Nieuws‎ > ‎

Als het levenseinde komt

Geplaatst 8 mrt. 2019 02:13 door Oecumenische Hagediensten
Door toegenomen leeftijdsverwachting, keuze aan medische behandelingen en persoonlijke mondigheid, staat de laatste jaren het gesprek over het levenseinde volop in de belangstelling. Zowel in het publieke debat als in de privésfeer. Wat is waardig leven en sterven? Wanneer is een leven voltooid en wie bepaalt dat? Wat is palliatieve zorg en wat zijn de mogelijkheden van en grenzen aan euthanasie?
Naast medische vragen, speelt de ethiek een rol en ook iemands geloofsovertuiging. Dat laatste merken vooral ook de pastorale medewerkers van de Protestantse Gemeente Driebergen die in gesprekken met deze vragen te maken krijgen.
Omdat zij vermoeden dat de vragen rond levenseinde breder leven is er op dinsdagavond 19 maart a.s. een informatie- en gespreksavond in Nieuw-Salem te Driebergen.
Als spreker is uitgenodigd plaatsgenoot dr. Martin Smalbrugge. Hij is specialist ouderengeneeskunde en werkt als hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op de zorg voor verpleeghuisbewoners met stemmingsstoornissen (depressie, angst), dementie en beroerte.
Daarnaast is mevr. Fia Oomen als spreker uitgenodigd. Zij werkt als predikant-geestelijk verzorger binnen de Warande Zeist op de psycho-geriatrische, somatische en revalidatieafdelingen. In 2017 verscheen van haar hand het boek “Gebroken glas” – praktijkverhalen van een geestelijk verzorger. Op deze avond deelt zij 2 verhalen en is zij met een uitgebreide boekentafel aanwezig.
Aansluitend is er na een pauze gelegenheid om met de sprekers en elkaar verder van gedachten te wisselen over vragen die hun beider bijdrage ongetwijfeld oproepen. (Margreet le Clerq)
Plaats: Nieuw – Salem, Grote Kerk Driebergen, De Lei 86.
Tijd: Dinsdagavond 19 maart a.s. Vanaf 19.30 is de zaal open en is er koffie/thee, om 20.00 uur start de avond.
Comments