Nieuws‎ > ‎

Burgerlijk vertrouwen / blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 1 jul. 2021 03:51 door Oecumenische Hagediensten   [ 2 jul. 2021 03:18 bijgewerkt ]
De krant, beter nog mijn krant, Trouw meldde in een artikel dat 17.000 gezinnen recht hebben op bijstand en dat niet hadden aangevraagd. Informatie uit een onderzoek van het UWV. En de beweegredenen waarom dat niet aangevraagd was, waren verschillend. Sommige kan je zo bedenken zoals niet tijdig aangevraagd of door onbekendheid met de procedure, vaak ook taalachterstand.

De aanvraag moet bij de gemeente gedaan worden. En daar bleek dan als reden van het achterwege blijven van een aanvraag, de bemoeiingen van de gemeente. Voorbeeld was een situatie van een vrouw in de bijstand waar de stofzuiger van kapot ging en die met die stofzuiger achter op de fiets bij het loket moest aantonen dat die stofzuiger echt kapot was.

Opvallend was het grote aantal kleine zelfstandigen die ook geen gezeur van de gemeente wilde en hun inkomsten privé wilde houden en dus ook geen uitkering aanvroegen.

Bekend is hét voorbeeld van een vrouw waarvan de uitkering gekort werd, omdat haar moeder boodschappen voor haar deed en betaalde. Hetgeen aangemerkt werd als extra financiële inkomsten. En dat moet de gemeente weten. De inkomsten van iemand in de bijstand moet bij de gemeente gemeld worden, zodat die de uitkering kan aanpassen. En vergeet je dat, dan moet je terug betalen. Iedereen kent inmiddels de problemen daarvan bij de kindertoeslag. Dat gaat dus niet werken, ook hier niet.

De regelgeving of de wetten zijn zodanig gemaakt dat de overheidsinstanties die niet goed kunnen uitvoeren. Ze zijn gebaseerd op het wantrouwen door de overheid naar de burgers toe, terwijl de burgers de overheid wel moeten vertrouwen. En in plaats van het opheffen van dit soort regels worden ze verbeterd. Met als effect meer regels die het nog ingewikkelder maken. Of wordt de dienstverlening gratis gemaakt.

Er heerst nog een idee dat de overheid met regels wel kan bepalen hoe dingen moeten verlopen. Dat bleek ook bij de corona maatregelen. Er is echter een andere werkwijze nodig. Waarom dat wantrouwen? De meeste burgers deugen. En accepteer als overheid dat er dingen wel eens anders gaan dan de regeling. Geef burgers dus meer ruimte voor eigen manier van handelen. Dat werd ook geaccepteerd bij de steunmaatregelen voor bedrijven.

Maar een ander oud idee is namelijk het basisinkomen. Geef een standaard korting aan alle laagstbetaalden op hun inkomstenbelasting. Voor iedereen dezelfde regeling en dan kan men als burger zelf uitmaken waar dat geld aan besteed moet worden. Dan hebben de burgers een eigen verantwoordelijkheid en de overheid biedt een ondergrens voor het inkomen. Maar ik laat graag anderen aan het woord voor een beter idee. Als dat de zelfstandigheid van de burgers maar recht doet en het wantrouwen opheft.

Er zijn nog enkele experimenten met het basisinkomen in het land gaande en misschien pakken die goed uit. Maar het risico bestaat dat het kind met het badwater weggegooid wordt. Want eerst en met voorrang moet het standpunt van het wantrouwen verlaten worden. Dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe aanpak.
Comments