Nieuws


Wegwerpmaatschappij blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 3 apr. 2020 02:05 door Oecumenische Hagediensten

We zijn net gewend aan de verkwistend manier van leven en dan krijgen we de coronapandemie. We kunnen onze economie best wel een overspannen consumptie economie noemen. Het motto is nu: Wat kan, moet ook. Er is geen andere rem op consumptie dan de kosten. We waren net geconfronteerd met de stikstof- en PFAS-vervuiling. Met als gevolg niet meer dan 100 km/uur overdag op de snelwegen. En dan nu deze pandemie.
We kunnen die pandemie aan niemand verwijten. Trump noemt Europa wel als schuldige maar die kan je niet serieus nemen. Maar dat is ook met de andere vervuilingen zo. De schuldigen liggen op het kerkhof. Maar ik vrees dat we nog meer van deze crisissen zullen meemaken. Het is dus zaak om vooruit te kijken en te leren van de aanpak van een crisis.
Mij lijkt dat we de achterliggende 70 jaar vooral geluk hebben gehad. En geen wereldwijde crisissen zoals deze pandemie hebben meegemaakt. En daarvan dus ook niet geleerd hebben. We moeten ons eerst realiseren dat crisissen een onlosmakelijk deel is van het mens zijn. Het leven is een kwetsbaar iets, waar ups-en downs bij horen. Privé, landelijke en internationaal zijn er ongemakkelijkheden, zoals de Belgische psychiater De Wachter ze noemt. Daar hebben we meer moeite mee naarmate onze welvaart groter is. Dus nu met een uitstekende gezondheidszorg valt de pandemie ons zwaar. En we vechten er tegen. We
kennen uit de geschiedenis ook epidemieën waar we bijna aan onderdoor gingen. Een belangrijk deel van de innovaties en ontwikkelingen zijn nu gericht op het verder verbeteren van onze welvaart. Niet op het onderzoeken van onze kwetsbaarheden. Een internationale denktank die risico's onderzoekt zou een logisch begin zijn. Beter dan het voeren van de talloze oorlogen met de vluchtelingen als resultaat. Als we dat al niet voor elkaar kunnen krijgen wat willen we dan verder nog doen een rampscenario.
Tot zover was ik gekomen toen de toespraak van de minister-president Rutte werd uitgezonden. Dat was wel schrikken maar ik had al een dergelijk vermoeden. Het zal de maatschappij ingrijpend en onvoorspelbaar veranderen. Vliegen en toerisme is voorbij, althans op de wijze waarop dat gebeurde met de overvolle steden als Venetië en Amsterdam. Met een kostprijs die lager is dan een vakantie in eigen land. Ook de financiële gevolgen zullen enorm zijn. Heel veel mensen worden financieel afhankelijk van de overheid. Misschien is het basisloon nu haalbaar.
En voor de meeste ondernemingen zal het rampjaar niet voorspelbaar zijn. De kunst is dan om knelpunten op te lossen met nieuwe technieken ook voor bestaande producten en diensten. De medewerkers werken thuis het kan dus op grote schaal. Want nu zijn de wegen leeg en zijn er geen files. Meer werken met lessen in de Cloud in plaats van klassikaal en met boeken. Met de keuze voor het beëindigen van de wegwerpmaatschappij sla je twee vliegen in één klap.
Want het moet nu definitief anders. Meer rekening houden met natuur en milieu en minder risico voor de medewerkers.

Economie is geen voorspellende wetenschap – blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 19 mrt. 2020 14:32 door Oecumenische Hagediensten

In deze tijd van corona dalen de cijfers over de stand van de economie sterk. Dat verbaast niemand. Wat wel verbaasde was dat de cijfers over de economie van Nederland er zo goed uitzagen, zo blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toen kon men wel voorspellen dat het in de toekomst ook wel goed zou gaan. Nu kan geen econoom meer zeggen waar we met de corona op uit komen. Het ging misschien al eerder niet zo goed, maar niemand wist dat.

Ik heb namelijk de indruk dat het op tal van punten het in Nederland niet zo goed gaat. Ik noem de landbouw, het PFAS probleem, de stikstof en de rechter die telkens weer de overheid terecht wijst. Wat doet die economie dan eigenlijk er nog toe? Zijn deze cijfers terecht aanleiding om positief over de economie van ons land te zijn? Is de economische kant van de samenleving niet overgewaardeerd?

De cijfers zullen wel kloppen. En toch voelt het niet goed. Dus het is iets anders. Economie (in feite huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. De economie bestudeert hoe mensen bij de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten zich gedragen. En dat is vooral van belang voor overheden en aandeelhouders. Het zijn cijfers over de stand van zaken, niet meer en niet minder.

We worden met economische cijfers dus maar heel beperkt geïnformeerd. Positieve cijfers zorgen individueel voor een toename van het consumptiegedrag. Collectief zijn de gevolgen van dat gedrag wereldwijd inmiddels een probleem. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de stikstofuitstoot, Airbnb verhuur, Uber, het grote aantal toeristen (wat het Corona virus wel enigszins lijkt in te dammen), het vliegverkeer en grote cruiseschepen. Het zijn allemaal gevolgen van die prima economie. Er zijn daarom heel andere cijfers nodig om mensen te informeren over de kwaliteit van het leven op de langere termijn.

Hoewel de economie een sociale wetenschap is, zeggen economische cijfers niets over de sociale kant van de samenleving. En zo zegt de economie dus ook niets over de sociale kant van organisaties. Cijfers over de ontwikkeling van de ondernemingen gaan over de financiële gang van zaken. En dat is het belang van de aandeelhouders. Die willen een zo groot mogelijk rendement en dividend. De markt groeit maar door ten koste van de kwaliteit van het werk.

Economische cijfers zijn goed voor diegene die vermogend zijn. Maar niet per se voor de werknemers. Laat de economie maar aan de directies en bestuurders over en gebruik de andere mogelijkheden voor inzicht in de andere doelstellingen. Daar horen dwarskijkers bij en protestorganisaties. Hierdoor ontstaat vanzelf een verruiming van de doelstelling van de samenleving. Eenzijdig economisch informeren is een valkuil en voorspellen kan de economie al helemaal niet.

Energie2 – Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 5 mrt. 2020 03:15 door Oecumenische Hagediensten

In Het Financieele Dagblad van februari staat een artikel van redacteur Bert van Dijk over kernenergie waar ik een aantal feiten uit citeer. Want we moeten wel weten waar Abraham zijn mosterd vandaan haalt. Zo denken wij dat Nederland voorop loopt bij de energietransmissie en de beperking van de CO2 uitstoot, maar dat is helaas onjuist.

Nederland is het slechtste jongetje van de Europese klas als het gaat om de CO2 uitstoot. Ook voor wat betreft energie uit wind en zon. Slechts 8,6 % in 2019. En nu al zijn er mensen die iets vinden van weiden met zonnepanelen en windmolens in de achtertuin. We zijn nog maar net begonnen. Zon en wind waren het afgelopen jaar goed voor 3%, de rest kwam uit biobrandstof, die overigens ook al ter discussie staat. En het mag vooral niets kosten.

Klimaatwetenschappers, economen en politici luiden alle bellen en noodklokken want de ijskappen smelten maar regeringen ontwikkelen geen visie wat te doen. We gaan vooral door op de ingeslagen weg die onvoldoende resultaat heeft. Wereldwijd neemt de uitstoot van stikstof niet af maar juist toe. Met deze manier van werken komen we er dus echt niet. De enige oplossing voor de energie zonder uitstoot van CO2 lijkt kernenergie. In Duitsland en Nederland verbannen, in België is men ook tegen maar in Frankrijk wordt kernenergie toegejuigd.

De ontwikkeling van kernenergie gaat snel. Kernenergie kent geen CO2 uitstoot en produceert naast elektriciteit ook warmte. Het is een constante bron en niet afhankelijk van het weer of het dag- en nachtritme. Het kan goed gebruikt worden voor de productie van waterstof als energiedrager.

Er zijn mini-reactoren in ontwikkeling die goedkoper zijn dan de bekende centrales en die in een fabriek kunnen worden gebouwd. Naast de bekende kerncentrales die radioactief afval genereren is een thoriumcentrale in ontwikkeling. Thorium genereert nauwelijks radioactief afval en is praktisch oneindig beschikbaar. Op deze wijze komen we aan CO2-vrije energie. De ontwikkeling van nieuwe technologie duurt jaren en is kostbaar. Daarom is het geen (populair) onderwerp voor de politiek.

Vanaf 2020 moeten bedrijven en instellingen maatregelen uitwerken in het kader van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord, de energietransitie, de verduurzaming in het algemeen; deze hebben allemaal impact op bedrijven en instellingen. Let op het milieu zodat we ook onze kinderen achterlaten op een leefbare planeet. En dat mag wat kosten. 

Blog van Cor P. Berkel: de meeste mensen deugen (vervolg)

Geplaatst 21 feb. 2020 03:02 door Oecumenische Hagediensten

Ik ben het van harte eens met Bregman in zijn gelijknamige boek. De hoeveelheid onderzoeken en verslagen van gesprekken met tal van deskundigen is overweldigend. En het sterkste is wel dat hij zijn boek heeft geschreven met visie. Hij ziet mensen niet als egoïstisch die uit zijn op hun eigen belang. Mensen zijn gericht op contacten en betrokkenheid. Mensen zijn niet uit op het verkrijgen van macht maar van erkenning. Het streven naar macht en invloed brengt het slechtste in ons naar boven.
De eenvoudigste regel is voor hem ”Wie goed doet, goed ontmoet”. Deze zin is bij vrijwel iedereen bekend, maar wordt niet door iedereen in de praktijk gebracht. Hij gaat in zijn boek op zoek naar de onderzoeken en praktijkvoorbeelden waaruit dat blijkt. 

Dicht bij huis geeft hij het voorbeeld van een thuiszorgorganisatie. De organisator en eigenaar, Jos de Blok, heeft voor zijn visie op zijn organisatie Buurtzorg een belangrijke Engelse prijs gekregen en vijf keer de prijs van ‘beste werkgever’
Buurtzorg heeft geen managers, planners of marketeers en werkt met teams die alles zelf besluiten en regelen. Mensen zijn prima in staat hun werk zelf te regelen, is zijn opvatting en dat blijkt. Wie goed doet……….. En er zijn meer van dit soort voorbeelden in binnen- en buitenland. En natuurlijk gaat er ook daar wel eens iets verkeerd want waar mensen werken worden fouten gemaakt maar de sfeer bij cliënten en medewerkers is uitgesproken positief.
Een ander voorbeeld dat Bregman beschrijft gaat over de opzet van gevangenissen. In Noorwegen is men gestopt met het opsluiten in cellen en werken veroordeelden in de natuur in een soort afgesloten park. De bewakers zijn eerder coaches en werken gewoon mee. Het uiteindelijke doel is de re-integratie in de maatschappij en die is beduidend beter dan die van gevangenissen met cellen.
Uit actuele onderzoeken blijkt dat moderne ziekten als stress en depressies vaak te maken hebben met de manier waarop mensen werken. Ooit had werken als functie om in leven te blijven. Groenten en fruit telen, hout zagen en hakken en jagen was nodig om te voorzien in het levensonderhoud. Die functie is in veel werk van huidige werknemers verdwenen. Opgeknipt en verdeeld doet iedereen zijn best op zijn eigen stukje werk maar je kan het nauwelijks nog echt werk noemen. Er bestaan zelfs aantoonbare totaal zinloze werkzaamheden en functies, de zogenaamde bullshit jobs.
Zelf verantwoordelijk zijn voor de tijdsbesteding, het resultaat en de opbrengst maakt herkenbaar wat de bedoeling is van je werk. We zijn daar ver van afgedreven. Doorgeschoten efficiency heeft het gewonnen van visie. “Wie goed doet, goed ontmoet” werkt ook omgekeerd. Dus welke visie hebben werkgevers? Als medewerkers benaderd worden als mensen en niet als economische productiefactor, blijkt ineens dat mensen deugen.

Rutger Bregman de meeste mensen deugen

 

 

Deugen mensen? – Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 30 jan. 2020 04:06 door Oecumenische Hagediensten

Ook al heb ik het boek van Rutger Bregman ‘De meeste mensen deugen’ (2019, De Correspondent) gelezen, dan nog is het moeilijk een zinnig antwoord op deze vraag te geven. Wel vind ik het een geweldig boek dat zo veel mogelijk gelezen moet worden. Bregman neemt je aan de hand mee in zijn onderzoek naar de feiten over de mensen. Hij neemt verschillende onderzoeken onder de loep en hij beoordeelt kritisch de resultaten daarvan.

HIj komt dan soms op tegengestelde bevindingen en geheel andere resultaten. Dat gaat dan bovendien over gerenommeerde onderzoeken en onderzoekers. Waarover al breed gepubliceerd is en die zeer bekend zijn geworden. Hij laat zien dat de resultaten van die onderzoeken gemanipuleerd zijn om de gewenste uitkomst van experimenten te krijgen. Voor een deel om daarmee in de wetenschappelijke wereld hoge ogen te gooien. Gewoon dus om het eigen belang en de naamsbekendheid.

De belangstellende leken en beleidsmakers hebben die verkeerde resultaten en onjuiste resultaten gebruikt voor beleid en opinievorming. En dat gaat nog steeds door. Een onderzoek van kolonel Marshall naar het gedrag van zijn soldaten bij een aanval van de vijand, bracht aan het licht dat van die eigen soldaten slechts 15% tot 25% tijdens het gevecht schoot.

Hij schrijft in zijn boek over die strijd: ”het gemiddelde en gezonde individu heeft zo’n  innerlijke en meestal onbewuste weerstand tegen het vermoorden van een medemens dat hij niet uit vrije wil een leven zal nemen”. Maar 40 jaar geleden zijn die resultaten tot een truc en oplichterij bestempeld door het leger en gerenommeerde media. De kolonel was toen al dood. Maar andere onderzoeken bevestigen zijn resultaten. Het blijkt dat de soldaten vooral vechten om hun vrienden en kameraden te beschermen en niet om de vijand te verslaan.

Verder in het boek schrijft hij dat het leger de Amerikaanse rekruten traint met video’s en andere middelen om te leren de vijand (andere mensen dus) te doden. Overigens, hoe zou dat dan werken bij de jongeren die veel video’s met geweld, ook met het gebruik van messen, zien en daar hun spel in spelen. Dan blijft de vraag welke mensen er dan deugen?

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er gemanipuleerd is met de feiten van onderzoeken. Daarmee wordt een cynisch beeld van de mensheid gevormd. En het bevestigt het dominante cynische beeld over het gedrag van mensen. Het is de benadering van Bregman om het cynische beeld van mensen met tal van onderzoeken te weerleggen. Mensen blijken niet alleen maar uit te zijn op het eigen belang maar ook voor anderen te kunnen zorgen.

De rol van de media is een belangrijke oorzaak daarbij. Vanwege het belang van de omzet zijn die vaak uit op sensatie en geven verkeerde informatie. Daar worden door hem ook treffende voorbeelden van gegeven. Hoe vaak er ook over berovingen en verkrachtingen wordt bericht, uit onderzoek blijkt dat telkens weer de omstanders hulp bieden en proberen erger te voorkomen. Ook de huidige cultuur heeft daar overtuigende voorbeelden van. Mensen zijn te motiveren om een positieve bijdrage te leveren en velen doen dat ook. Je zou dus kunnen zeggen dat de meeste mensen deugen.

 

Visie Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 16 jan. 2020 12:33 door Oecumenische Hagediensten

Volgens de kalender is het nieuwe jaar begonnen. Kerstfeest was dat onbegrijpelijk feest voor veel mensen, maar wel vrije dagen. Tenminste als je niet ingeroosterd bent. En alles is dan opgetuigd voor de kerstsfeer. Die bestaat kennelijk uit lichtjes en dennen- of sparren bomen en takken. Dat licht is, in deze donkere dagen aan het eind van het jaar, niet zo vreemd. Maar ook voor de praktijk van alledag is wat beter licht goed en nuttig.
Zo hebben we de protestactie van boeren en bouwers. Voor iedereen herkenbaar. En de rol van de overheid bij het klimaat en in de stikstof affaire en de PFAS. Dan is er de ramp voor de ontvangers van de toeslagen voor de kinderopvang. Het gaat goed in Nederland maar bij sommige mensen niet. Daar is wel enig licht voor nodig om dat opgelost te krijgen. En een nieuwe jaar om een frisse start te maken.
Volgens Rutte hoort het allemaal bij zijn vak. Hij is pragmatisch en heeft verder geen visie of ander licht nodig. De minister van landbouw Carola Schouten zal gelet op haar achtergrond daar wel anders over denken. Zij weet dat het licht met Kerst een Christelijke basis heeft door de geboorte van een kind. Dat kind heeft in en door zijn leven de wereld op z’n kop gezet. En geeft mensen een visie op de maatschappij.
'Waar visie ontbreekt komt het volk om'. Een uitspraak van Den Uyl of van de Spreukendichter uit de bijbel. Het begint erop te lijken dat het ook voor ons een waarheid is. Bij het breien van de overheid laat deze grote steken vallen. De stikstofproblematiek is een gevolg van de kop in het zand steken. Men wist dat het een probleem in ons land is en bedenkt dan een regeling die achteraf door de hoogste rechter en in Europa afgeblazen is. Ook de narigheid met de toeslagregeling waarvan al jaren bekend is dat die niet uitvoerbaar is.
Maar dan moet je wel weten wat je wilt. Welke richting is er in het nieuwe jaar nodig? Het wordt tijd voor een besturing vanuit een visie. De bestaande partijen laten zich niet erop voorstaan. Behalve het Forum voor Democratie maar die kijken terug in plaats van vooruit. Kerst en een nieuw jaar lijkt mij een prima tijd om daar eens goed voor te gaan zitten en er wat boeken op na te slaan. Dat kan ook heel goed bij kunstlicht dus dan kan je lange dagen maken.
Je afvragen waar bepaalde belangrijke dingen mis gingen is heel nuttig. Daar komen altijd nieuwe opvattingen uit voort en misschien wel een visie op de maatschappij. Dat zou een nieuwe licht kunnen werpen op de toekomst. Heeft een nieuw jaar toch nog iets extra’s opgeleverd.

Programma Vriendenmiddag Tent of Nations

Geplaatst 16 jan. 2020 12:24 door Oecumenische Hagediensten

We zijn heel blij jullie allemaal uit te kunnen nodigen voor de Vriendenmiddag Tent of Nations op zaterdagmiddag 8 februari in Driebergen. Een middag voor iedereen die zich betrokken weet bij Tent of Nations, of zich hierin wil verdiepen, om zo in vriendschap en solidariteit verbonden te zijn. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie, ontmoeting, gesprek en creativiteit. Weet je welkom, en nodig vooral ook mensen uit met wie je dit inspirerende verhaal wilt delen.We zien ernaar uit jullie te ontmoeten!
Programma
13.15 - 14.00   Inloop met koffie en thee. Iedereen maakt een keuze voor twee workshops.
14.00 - 15.00   We laten ons inspireren door drie minicolleges en we staan stil bij de ervaringen van vrijwilligers bij Tent of Nations. De Syrische zanger Wasim Arslan omlijst het programma met muziek uit het Midden-Oosten.
Minicollege 1 – Wandelen met een engel
Gerdien  Wolthaus Paauw bezocht meerdere keren het ‘Beloofde Land’. Steeds kwam ze terug met meer vragen dan antwoorden. Centraal  staat de vraag: ‘Hoe kunnen we in vrijheid kiezen voor betrokkenheid en engagement?’
Minicollege 2 - Jouw eigen plek en je houding naar de ‘ander’
Aylin Özalp deelt vanuit haar eigen ervaringen met ons haar inzichten over de valkuilen en de uitdagingen die er zijn in onze rol ten aanzien van mensen en groepen in een andere culturele context. Wat is onze eigen plek en houding ten aanzien van partners en projecten wereldwijd? Hoe ga je om met een 'ander' wanneer vanzelfsprekendheid niet meer geldt?
Minicollege 3 - ‘Smile and Confuse the World’ (Engelstalig)
Filmmaker en psycholoog Ihab Ghafri uit Nablus is opgegroeid tijdens de tweede intifada in een zeer gewelddadige omgeving. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn traumatische ervaringen en hoe hij toch de kracht vindt om op een geweldloze wijze door te gaan in een uitzichtloze situatie.

15.00 -  15.30   Ontmoeting, Palestijnse zoetigheid en actietafels

15.30 - 16.15   Eerste ronde workshops (uitgebreide beschrijving hieronder):
 1. Tent of Nations, alles wat je wilt weten
 2. Filmvertoning ‘Survivor’ en nagesprek
 3. Welkom in het Paradijs – het kleine dagelijkse leven
 4. Israëlische politiek en de bedreiging van de nederzettingen
 5. Recht doen door een veelheid aan verhalen
 6. Het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter
 7. Duurzaamheid
 8. Leer Arabisch spreken in minder dan een uur
16.30 - 17.15   Tweede ronde workshops (uitgebreide beschrijving hieronder):
 1. Muzikale meditatie
 2. Inspirerende ontmoetingen
 3. Poëzie uit Palestina
 4. De bezetting als verdienmodel
 5. Het gevaar van neutraliteit
 6. Het gesprek in je lokale kerk of groep
 7. Jouw eigen plek en je houding naar de ‘ander’
 8. ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ – samen in gesprek
17.15 - 18.30  Afsluitende borrel met Palestijnse hapjes en drankjes

Wanneer?
Zaterdagmiddag 8 februari 2020, 13.15 - 17.15 uur, met aansluitend een borrel  tot 18.30 uur.

Waar?
Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang: De Lei 86), 3971 KA Driebergen
Vanaf station Driebergen-Zeist brengt bus 50 je hier in vier minuten. Gratis parkeren als je met de auto komt.
 
Wat kost het?
€ 10 per persoon, te betalen bij aankomst  (gratis toegang voor deelnemers tot en met 25 jaar)
 
Hoe meld ik me aan?
Je kunt je tot uiterlijk dinsdag 4 februari 2020 aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com
En: nodig vooral ook je vriend, dochter, huisgenoot, buurvrouw of predikant uit om mee te gaan!
 
Wie organiseert het?
Deze vriendenmiddag wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland.
Het bestuur bestaat uit Benjamin Baars, Meta Floor en Bram Grandia.
Meer info? Kijk op www.tentofnations.nl, mail tentofnationsnl@gmail.com of bel 06 488 09 550
 
 
Bij aankomst, dus voorafgaand aan het plenaire programma om 14.00 uur, kiest iedereen twee workshops uit. Informatie, ontmoeting, gesprek, creativiteit: voor elk wat wils!
 
Workshops eerste ronde, 15.30 – 16.15 uur

1. Tent of Nations, alles wat je wilt weten (Meta Floor)
Wat gebeurt er nu precies bij Tent of Nations? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Welke zorgen zijn er momenteel, welke plannen en dromen heeft de familie Nassar? We bespreken alle vragen die er leven bij de deelnemers. Voor iedereen die nieuw is, maar ook voor iedereen die weer stevig bijgepraat wil worden.
 
2. Filmvertoning ‘Survivor’ en nagesprek regisseur Ihab Ghafri (Engelstalig, Benjamin Baars)
Ihab laat zijn nieuwe film ‘Survivor’ zien. De film gaat over de Palestijnse man Nasim die worstelt met het trauma dat hij heeft opgedaan tijdens de Tweede Intifada. Hoe is het om met een trauma te leven terwijl het conflict altijd doorgaat? Als Nasim verliefd wordt op Shatha besluiten ze samen op reis te gaan door de West Bank. Zal het Nasim lukken zich open te stellen? Na de vertoning van de film is er de mogelijkheid vragen te stellen aan Ihab.
 
3. Welkom in het Paradijs – het kleine dagelijkse leven (Tineke Bennema)
Tineke Bennema is historica en journaliste; zij woonde zeven jaar op de Westelijke Jordaanoever. Centraal in haar boeken staat het weergeven van het ‘kleine’ Palestijnse dagelijks leven: door dat te beschrijven en persoonlijk te maken kunnen mensen zich beter met hen identificeren. In het westen leven heerst soms het beeld dat Palestijnen terroristen zijn. We bespreken met elkaar hoe we het conflict op een persoonlijker manier voor het voetlicht kunnen brengen.
 
4. Israëlische politiek en de bedreiging van de nederzettingen (Erella Grassiani)
Hoe ziet het politieke landschap in Israël er uit? Welke politieke partijen zijn er, welke thema's zijn belangrijk, hoe staan zij ten opzichte van rechten van Palestijnen? Wat betekent dit voor de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen en voor Palestijnen die in Gebied C van de Westbank wonen? Tent of Nations bevindt zich in Gebied C, te midden van een aantal nederzettingen, dus wat betekent dit voor hen?
 
5. Recht doen door een veelheid aan verhalen (Marjanne van Esveld)
We bekijken en beluisteren hoe de Nigeriaanse Chimamanda Adichie in een TED talk vertelt  hoe onze levens en culturen uit vele overlappende verhalen bestaan. Zij waarschuwt dat als wij alleen een enkel verhaal horen over een ander persoon of land, we serieuze misvattingen riskeren.  Hoe raakt dit verhaal aan de heersende beeldvorming  in Nederland over Palestijnen? Op welke manier kunnen wij andere verhalen laten horen waardoor een completer beeld ontstaan en daarmee recht gedaan wordt aan de veelkleurigheid?
 
6. Het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter (Bram Grandia)
In de Bijbel staat in Lukas 18 een verhaal over een vrouw die in haar recht staat, het onrecht aan de kaak stelt, in opstand komt tegen de autoriteiten. Het verhaal gaat over een vrouw die de moed heeft om onaardig te zijn, die het weigert om de goede vrede te bewaren. We lezen het verhaal en gaan in gesprek over wat dit verhaal betekent voor de familie Nassar bij Tent of Nations, voor Palestijnse christenen, en voor ons in Nederland.
 
7. Duurzaamheid (Fien Cappellen en Hendrik Jan de With)
Op welke manier wordt er aandacht gegeven aan duurzaamheid bij Tent of Nations? Wat is de overtuiging achter dit streven en wat is de context? We brainstormen met elkaar over ideeën en mogelijkheden die bruikbaar zijn bij Tent of Nations in Bethlehem.
 
8. Leer Arabisch spreken in minder dan een uur (Ali Arab)
In nog geen uur tijd leer je de basis van het Arabisch. Altijd handig als je op bezoek gaat bij Tent of Nations, maar natuurlijk ook als je contact wilt leggen met je nieuwe Arabischsprekende buren. We bespreken ook met elkaar waarom het Arabisch zo’n magische taal is. Ali is een jonge enthousiasteling die geboren is in Aleppo. Hij woont nu in een gemengd woonproject in Amsterdam Noord waar hij een taalcafé heeft opgezet.
 
Workshops tweede ronde, 16.30 – 17.15 uur

1. Muzikale meditatie (Wasim Arslan en Adinda Kranendonk) Deze jonge musicus, met een gevoelige stem en ziel, heeft veel donkere kanten van het leven gezien en meegemaakt; Wasim Arslan overleefde de oorlog in Aleppo, Syrië. Wasim wil zijn muziek inzetten om mensen in tijden van oorlog met elkaar te verbinden. In deze muzikale meditatie neemt Wasim Arslan ons mee op reis. Laat je raken door de muziek en sta stil bij wat ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ voor jou betekent. Je bent welkom om je eigen percussie instrument mee te nemen en mee te doen. 
 
2. Inspirerende ontmoetingen (Gerdien Wolthaus Paauw)
Gerdien Wolthaus Paauw portretteerde en interviewde Palestijnen en Israëliërs over hun visie op de situatie, hun wens voor de toekomst, hun leven. De resultaten zijn gebundeld in het fotoproject ‘Jerusalem Heart of the City’. We luisteren naar een korte inleiding, waarna we met elkaar in gesprek gaan welke persoonlijke ontmoetingen met een Palestijn, Jood of ander medemens ons hebben geraakt en geïnspireerd. Als je aan deze workshop meedoet en je hebt een foto van deze persoon, neem deze dan gerust mee. Een workshop om je hart te verwarmen aan menselijke ontmoetingen.

3. Poëzie uit Palestina (Marianne Dagevos) Poëzie is een veelzijdige expressievorm die je kunt gebruiken om de liefde te verklaren of de schoonheid te bezingen maar ook om te schelden, aan te klagen, verdriet of wanhoop te uiten. Hoe bezingen Palestijnse dichter het leven inclusief hun liefde voor het land en de pijn van bezetting en ballingschap? We maken kennis met moderne Palestijnse dichters door hun gedichten te lezen, ernaar te luisteren, en de overeenkomsten en verschillen te bespreken.
 
4. De bezetting als verdienmodel (Benjamin Baars)
Israëlische bedrijven hebben belang bij het in stand houden van de militaire bezetting van de Westbank en Gaza. Grondstoffen, internationale hulp, goedkope arbeidskrachten en de mogelijkheid tot het testen van nieuwe wapensystemen en cybertechnologie zijn zeer rendabel. Wat zijn de belangen, wat zijn de feiten? En wat is de Nederlandse rol?

5. Het gevaar van neutraliteit (Sofie Doorman)
Neutraal blijven wordt vaak gezien als een hoog moreel goed. Wie echter in een situatie van onrecht kiest voor neutraliteit, steunt daarmee het recht van de sterkste, zo zegt aartsbisschop Desmond Tutu. We bekijken met elkaar de Ted Talk van de joodse Anna Baltzer die stelt dat partij kiezen een betere keuze is dan neutraal zijn als er sprake is van ongelijke machtsverhoudingen. Naar aanleiding van haar prikkelende speech (in het Engels, zonder ondertiteling) gaan we met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor onze houding ten aanzien van Israël Palestina, en Tent of Nations.
 
6. Het gesprek in je lokale kerk of groep (Door-Elske Cazemier)
Hoe ga je het gesprek aan in je lokale kerk of eigen omgeving met mensen die zich sterk verbonden weten met Israël en het joodse volk? Hoe ga je om met weerstand, en wat is een constructieve houding als je zelfs misschien beschuldigd wordt van antisemitisme? Op welke manier kan het persoonlijke verhaal van Tent of Nations en de familie Nassar hierin helpend zijn? We bespreken met elkaar ideeën, valkuilen en tips.
 
7. Jouw eigen plek en je houding naar de ‘ander’ (Aylin Özalp en Sophie Koster)
Wat is onze eigen plek en houding ten aanzien van partners en projecten wereldwijd? Wat is je eigen culturele en persoonlijke bagage? Op welke manier bepaalt de plek waar jouw wieg heeft gestaan hoe jij in de wereld staat en de ‘ander’ benadert? Hoe ga je om met een ‘ander’ wanneer vanzelfsprekendheid niet meer geldt? We staan stil bij onze eigen ‘standplaatsgebondenheid’ en de valkuilen en de uitdagingen die deze met zich meebrengen, ook in onze rol en houding ten aanzien van Tent of Nations.
 
8. ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ – samen in gesprek (Alette van de Lagemaat)
De familie Nassar benadrukt telkens weer dat zij mensen wereldwijd willen inspireren om in hun eigen situatie het motto ‘Wij weigeren om vijanden te zijn’ in praktijk te brengen. Hoe doe je dit in Nederland en / of in je persoonlijke situatie? Met behulp van fototaal gaan we hierover met elkaar in gesprek.
 

De Waarheid - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 19 dec. 2019 09:16 door Oecumenische Hagediensten

In een bijeenkomst in september van Forum voor Democratie hield de voorman van de partij een openingsspeech. In het openbaar en niet achter gesloten deuren. Iedereen kan horen wat de partijleider zegt. En dan blijkt hij totale onzin uit te kramen. Er is volgens hem geen milieuprobleem dat veroorzaakt wordt door menselijk gedrag. En dat is zijn mening. We luisteren dan naar een Tweede Kamerlid die een partij toespreekt.

Meestal laat ik dat soort uitlatingen voorbij gaan, maar dit is zo stuitend. Alsof er geen wetenschappelijke basis is voor het milieuprobleem. Meer dan 1000 wetenschappers hebben dat uitgezocht en vastgesteld. De aarde warmt op tengevolge van de uitstoot van broeikasgassen door de manier waarop wij leven. Dat kan je niet leuk vinden of bedreigend maar het is wel zo. Dat ontkennen is in strijd met de feiten en dus een leugen. Zo worden de (potentiële) kiezers van die partij voorgelogen.

Maar er zijn tegenwoordig meer, politiek belangrijke, personen die zich zo gedragen. Zo was Boris Johnson eens een, voor Engeland, belangrijk journalist en schreef complete onzin over Europa. En dat werd in belangrijke kranten gepubliceerd. Daar is hij als parlementariër mee doorgegaan en nu als premier gaat hij gewoon verder. Over Trump hoef ik niet meer te schrijven. Van hem is het bekend genoeg. Het beïnvloedt de kiezers die op een verkeerde basis hun stem uitbrengen.

Nu is er geen absolute waarheid. Dus je mag van alles wat vinden. En zeggen dat dat de waarheid is en dat jij die, toevallig of niet, weet. Maar feiten kunnen alleen weerlegd worden door andere feiten en niet door een andere mening. En wetenschappelijk gezien mag en moet er aan alles getwijfeld worden. Feiten staan los van de waarheid. Een aantal grafieken die Baudet in de Tweede Kamer laat zien, worden door een ander lid (op dit gebied gespecialiseerd) als selecteerde informatie bestempeld. Zo bewijst hij zijn eigen gelijk. Jammer genoeg haalt dat niet de grote publiciteit en de media. En zo blijft het beeld bestaan dat FvD de waarheid vertelt over de milieusituatie.

In mijn werk ondersteunde ik leden van ondernemingsraden. Stel je voor dat or-leden zo met de feiten omspringen. En nogmaals: er is geen absolute waarheid, maar de feiten moeten wel boven tafel komen. Ook in het overleg met de bestuurder zal het vaak over meningen en feiten gaan. En een mening kan een goede bron van discussie zijn en feiten moeten gebaseerd zijn op onderzoek en analyse en daar kan ook overleg over nodig zijn.

Zo blijkt het nut van overleg voeren. Maar als de leden in de or geen mening en geen andere feiten hebben dan is overleg gedoemd tot luisteren en ja-knikken. Dus de inbreng van de or-leden bestaat uit meningen en andere feiten en andere analyses en dat is nuttig voor de bestuurder en de andere or-leden. Het voortbestaan van de or zal van deze kwaliteit afhangen en heeft de pr zelf in de hand.

De or is dus nog lang niet op z’n retour. Meningen van de medewerkers doen er toe en zorgen voor een versterking van de besluitvorming. Brede tegenstem en georganiseerd in een structuur zoals bij de or is een grote waarde voor de onderneming van klein tot groot. Tata Steel mag er trots op zijn.

Hoopvol bericht van Cor P. Berkel

Geplaatst 5 dec. 2019 07:52 door Oecumenische Hagediensten

Verlichting NU

In de viering van 24 november mocht ik een glorieus moment of een hoopgevend bericht vertellen. Mijn voorkeur ging uit naar een hoopvol bericht. Want zowel het verschijnen van dit boek als de inhoud zijn hoopvol. Dan heb ik het over het boek: Verlichting NU.

Het is de titel van het boek van Steven Pinker dat gaat over de vooruitgang van de mensheid. Met daarbij de niet uitgesproken verwachting dat ook in de toekomst de mensheid het wel zal redden. Hij trekt een aantal conclusies uit de ontwikkelingen van na de Verlichting.

In de achter ons liggende jaren van de mensheid zijn we rijker geworden, gezonder, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds gelukkiger geworden. En niet alleen in de westerse wereld maar in de gehele wereld. Hij onderbouwt dat met grafieken en tabellen over ongeveer 400 tot 500 jaar. En bewijst dat kennis en wetenschap veel vooruitgang gebracht heeft.

Wie de krant erop naslaat krijgt soms de indruk dat het einde van wereld nadert. Maar Steven Pinker laat zich niet uit het veld slaan en kijkt naar de feiten. Hij onderzoekt de wetenschappelijke literatuur en zet die feiten op een rijtje. Hij stelt grafieken op en maakt overzichten die aantonen wat de vooruitgang is. Hij komt tot de  conclusie dat het idee van het einde van de wereld onjuist is, zelfs volkomen onjuist.

De Verlichting heeft ons de redelijkheid gebracht, het humanisme en de vooruitgang. En dat werkt nog steeds. Want deze uitgangspunten zijn tijdloos. Ze staan wel onder druk. Grote groepen mensen denken dat deze uitgangspunten niet meer werken en ook de verkeerde resultaten geven. Er ontstaat fake nieuws en er ontstaan drogredeneringen. Dat maakt de verwarring nog groter. Zelfs doet dat nieuwe politieke partijen ontstaan.

Maar …    Lees het boek en je raakt overtuigd.

Blog van Cor P. Berkel: Snapt u het?

Geplaatst 21 nov. 2019 11:49 door Oecumenische Hagediensten   [ 21 nov. 2019 11:52 bijgewerkt ]

Een forse maatregel vinden sommigen het. Er mag overdag straks nog maar 100 km/uur worden gereden. Maar in de avond en nacht mag de oude snelheid gereden worden. Een compromis met de VVD. En zo modderen we maar door. Van compromis naar compromis want zo werkt de politiek. Maar over de vraag of je over deze thema's wel een compromis kan sluiten hoor je niemand. Er zijn veel thema's waar je geen compromis kan sluiten. Een vuur steek je aan of niet. Je neemt en griepprik of niet. Je betaald je rekening want niet betalen kan niet. We zijn als Nederland ver uit het smerigste land van Europa. En dan nemen we nog maar een halve maatregel voor alleen overdag. Dat is het effect van het compromis gedrag van dit kabinet. En de rechter vindt dit ook. Tot aan de Raad van State is er nu een vonnis. Maar dat was er al na het vonnis van de Urgenda zaak. Zelfs nu ook nog over het terughalen van de Nederlandse kinderen uit Syrië. Ik snap niet dat de overheid zich niet aan de eigen wetten en de getekende overeenkomsten houdt. 
Zitten de gekozen vertegenwoordiger te slapen? Of is men het kompas kwijt? Heeft men eigenlijk wel een kompas? Nou ik denk het niet. Met Rutte voorop heeft men de visie op het bestaan aan de kant gezet. Want dat werkte beter. Dan heb je geen last van de olifant in de porseleinkast. En nu hebben we een regering die ook geen last heeft van de eigen wetten en gemeenschappelijk doel. We willen allemaal meer ook regering, meer waar voor ons geld. Groei ten koste van alles. En dan blijkt dat die groei vastloopt op de milieuproblemen. We vragen te veel van ons moedertje aarde. Te veel gif in de grond en nergens meer schone lucht. Lawaai overal zeker nu in herfst met de bladblazers. En Schiphol moet groeien totdat er weer bezwaar ingediend wordt bij een rechtbank. En voor het wijzigen van de Europese natuurgebieden is gelukkig toestemming nodig van de Europese Commissie. Vroeger toen de auto nog een gewoon vervoermiddel was kon je 80 km/uur rijden een harder ging die gewoon niet. Nu kan dat wel en moet dat gelijk in de praktijk gebracht worden. Gelukkig hebben we dat voor onze gezondheid niet. Voor voeding is er een strikt toelatingsbeleid. En roken staat op het punt verboden te worden. Maar niet voor de luchtvervuiling en landbouwgif. De vogels vallen dood van het dak maar niemand denkt aan de gevolgen van landbouwgif. In een uitzending van Pauw was een discussie over Parkinson was een deskundige over eten die niet uit sloot dat een oorzaak in het hoge gebruik van landbouwgif zou kunnen liggen. Dat overigens ook aangewezen is als bron van de daling van het aantal insecten. Zonder visie gaat het volk ten gronde. We moeten een richting kiezen en een visie ontwikkelen over waar we naartoe willen. Dat is te snappen en maakt een einde het compromissenbeleid.

1-10 of 105