Nieuws‎ > ‎

23 augustus 2015 Leven in generaties

Geplaatst 9 sep. 2015 11:49 door Martin Kemperman   [ 9 sep. 2015 11:49 bijgewerkt ]
Hagedienst 23 -8-2015 Leven in generaties: doorgeven en verbinden.

Omschrijving van de viering.
Wij zijn allemaal kind van en hebben ouders en grootouders (gehad). Sommigen van ons hebben zelf ook kinderen en sommigen hebben ook kleinkinderen. Zo kunnen we een boog spannen tussen vijf generaties. Wat heb je mee gekregen Wat ontvang je aan waardevols van ouderen, wat van jongeren en wat geef je door?
In een korte inleiding zet Martin Kemperman de sfeer van het plezier van het verhalen vertellen en van de betekenisgeving van verhalen. Onder leiding van Jodien van Ark vormen we een leeftijdskring waarna we in drie groepen in twee rondes van ongeveer 20 minuten aan het werk gaan.

De groepen werken in 3 hoeken in 2 rondes. Per ronde 20 minuten. Bij de teken-, kleur en scheurtafel brengen we de verbinding en betrokkenheid tussen de generaties in beeld. In de waardenhoek onderzoeken we welke waarden van generatie op generatie doorgaan of veranderen. In de verhalenhoek vertellen we elkaar over de (bijbel)verhalen die voor ons van betekenis zijn. Totie Vlek begeleidt een meditatief moment waarna we onze gedachten en gebeden op kleine briefjes schrijven. In de kring dragen we onze gedachten en gebeden op aan God. De kinderen delen Kittekats uit. Die kun je net als verhalen gemakkelijk delen.

Een terugblik op de viering door mensen uit vier generaties.

Tijn (11 jaar)
Ik vond het een erg leuke dienst, waarbij we ook creatieve dingen hebben gedaan. En zoals de bedoeling was, was jong en oud aanwezig. De leeftijden werden ook gemixt; zo had ik een gesprek met iemand van 80. Ik hoop dat er nog een keer zo'n leuke dienst komt!

Elizabeth (45 jaar)
Het beeld dat mij het meest is bij gebleven van de themadienst 'drie generaties' is de kring van jong naar oud: we gingen in volgorde van leeftijd staan. De jongste 1, de oudste ver in de negentig, de verschillende leeftijden daartussen in verbinding met elkaar. Dit beeld brengt goed tot uitdrukking wat ik de rest van de dienst heb ervaren: contact met elkaar en met elkaars verhalen. Inspirerend.

Jurriën (58? jaar)
Een kring, nog een kring, jong dartelt tussen oud, verwachtingsvolle gezichten. Andere zintuigen dan het gehoor worden aangeboord. Eerst aarzelend, dan verwoed,worden vrienden- en familierelaties uitgetekend, gekwalificeerd en ingekleurd. Ja, welke kleur kenmerkt een relatie: is blauw koel en afstandelijk, rood vol van liefde, geel vurig, groen begripvol, grijs met een wat donkerder ondertoon? En omgekeerd: hoe geef je een relatie meer kleur? En kenmerkt een goede relatie zich niet door het herkennen en brengen van de veelkleurigheid in elkaar? De resultaten worden in een nieuwe kring gelegd. Het ene blad herkenbaar en zichtbaar en open voor commentaar, het andere bedekt door gekleurde papiertjes en een suggestie van intimiteit. Een kaleidoscoop van de Hagedienstgemeenschap en haar omgeving en inspiratiebronnen. Vervolgens worden we teruggeworpen op onze kernwaarden. Welke zijn dat? Het kaartje "populair zijn" wordt door de meesten al gauw terzijde gelegd, maar wat als er gestaan had: erkend worden of erkend zijn? En als het er echt toe doet, gaat het dan toch niet uiteindelijk om de familiebanden, op basis waarvan samenlevingen al millennia samengesmeed en soms ook uit elkaar gereten zijn? Of gaat het toch om meer generieke waarden als vrede? En waarom was er geen kaartje "sociale gerechtigheid"? Welke waarden ook gekozen en met elkaar gedeeld werden, bij vrijwel iedereen lichtten de ogen op als (h)erkend werd dat, ook al lijken de generaties heel verschillend, belangrijke kernwaarden door de generaties heen waren doorgegeven.

Janny (89? jaar):
Deze dienst met zoveel verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar deed me heel goed. Het was duidelijk dat de kinderen van alle leeftijden, beginnende zelfs met anderhalf jaar, zich zo vrij voelden om er bij te zijn.
Ze moeten al in het begin gevoeld hebben dat ze er bij hoorden!

Zo'n samenzijn met zoveel creativiteit is zeker voor herhaling vatbaar !