Nieuws‎ > ‎

Loon De blog van Cor P Berkel 6 juli 2018

Geplaatst 5 jul. 2018 03:30 door Martin Kemperman   [ 6 jul. 2018 00:08 bijgewerkt ]

Het is een niet te keren trend dat werkgevers streven naar de laagste lonen. En dat doet ook
het ergste vrezen voor de arbeidsomstandigheden. Met andere woorden arbeid wordt vrijwel
niet meer gewaardeerd. En dan klagen over te weinig werknemers en de krapte op de
arbeidsmarkt.

De Nederlandse Bank (DNB) komt nu met een voorspelling voor de komende
jaren met een groei van het inkomen uit arbeid van 1,9% tot 4% in 2020. En dat zou het
gevolg zijn van de vraag naar werknemers. Er zal veel meer moeten gebeuren.
In een arbeidsorganisatie wordt loon betaald volgens een individuele arbeidsovereenkomst
of een Collectieve Arbeids Overeenkomst. (CAO). Daar zitten de werkgever en de werknemer
aan vast. Vaak wordt dan ook de inhoud van werk omschreven. Werkgevers willen daar
soms vanaf, want men vindt de betaling te hoog. Dat gebeurt oa. bij de Post NL. Door de
werknemers in te lenen via een uitleenorganisatie komt men een lager loon overeen. De
werknemer krijgt dan minder en zelfs de uitleenorganisatie verdient er nog aan.
Nu is Post NL via de media een bekend geval maar we weten niet hoe vaak dit verder nog
voorkomt. Wat we wel weten is dat het flexwerk o.a. via de uitzendbureaus een enorme
vlucht heeft genomen. Volgens het CBS neemt Nederland voor wat betreft de toename van
flexwerk een uitzonderlijke positie in. Voor zowel het aandeel tijdelijk werk als zzp behoorde
Nederland tot de grootste groeiers binnen de EU, 6 procentpunt groei in de afgelopen 10
jaar. Met een aandeel van 30 procent flexwerkers staat Nederland nu op een vierde plek.

Het is dan nog steeds het gevolg van de vrije markt die alles wel zal oplossen. Terwijl die
vrije markt (het neoliberalisme) door vriend en vijand ook wordt erkend als oorzaak van de
steeds toenemende kloof tussen kapitaal en arbeid. En de DNB denkt dus dat het vanzelf
goed komt. Maar de onderliggende ontwikkeling is die van steeds verdere flexibilisering en
dus minder arbeidskosten en minder loon. Werkgevers gaan niet zomaar meer betalen. Daar
zal de nodige druk op uitgeoefend moeten worden.

De vakbonden maken zich al op voor flinke acties en terecht. Want hier moet dus een trend
omgebogen worden. Waar het uitkomt in de spanning tussen flex en vast is aan de toekomt,
maar dat die gaat veranderen is zeker. Werknemers zullen zich harder opstellen en meer
voor hun belangen opkomen. En de geschiedenis herhaalt zich voor wat betreft de strijd
tussen kapitaal en arbeid.

Dat zal voor de ondernemingen, de medewerkers, de leiders en de consumenten een lastige
tijd worden. Men moet rekening houden met stakingen en acties en een plan B opstellen
voor het geval dat….. Ook voor het overleg met de or zal dit een rol gaan spelen. De enige
manier om dat te voorkomen is de acceptatie door de werkgevers dat de bestaande
werkwijze omgebogen moet worden.
Het gaat dan niet alleen om de beloning maar ook om de scholing en de
arbeidsomstandigheden verbeteren. Veel bekende terreinen zeker voor de or waarover het
overleg met de bestuurder moet worden gevoerd. Niet de bevoegdheden maar de intenties
gaan nu tellen. De werkgever moet beoordeeld worden op zijn daden. Niet wat hij zegt is
belangrijk maar wat hij doet.
Comments