij.

Andere voorbeelden die in het verlengde liggen van het voorbeeld bij Deliveroo zijn het werk van taxichauffeurs bij Uber en het werk van huishoudelijke hulpen bij Helping. Feitelijk betalen zzp-ers minder belasting door een aftrekregeling, betalen niet mee aan een collectieve pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar bij een ongeval of pensionering vallen deze zzp-ers in de bijstand van de overheid als zij niets hebben gespaard.

In Nederland is er sprake van een vrije markt met een enorme speelruimte om zaken zelf te regelen, maar ook de overheid is een partij met eigen belangen. De overheid realiseert zich dat al deze vrijheid voor ondernemingen ten koste kan gaan van de eigen belangen. Een belang dat draait om het nemen van verantwoordelijkheid en ‘wie gaat dat betalen’. De overheid moet orde scheppen en laten zien dat er een andere wind gaat waaien. Kaders scheppen voor de markt waarbinnen die markt de vrijheid heeft om te ondernemen. Langzaam maar zeker gaat het roer om, want er zijn natuurlijk veel meer terreinen waarop de overheid kan ingrijpen in de vrijheid van de burgers of onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie.

De manier waarop platformorganisaties als Deliveroo hun organisatie inrichten, ontslaat hen van de verplichting om de medezeggenschap op orde te brengen. Zzp-ers worden niet beschermd door het arbeidsrecht en er is geen wettelijke verplichting om de personeelsvertegenwoordiging te regelen. De Wet op de Ondernemingsraden heeft nog geen antwoord geformuleerd over hoe platform organisaties om dienen te gaan met medezeggenschap.

Ondanks ontbrekende wetgeving heeft Deliveroo hier een antwoord op gevonden door de oprichting van het Rider Forum, een groep bezorgers die de bezorgers van hun eigen stad vertegenwoordigen en geregeld als groep in contact zijn met het hoofdkantoor in Amsterdam met als doel om de ‘algemene rider happiness’ te bevorderen.

Maar het zo snel mogelijk afleveren van zowel pakketten en maaltijden roept hele nieuwe problemen op op de arbeidsmarkt. Daar vraagt de consument niet om maar het wordt als service aangeboden door de maaltijdleveranciers. Zo worden diensten en producten op de markt gebracht. niet omdat de klanten dat vragen maar omdat de ondernemingen nieuwe markten creëren.

Het gaat om zoveel mogelijk geld verdienen.

Comments