Nieuws‎ > ‎

Afval De blog van Cor P Berkel 8 februari 2018

Geplaatst 8 feb. 2018 03:41 door Oecumenische Hagediensten   [ 8 feb. 2018 03:43 bijgewerkt ]
Zoals bij velen het geval is hebben wij 4 grote containers aan de straatkant staan voor GFT, papier, plastic en restafval en een kleine in huis voor het chemisch afval. En we moeten naar de gemeentewerf om apparaten weg te brengen. Kortom het kwijtraken van ons afval is een hele organisatie geworden. Dan heb ik het nog niet over de vuilstort, het exporteren of verbranden als het afval verzameld is.

Voor een groot deel kwam de export in China terecht, zoals plastic en papier en metalen en nog een 7-tal afvalgroepen. China functioneerde als het afvalputje van ongeveer de rest van de wereld. Maar daar stoppen ze per direct mee voor wat betreft het plastic en naar het zich laat aanzien ook voor ander afval. Nu moet elk land of geheel Europa iets anders verzinnen.
En wat is nu de gekozen oplossing? We gaan het zelf doen. Er moeten plasticrecycling-bedrijven komen om afvalplastic om te zetten in grondstof voor nieuw plastic. Het onbruikbare afval gaat de verbrandingsovens in. En dat in het kader van de circulaire economie. Waarom niet beginnen bij het begin en dat is de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt te verminderen?

Daar is de industrie tegen en die heeft een heel sterke lobby. Want minder produceren is minder economische groei. En iedereen wil groeien. Dan groeit het afval evenredig mee. Daarnaast hebben we nog bijproducten van de productie namelijk CO2. Maar dat gaan we opslaan in de grond. Jan Terlouw heeft dat meteen al een illusie genoemd. Maar de overheid houdt daaraan vast.

Dus we krijgen er een afvalprobleem bij dat we oplossen met recycling want daar gaan we nieuwe grondstoffen voor plastic uit maken. Leuk voor de verpakkingen. Voor veel producten is er trouwens al een overmaat aan verpakkingsmateriaal. Blikjes en flesjes koop je met elkaar in een pak en als je een flesje daaruit haalt blijft de grootverpakking achter. Van belang is dus dat leveranciers en producenten de verpakking verminderen. Het kost minder maar geeft ook minder afval. En Coca Cola gaat het voorbeeld daarin geven.

Er is al jaren een discussie over statiegeld voor plastic flessen en flesjes maar dat komt vanwege de eerder genoemde lobby niet door de Tweede Kamer. De oplossing met statiegeld is niet in het belang van de industrie. Nog even in herinnering, Nederland stond in het rijtje milieuvervuilers van Europa vrijwel onderaan en de verwachting is dat we het akkoord van Parijs bij lange na niet gaan halen. Hoe langer Nederland wacht met ingrijpende maatregelen hoe lastiger het wordt om de achterstand in te lopen. Dat weet elke wedstrijdsporter. Gelukkig zijn er ondernemingen die ingrijpende maatregelen niet schuwen maar de overheid moet via de rechter gedwongen worden om de eigen wetgeving na te komen. En zo dwingen de milieuorganisaties de overheid via de rechter met de neus op het eigen falen.

En nu komt daar het afval bij. Er is een frisse en nieuwe regering, veel nieuwe mensen op ministersposten. Ze kunnen nu laten zien wat ze waard zijn. Zo niet dan loopt het afval hen ook over de schoenen.
Comments