Nieuws‎ > ‎

Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 7 mrt. 2019 11:09 door Oecumenische Hagediensten
Momenteel lees ik het boek Verlichting NU van Steven Pinker. Hij beschrijft in dit boek vele
facetten van onze samenleving, van veiligheid tot gezondheid en welvaart. En op alle
terreinen geeft hij aan dat in de loop van de vorige eeuw er veel vooruitgang is geboekt,
onderbouwd met cijfers.
Wie de krant erop naslaat, is geneigd te denken dat de wereld gedoemd is ten onder te
gaan, of dat de periode van vooruitgang voorgoed voorbij is maar Pinker laat zich echter niet
gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven
meer in vrede, en zijn zelfs steeds gelukkiger.
En natuurlijk kan het altijd beter. Er zijn gezinnen met een minimaal inkomen. We hebben
een soep van plastic in de oceanen. Of pizzabezorgers die regelmatig worden beroofd. Of
topbestuurders met een exorbitant inkomen. En het klimaatprobleem moet aangepakt
worden.
De overheid kan door middel van wetgeving dingen verbeteren, maar ook zij zal nu ook ons
gedrag proberen te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van goedkopere
leningen of een lager btw-tarief als je je huis isoleert of het verlenen van vrijstellingen als je
overstapt op elektrisch vervoer. Maar het is ook duidelijk dat de overheid niet alles kan
regelen en dat het nu ook op ons eigen gedrag aankomt. Ons gedrag is steeds meer leidend
als het gaat om de wereld een klein stukje mooier te maken.
Voor allerlei privé initiatieven een uitgelezen kans om hier actief een bijdrage aan te leveren.
Men wordt zich bewust van gedragingen binnen het eigen dorp of de groep men kijkt verder
dan ‘dat doen wij hier nu eenmaal op deze manier’.
Er zijn dus dwarskijkers nodig die een nieuwe koers willen varen. En die moeten de ruimte
krijgen voor nieuwe benaderingen. Afwijzen of tegenwerken van die initiatieven is rampzalig.
Dat geldt ook voor de politiek. Het draagvlak vertrekt te paard en komt te voet. Zeker vanuit
het gezichtspunt dat de politiek of de overheid dit niet alleen kan is dat een harde
voorwaarde voor succes. En we zijn in Nederland al te laat. En je mag drie keer raden
waarom! Er is een nieuwe verlichting nodig en wel NU.
Comments