Nieuws‎ > ‎

Banen - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 16 okt. 2020 03:34 door Oecumenische Hagediensten

Werkgevers, de naam zegt het al, kunnen banen creëren, werk geven aan anderen. Die anderen worden dan werknemer en verdienen hun geld met deze baan. Dit is het huidige beeld. De vraag naar arbeid wordt werkgelegenheid genoemd binnen de economie. Maar die economie heeft verder nagedacht en wil groeien. En ook het aantal banen moet blijven groeien want dat betekent meer welvaart. Althans, dat is de theorie van menig bestuurder.

Tot zover was het begrijpelijk voor mij. Maar in het Financieele Dagblad van zaterdag 26 september schrijft de journalist en macro-econoom Mathijs Bouman dat deze theorie bijgesteld moet worden. Wat we al lang weten, maar niet doen in ons land is dat we slimmer moeten werken. Door automatisering en innovatie maken we meer producten en diensten voor minder kosten. Dat is de eigenlijke economische groei waar het om gaat.

Wat we in ons land de laatste jaren gedaan hebben, is meer mensen aan werk helpen. Want door meer mensen te laten werken groeit de economie ook. Er is ook nú weer economische groei nodig om uit de coronacrisis te komen. Er is door de overheid een investeringsfonds opgericht door de ministers Wiebes en Hoekstra, het zogenaamde Wopke Wiebes Fonds. Dat gaat er voor zorgen dat de groei weer terug komt, met méér werkgelegenheid dus.

Maar het fonds zou er juist voor moeten zorgen dat die slimmere manier van werken gestimuleerd wordt. En niet, zoals vaak gedacht wordt, om meer werkgelegenheid te ontwikkelen. Van de huidige krimp van de werkgelegenheid zou nu gebruik gemaakt kunnen worden. Laat ondernemers automatiseren en vernieuwen in plaats van het creëren van werkgelegenheid om zo de economie weer een boost te geven. Werkgevers zijn niet dom en zien dit ook. Automatisering had minder impact gehad op de productie en omzet in corona tijd. In deze tijd moet vooruit gekeken worden. De column van Mathijs Bouman was hier goede aftrap voor.

Ondernemingen moeten meer gaan ondernemen en dat is wat anders dan passen op de centen en de werkgelegenheid. Deze visie benadrukt de noodzaak voor omscholing en het aanbieden van van-werk-naar-werk trajecten. Want automatisering is natuurlijk niet in alle sectoren aan de orde.

Maar goed, een automatiseringsslag betekent hoe dan ook minder werk. En dit betekent arbeidstijdverkorting, subsidies en toeslagen. Of….waarom laten we deze vernieuwing niet samengaan met de introductie van het eerder besproken basisinkomen. Dat zal wel enige tijd vergen, maar het is wel een plan voor de toekomst. En dat geeft ondanks de verandering toch weer zekerheid.

Comments