Nieuws


Omkering – Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 26 feb. 2021 00:54 door Oecumenische Hagediensten

In de cijfers van het CBS is de werkloosheid gedaald naar 3,6 %. In de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is opvallend want een toename van de werkloosheid zou logischer zijn. Het uitblijven van meldingen van aflossingsproblemen bij de banken en het achterblijven van faillissementen maakt de huidige gang van zaken zelfs meer dan opvallend.

Met de overheidssubsidies worden nu bedrijven overeind gehouden die vanwege de situatie op de markt eigenlijk zouden moeten omvallen. Er ontstaan daardoor fake-bedrijven, want de levensvatbaarheid van die bedrijven is discutabel. Theoretisch moeten deze ondernemingen door teruglopende omzetten krimpen, maar dat geeft meer werkloosheid. Met de overheidssubsidies wordt nu de werkgelegenheid in stand gehouden. Als de subsidie stopt in juli van dit jaar zal blijken wat het echte effect zal zijn op de werkgelegenheid. Het zou velen niet verbazen als de werkgelegenheid dan in een rap tempo terugloopt. 

In de regeling NOW 3.0 hebben werkgevers een inspanningsverplichting tot het stimuleren van ontwikkeladvies en scholing. Hoe deze inspanningsverplichting eruit moet zien, is aan de werkgever zelf. Deze verplichting vervalt als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag dat gemeld wordt bij het UWV. Maar eenmaal werkloos is de uitdaging om een nieuwe baan te vinden groot, zeker in een arbeidsmarkt die de adem inhoudt. In het verleden zijn er in dat soort situaties miljoenen euro’s gestoken in het activeren van werkzoekenden om aan de slag te gaan. En keer op keer blijkt dat dit verspild geld is.

De overheid houdt nu met subsidie de ondernemingen overeind en houdt daarmee de werkgelegenheid in stand. Stel nu dat de overheid daar in juli niet mee stopt maar juist doorgaat met het subsidiëren van de werkgelegenheid door het verlengen van de huidige regelingen. Dat zou een enorme stimulans zijn voor ondernemingen om werk te gaan creëren. Het dwingt ondernemingen om een meer sociaal beleid te ontwikkelen.

De onderneming kan dan niet langer alleen uitgaan van het economisch beheren van de centen en het maken van winst in het belang van de aandeelhouders. De maatschappelijke functie van de onderneming als banenmotor komt dan centraal te staan. Dat zou wel eens een prima resultaat kunnen geven, want in de economie streven we altijd naar zo min mogelijk werkloosheid. Het klassieke verschil tussen push en pull zullen we maar zeggen, niet duwen maar (aan)trekken.

De verkiezingen staan voor de deur. Zou er een partij zijn die de bestaande regelingen in stand zal houden omwille van de werkgelegenheid? Ik zou zeggen: kies wijs in maart! 

Algoritme - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 12 feb. 2021 03:24 door Oecumenische Hagediensten   [ 12 feb. 2021 03:26 bijgewerkt ]

Algoritme

Een algoritme is een rekenregel om een wiskundig of informaticaprobleem op te lossen, aldus Wikipedia. Een rekenregel is bijv.: optellen gaat vóór vermenigvuldigen. Het doel is een probleem oplossen met een duidelijk resultaat. Deze programma’s die zelfstandig kunnen werken worden veel gebruikt om databestanden te kunnen analyseren.

Algoritmes zijn net luizen. Als je een of meer kinderen hebt, weet je dat het kan gebeuren. Je kan er niets aan doen om het te voorkomen, ze vermenigvuldigen zich snel en het jeukt enorm.

Zo vreest de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de organisatie Inlichtingenbureau (IB) haar zaakjes niet op orde heeft. Dit bureau kan door alle gemeenten ingeschakeld worden om de gegevens van personen te controleren door digitale bestanden van overheidsinstanties aan elkaar te koppelen. Doordat niet bekend is welke algoritmes er gebruikt worden, kan ook niet vastgesteld worden of de uitkomsten zuiver zijn en er bijvoorbeeld niet gediscrimineerd wordt.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de bekende uitvoering van de kinderopvangvergoeding. Ook toen werden algoritmes gebruikt zoals ‘buitenlandse achternaam’ en de ‘alleenstaande vrouw met kinderen’. Scoorde het systeem personen met relevante gegevens dan werden ze als potentiële fraudeurs aangemerkt. Dat werd bovendien aan alle bekende instanties
doorgegeven en iedereen weet wat het voor moeite het kost om van een bestaand stigma af te komen.

De AP komt er nu achter dat de vrouw uit Wijdemeren, die € 7000,00 bijstand moet terugbetalen aan de gemeente, door het IB is opgespoord. De gemeente zelf kan niet aangeven hoe dat gebeurd is. Ze kregen de gegevens door van het IB en die weten het ook niet. De algoritmes zijn nooit boven tafel geweest. Binnen vele organisaties heeft men geen idee van het gebruik van algoritmes.
Door gebrek aan nuance bij het toepassen van algoritmes krijgen mensen ten onrechte een etiket opgeplakt, waar ze de oorsprong niet van kennen en er ook vrijwel niet vanaf komen. Terwijl het bij besluiten, die deze mensen aangaan, wel gebruikt wordt.

Dit lijkt veel op “Big brother is watching you”. Je wordt in de gaten gehouden terwijl je denkt dat het niet zo is. En dan kan je ook nog onbewust een niet gewenste richting uitgestuurd worden.

Maar nu even dichter bij huis. Wat weet jij van het gebruik van algoritmes? Als je direct denkt dat deze voor jou niet voorkomen, dan is mijn eerste gedachte dat je verkeerd geïnformeerd wordt. Het is namelijk zo wijd en zijd
verbreid. En de gevolgen raken je direct.

Brexit - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 29 jan. 2021 00:23 door Oecumenische Hagediensten

Brexit

In een spotprent was Boris Johnson, de premier van Engeland, op weg naar een kruispunt met een richtingwijzer naar 2020 of naar 1900. Hij koos voor 1900. Dat was een duidelijke hint naar het nut van zijn streven naar Brexit. Het is terug naar af. En dat op basis van het idee van meer autonomie. Wat dat ook mag zijn.

We zagen in onze lockdown op Netflix een deel van de serie “The Crown” die gaat over de geschiedenis van de koningin in Engeland van na de tweede wereldoorlog. En er komen bekende personen in voor zoals Churchill, verschillende andere minister-presidenten en Charles de zoon van de koningin. Daarin was goed de sfeer in het Verenigd Koninkrijk te zien.

Een standenmaatschappij met een Lagerhuis met 650 direct gekozen leden. En het hogerhuis met 730 leden bestaande uit rechters, geestelijken, edelen door vererving en voor het leven benoemde edelen met de Lord titel. Grote landhuizen met landgoederen en kastelen te over, Dat is vooral de achtergrond van de partij die Brexit wilde. De Conservatieve Partij.

De Brexit is in hun belang, dat vooral financieel is en voor de status. Zij hebben er belang bij dat deze cultuur in stand blijft en daar is Europa niet voor nodig. Gelukkig zijn de andere landen in Europa moderner en minder statusgevoelig en voorstander van gelijke standen. Maar we krijgen hier wel een economische rekening voor gepresenteerd.

Tot nu toe waren de grenzen niet door vrachtwagens geblokkeerd. Het viel zelfs erg mee en de hype die verwacht werd door de stagnaties en opstopping is tot nu toe uitgebleven. Misschien hebben de media een beetje overdreven? Nu overheerst vooral de corona pandemie. Met de lockdown en de slachtoffers is dat al erg genoeg.

Maar wat kunnen we van Brexit leren? Dat het een enorme rompslomp extra is voor ondernemingen en overheid met de grenzen en de douane. Dat het vrijwel niet mogelijk is om over de handel een handelsovereenkomst  te sluiten. Dat we onze cultuur moeten afstemmen op de andere landen van Europa in plaats van afstand nemen. Dat het democratische niveau in Europa gehandhaafd moet worden.

Dat in ondernemingen de afstand tussen de verschillende groeperingen klein moet zijn. In een onderzoek is gebleken dat de verschillen in vakgebied en deskundigheid in een groep de beste bron is voor innovaties. Alleen de verschillen en de opdracht om iets te ontwikkelen zorgt voor vernieuwing. Dat zal er met Brexit niet eenvoudiger op worden.

Dat Brexit zoals de spotprent laat zien terug naar af is. Daar is nog niemand beter van geworden. Samenwerking is de basis voor de komende tijd. Voor het achter ons laten van de coronacrisis is meer samenwerking nodig. Europa zal ook aan de minder sterke landen hulp en economische samenwerking moeten aanbieden. Dat is het omgekeerde van Brexit.

Uitleg Joke de Zwaan Oecumenische viering Driebergen 24 januari 2021

Geplaatst 29 jan. 2021 00:19 door Oecumenische Hagediensten

Uitleg Johannes 15,1-10

 

Joke de Zwaan, Oecumenische viering Grote Kerk Driebergen 24 januari 2021

 

#Blijf in mijn liefde.

 

Blijf in mijn liefde…het thema van de week van de eenheid.

Liefde en eenheid: grote woorden in onze wereld vol onrust, geweld, honger en ongelijkheid.

Mensen die elkaar niet verstaan kunnen en willen, niet alleen in Amerika, ook in ons eigen land stem en tegenstem, waarheid en leugens….

Eenheid ? …ver te zoeken, liefde?…en droom die helaas vaak uiteenspat.

Blijf in mijn liefde…dat is niet een droom, zegt Jezus in het evangelie van deze morgen, maar een uitnodiging, probeer het, werk er aan, maak het waar.

En terwijl ik deze woorden schrijf, zie ik en hoor ik een jonge, Afro-Amerikaanse vrouw, in een prachtig gele jas…die met haar gedicht vanaf het centrum van de macht in Amerika, bij de inauguratie van Jo Biden, de wereld verrijkte met haar bijdrage. Amanda Gorman. 22 jaar

De heuvel die wij beklimmen(. om  de verdeeldheid achter ons te laten)

En ook als je de Engelse taal niet meteen verstaat dan kun je ( kan nog als je het even opzoekt)  geraakt worden door de hartstocht van hoe ze voordraagt, hoe ze  woorden tot leven brengt in gebaren en uitdrukking,  poëtische taal  waarin  ze droomt van een wereld, die eenheid uitstraalt, kloven overbrugt, geweld achter zich laat, ieder kind de kans geeft om op te groeien tot wie zij of hij kan en wil  zijn. Waar mensen samen onder de wijnrank en de vijgenboom zitten, ( vine and figtree)dicht zij. Bijbelse taal .

Ze eindigde met de woorden:

Er is altijd Licht

alleen als we dapper genoeg zijn om het te zien;

er is altijd licht

alleen als we dapper genoeg zijn om het te zijn .

 

Licht, sleutelwoord in het evangelie van Johannes, evenals Liefde.

Liefde in het beeld van de wijnstok waar we over hoorden.

Wijn en wijnstok, veel gebruikte symbolen in het eerste en tweede testament.

Noach, de eerste wijngaardenier, hij werd  dronken van de eerste vruchten.

De verspieders die uit het beloofde land terugkwamen met onvoorstelbaar grote druiventrossen, land van de toekomst, daar kun je een nieuw leven opbouwen.

De wijngaard, de wijnstok als beeld van die toekomst… van liefde , lees het Hooglied er nog maar eens op na.

De profeten zien in de wijngaard het volk Israël, waar de Eeuwige de wijngaardenier van is. Een wijngaardenier, een wijnboer die  zijn geliefde wijnstokken bemest, snoeit en uitziet naar de vruchten. Zo wil hij, de God van Israël, voor zijn volk zorgen en hen tot zegen zijn.

Ook wanneer zijn volk Hem teleurstelt, de wijngaard tot een woestenij wordt, blijft zijn trouw aan dit volk bestaan.

Israël zal opnieuw tot bloei komen, ranken zullen vrucht dragen, zo…dat de hele aarde met vruchten zal worden overdekt. ( Jesaja 27, 2-6)

Dat visioen, wordt afgebeeld  boven het heilige der heilige in de tempel,  een enorm gouden beeld van een hoge wijnstok met ranken zo groot als een mens.

Daarin besloten het visioen van die messiaanse droom, recht en vrede voor ieder mens, een wereld waar niemand meer honger of dorst lijdt.

De wijnstok een steeds weer terugkerend teken van hoop in Israël, van messiaanse tijd.

 

70 jaar na Christus wordt die tempel door de Romeinse overheerser, inclusief dat  beeld , van de toekomst, vernietigd, met de grond gelijk gemaakt.

Aan het einde van die eerste eeuw leeft een gemeenschap van Joodse Christenen in Klein -Azië. Het zijn zware tijden, onrecht en vernietiging …hoe verder, wat is er overgebleven van al hun dromen..

In hun midden een oude man: Johannes, één van de eerste  volgelingen van Jezus , hij verkeerde in de kringen van die wonder-baarlijke mens vol van God.

Hij vertelt over die tijd, schrijft erover en maakt voor zijn gemeente in zijn

verhalen Jezus zichtbare wekelijkheid.

Jezus als degene die hen toespreekt, die hen de weg wijst naar het rijk van recht en vrede, zoals dat beeld van die wijnstok en zijn vruchten  dat in de tempel deed.

In hem , Jezus zagen ze niet alleen licht in de duisternis, een weg om te gaan, brood om te leven, maar ook de wijnstok die ons uitnodigt vrucht te gaan dragen.  Ik ben die weg…dat licht… horen ze hem zeggen. Ik ben

Ik ben, oude bekende woorden van de traditie waarin ze opgroeiden. Ik ben, die ik ben, Ik zal er zijn…. wat er ook gebeurt.

Ik ben de ware wijnstok, wie in mijn Liefde blijft, die zal vrucht dragen, woorden van deze dag. Het woord ware betekent in het Grieks…geloofwaardig, betrouwbaar, buitenkant en binnenkant zijn één,

Let op, hij, Jezus  is niet de wijngaard die het volk Israël verbeeldt, hij is de wijnstok in de wijngaard van zijn volk, waar wij ons, christenen, aan mogen hechten , vrucht mogen gaan dragen. De Eeuwige, God zelf, is de wijngaardenier, die toeziet hoe de  ranken tot bloei komen.

 Niet iedere rank draagt vruchten, er zijn er die verdorren, er zijn er die wrange vruchten voortbrengen, hoorden we in de lezing.  Zij worden gesnoeid, in het vuur gegooid en verbrand.

Dat klinkt wel heel hard, zeiden we tegen elkaar in de voorbereiding.

En toch… juist door het snoeien en bijsnoeien van wat onvruchtbaar is, groeien er rijpe, volle trossen druiven aan de ranken, een omvormingsproces.

…de as van het vuur, de verdorde takken, kunnen voeding geven aan de aarde, zodat nieuwe groei mogelijk is.

 

Wrange vruchten, verdorde takken….omvormen….het bracht me bij het artikel in TROUW afgelopen donderdag.

‘Kerk doet iets fundamenteel fout als jongeren opzeggen’…

Hoe worden we als kerken een rank waaraan volop nieuwe druiventrossen groeien. Daarin klinkt voor mij de vraag door  of we het aandurven om oude patronen, oude ranken bij te snoeien,of zelfs misschien wel te snoeien. Hoe kunnen we verbonden blijven met elkaar oud en jong.

Een grote uitdaging…waar veel lev voor nodig is, maar de beeldspraak van die snoeiende wijngaardenier kan ons misschien helpen. Wat laat je staan, wat zal wellicht nog vrucht gaan dragen en wat kan echt weg…. wat ons kan helpen bij die beslissingen.

Blijf in mijn Liefde, zoals de Vader mij heeft liefgehad, zegt Jezus…. en

houd je aan mijn geboden, zoals ik me aan de geboden van mijn vader heb gehouden.

Daardoorheen klinken de woorden van oudsher…Heb God lief boven alles en  heb lief de mens die is als jij.

Niet het vingertje van ..je moet, je zal. Maar een uitnodiging, een opdracht staat er in de Willibrord vertaling.

 

De zusters van Grandchamp, dit jaar onze hulp bij het vorm geven van de gebedsweek voor de eenheid, maakten ook een liturgie voor de viering van deze morgen. Vanuit hun eigen gebedstradities stellen zij drie momenten voor van lezingen,  gebeden, en stiltes  Ieder moment heeft een eigen thema.

 

Als eerste, de eenheid van de hele persoon, hoe blijf ik verbonden met de wijnstok die Jezus heet, kan ik me toevertrouwen aan de Liefde van de Eeuwige, hoe draag ik vrucht, wat moet er in mij bij gesnoeid worden, of zelfs verwijderd. Mijn valkuilen, wie heeft ze niet, hoe val ik er niet weer in. Een levenslang groeiproces.  

 

Als tweede moment, de zichtbare eenheid van Christenen in de wereld.

Hoe slechten we de  muren die ons scheiden, niet alleen in Driebergen, in Nederland…wereldwijd.

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen, en

om dat zichtbaar te maken reikten de zusters een beeld aan.

Heel klein en heel voorzichtig ( vanwege Corona) hebben wij dat vorige week vastgelegd in een filmpje. Na de uitleg zal het worden vertoond.

 

 

 

En als derde moment noemen de zusters de eenheid van alle mensen en de hele schepping.

Ieder mens is welkom bij de Eeuwige, zo bidden zij.

En zeggen zij:

We mogen dankbaar zijn voor de veelheid aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Laten we opstaan tegen onrecht en haat , tegen discriminatie van ras, geslacht en religie.

Overwin de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

Een heel oude vriendin van mij drukt me bij ieder  bezoek op het hart dat ik niet moet vergeten dat wij allelen kinderen van één Vader zijn.

En voegde ze er, tot mijn verwondering, de Geest van de Eeuwige is in ieder geloof, in ieder mens aanwezig, of je nu moslim bent of hindoe, of christen zoals wij….God is groter dan wij kunnen bevatten.

 

Deze week hebben we als  kleine groep gelovigen, komend uit verschillende kerken in Driebergen ons één in onze verscheidenheid gevoeld.

Gedragen door Licht en Liefde.

 

Die Liefde, dat Licht mogen we uitdragen,

Ik ben de ware wijnstok, blijf in mijn Liefde, wees een Lichtdrager.

 

 Er is altijd Licht

alleen als we dapper genoeg zijn om het te zien;

er is altijd Licht

alleen als we dapper genoeg zijn om het te zijn .

 

sprak  die jonge vrouw de wereld toe,

Dat het zo moge zijn

 

Dat het zo moge zijn

Amen

Geen corona meer - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 7 jan. 2021 06:08 door Oecumenische Hagediensten   [ 7 jan. 2021 06:11 bijgewerkt ]

Er komt een tijd dat er geen corona meer is. Misschien is er dan wel weer een andere pandemie, maar dat zien we dan wel weer. Eerst moeten we de resten van deze crisissen opruimen. Er zullen ondernemingen failliet gaan en anderen zullen een herstart maken. Sommigen zijn te hard gegroeid en anderen te weinig. We moeten weer naar normaal. Maar wat zal er gebeuren? Wat is een herstart?

Ondernemers gaan plannen maken voor het inkrimpen of uitbreiden en nieuwe dingen maken en aanpakken. Want de ondernemingen moeten uiteindelijk wel weer winstgevend worden. Ze hebben geen andere keus. Dat is ook het vak van de ondernemer. En ondertussen kijken de burgers over de schouder mee. Met in hun achterhoofd de vraag of het wel groen genoeg is.

Nu geld aantrekken om te investeren is niet meer vrijblijvend. De vele geldschieters, banken en overheden zullen kritiek geven en invloed willen hebben. Dat zorgt voor een verandering van de maatschappij. Dat gaat dus echt gebeuren. Het wordt nooit meer zoals vroeger. De ondernemers nemen de maatschappij op sleeptouw.

Zo gaat het ook met de werkgelegenheid. Het zal niet zo gemakkelijk meer zijn om met jongeren, flexwerkers en zzp-ers veel werk van de onderneming uit te voeren. Werkgevers weten nu hoe kwetsbaar ze zijn voor een stagnatie in de productie. Veel zal dicht bij de onderneming door eigen mensen in vaste dienst uitgevoerd worden. De Brexit onderstreept dat alleen maar meer. De overheid zal daar ook regels voor opstellen.

De werknemers met een contract zullen meer in de aandacht staan. En van alle kanten wil men inspraak in de onderneming. Het Rijnlandse model wordt straks omarmt. Nu al in de aanloop naar de verkiezingen, neemt de VVD minder op de markt en het eigen belang gerichte standpunten in. Als de vrijheid, waar de liberale partij voor staat, ook aan de orde komt, wordt de verandering ook in het maatschappelijke gedrag zichtbaar.

Die vrijheid is aan de orde bij het optreden van de jeugd, de complottheorieën, het nepnieuws en de enorme festivals waar de nodige geestverruimende middelen gebruikt worden. Vrijlaten wil hier zeggen, dat dit steeds verder groeit en we weten nu wat onbelemmerde groei doet. Corona heeft ons veel geleerd. Niet alles, maar er wordt wel het een en ander in de praktijk gebracht .

Er is altijd ontwikkeling geweest, sommigen betwijfelen of dat ook vooruitgang betekende. Maar er kwam altijd een nieuw vervolg op oude tijden. Dat zal ook nu zo zijn. We zijn als medezeggenschap daar bij betrokkenen en doen daar aan mee. Of je dat nu wilt of niet. Niet meedoen is geen optie, dat kan dus niet. Maak een afspraak met de bestuurder en ga een plan maken. Een mooie start voor het nieuwe jaar en een methode om de narigheid van 2020 achter je te laten. Veel sterkte en succes in 2021.

Cor P. Berkel

Kafka – Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 11 dec. 2020 01:08 door Oecumenische Hagediensten

De Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag brengt steeds meer details en achtergronden van het ontstaan van de problemen die de gebruikers van de vergoedingsregeling ervaren. Sandra Palmen, juriste en strategisch adviseur bij de Rijksoverheid heeft tijdig gewaarschuwd dat men over de schreef ging en onrechtmatig handelde. Het ontbrak aan zorgvuldigheid van rechtsbescherming en bewijslast. Zij noemde dat kafkaësk.

Wie was Kafka eigenlijk? HIj was een schrijver en in 1914-1915 schreef hij het boek ‘Het proces’. Het boek gaat over procuratiehouder Josef K. die verstrikt raakt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. Zonder dat hij iets verkeerd gedaan heeft, wordt hij  gearresteerd. Hij heeft in het proces geen andere naam dan K. Hij krijgt geen aanklacht en het wordt niet duidelijk waar hij van beschuldigd wordt. Hij wordt wel heel veel verhoord, moet van gebouw naar gebouw verhuizen, krijgt telkens met andere mensen te maken die ook nergens van af weten. Het boek beschrijft een complete nachtmerrie.

En zo moeten de betrokken ouders van de kinderopvangregeling zich ook voelen. Zo op afstand lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar lees het boek en je kan je voorstellen hoe het voelt. Met geld is dat niet meer goed te maken. Een schandvlek op onze staatsvorm. En niemand bij de top van de overheid die intern actie ondernomen heeft. De juriste is weggepromoveerd. Haar afdeling werd opgeheven.

Een organisatie is nooit volmaakt. En in een organisatie gaat het altijd om de belangen van medewerkers, cliënten, klanten. Kortom: van verschillende groepen mensen. Daar moet met zorg en aandacht mee omgegaan worden. Het is de kracht van de parlementaire democratie dat er parlementariërs zijn die dit ingezien hebben. En met een enorm doorzettingsvermogen dit telkens weer aan de orde gesteld hebben zodat er nu een Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag is.

Het is haast niet te begrijpen dat niemand dit heeft kunnen stoppen. De gevolgde werkwijze is tegen elk gevoel van redelijkheid en rechtvaardigheid. Er zijn geen woorden voor. Er moet toch een orgaan zijn die dit aan de orde kan stellen. Dit geeft precies aan waarom zo’n commissie zo belangrijk is. Deze kan tot het hoogste niveau doordringen, en met gevoel van rechtvaardigheid deze zaak aan de orde stellen, zodat er geen nieuw boek a la Kafka hoeft te komen.

Vrijheid

Geplaatst 26 nov. 2020 06:01 door Oecumenische HagedienstenVrijheid – Blog van Cor P. BerkelHet is voor velen van belang om een beeld te hebben van wat hen in de toekomst te wachten staat. In deze tijd geen eenvoudige opgave. Dat is altijd zo met kijken in de toekomst. Voorspellingen leveren ook vaak niets op. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet over moet nadenken. Als gespreksstof lever ik een aanzet over de toekomstige vrijheid.

Er was van een pittig debat in de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting. Daarbij ging het over een petitie voor het strafbaar stellen van het bespotten van de Islamitische profeet. Daar heb ik geen mening over. Het staan op tenen komt in alle lagen van de maatschappij voor, ook over godsdienst. Dus wapen je daar maar tegen.

Onduidelijk in deze discussie was wat men verstaat onder vrijheid. De VVD heeft de vrijheid in de praktijk gebracht met het neoliberalisme. De vrije markt was het doel. Nu ziet men de rafelranden en moeten die door een sterke overheid aangepakt worden. Betekent dat minder vrijheid? Dat is dan wel een enorme draai, maar dat kan. Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald.

Mensen ontmoeten en op pad gaan is door de corona ingeperkt. Dat is de kern van de maatregelen van de overheid om de corona crisis aan te pakken. Ook hier is de vrijheid aan de orde. Is het nodig de vrijheid van burgers te beperken? Het zijn niet alleen maar voorschriften, maar ook dringende adviezen. Zoals niet naar het buitenland reizen, als het niet strikt noodzakelijk is. Maar het publiek denkt dat het dan niet meer mag. Tenminste voorlopig niet. Straks krijgen we het "Normale Leven" weer terug.

Maar Is dat zo? Want als je naar het milieu kijkt en het klimaat dan dreigen er rampen die we nu nog niet kunnen overzien. De ijskap op de Noordpool is over 40 jaar gesmolten. Dan zijn er geen gletsjers meer en is de toendra ontdooit. En nu is er al zoveel luchtvervuiling in ons land dat duizenden mensen er hinder van ondervinden en zich ziek voelen. Het werkverzuim hierdoor is 6%. En we hebben een stikstofprobleem en ga zo maar door. Nederland haalt de door ons onderschreven normen in Europa niet en het akkoord van Parijs ook niet.

En wij zijn als samenleving daarvoor verantwoordelijk. Dus er moet wel iets gebeuren. Het voorschrijven dat er 100 km/uur gereden mag worden is al oud, maar is ook een beperking van de vrijheid. En minder CO2 uitstoot gaat alleen lukken als de overheid besluit daar voorschriften voor vast te stellen. Meer thuiswerken beperkt de uitstoot, dat is mooi meegenomen, maar het kan om bovenstaande redenen zo zonder weerstand ook voorgeschreven worden.

En zo zal er niet alleen voor het verkeer over de weg, maar ook voor verkeer in de lucht beperkingen moeten komen. Wat mensen doen met vermaak, werken en mobiliteit zal ingeperkt moeten worden net als bij de corona. Dat is het toekomstbeeld dat opdoemt. De aarde moet beschermd worden tegen misbruik. Daar moeten we op aan sturen. Maak een plan en hoe beter het plan des te minder last heb je van de voorschriften. En beheers je de aanval op de vrijheid.

Industrie wil waterstof - blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 13 nov. 2020 02:16 door Oecumenische Hagediensten

In Nederland plaatsen wij steeds meer windmolens en zonnepanelen, vooral omdat de industrie de productieprocessen te langzaam vergroent of dat helemaal niet wil. Die kiest dan wel voor waterstof als energiedrager, waarbij de elektriciteit van het elektriciteitsbedrijf moet komen. Zo schuiven we de problemen heen en weer. Nederland hét polderland.

Dat de industrie kiest voor waterstof lijkt een doorbraak maar is het niet. Dat komt omdat waterstof gemaakt moet worden met elektriciteit. Het is een proces waarbij je water onder stroom zet, zodat je zuurstof en waterstof kunt scheiden. Als je waterstof vervolgens weer in aanraking brengt met zuurstof, komt er heel veel energie vrij. Nadeel is dat dit proces en de omzetting van waterstof naar elektriciteit energieverlies oplevert. Hierdoor raken we meer dan de helft van de opgewekte energie kwijt. Elektriciteit opgewekt door zonne- en windenergie zou dan ook een goed alternatief zijn hiervoor.

Maar eerst moet deze groene elektriciteit opgewekt worden. Dat doet de industrie niet, dus dat mogen de elektriciteitsbedrijven doen. Net als in Noord Holland waar een nieuw windmolenpark voor 75% de energie gaat leveren voor een datacentrum van Microsoft.

Frans Timmermans en de Europese commissie zien waterstof als een belangrijk middel om Europese klimaatdoelen te verwezenlijken. Hierbij is van belang dat het zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt, door middel van zonne- en windenergie. Dat klinkt goed maar het moet nog wel uitgevoerd worden. CEO's van bedrijven richten zich op de aandeelhouders en het maximaliseren van rendement. Dus die veranderingen gaan er niet vanzelf komen.

Als je de publieke stemming ziet over het plaatsen van windmolen- en zonneparken ziet dat er niet goed uit. Uiteraard heeft windenergie nadelen maar we leren steeds meer en passen steeds beter toe. Een alternatief is om elektriciteit te produceren met kernenergie. Er zijn al kleine strontium centrales die gemaakt worden in de fabriek en in de regio geplaatst kunnen worden. Het (kern)afval is daarbij verwaarloosbaar klein. Waterstof is dan opeens wel een oplossing en een doorbraak. Het maken van waterstof zonder zelf de benodigde elektriciteit te produceren is het verschuiven van het probleem. Ook daarom zou het gebruik van kernenergie om elektriciteit te produceren een betere oplossing kunnen zijn. 

Wakker worden

Geplaatst 30 okt. 2020 05:27 door Oecumenische Hagediensten   [ 30 okt. 2020 05:29 bijgewerkt ]

Wakker worden - blog van Cor P. Berkel

Deze periode kenmerkt zich doordat steeds meer mensen wakker worden. Over corona kan je zeggen dat het ontstaan is uit de fouten van het verleden. Of denken dat we het in de toekomst anders gaan doen. Maar het heden is hét moment om te handelen en waar de besluiten vallen. Dus hier moet het gebeuren. 

Gabriël van den Brink heeft dit jaar een mooi boek over dit onderwerp geschreven: “Ruw ontwaken uit een neoliberale droom". 
Een boek dat gaat over het wakker worden na een goede nachtrust. Hij ziet de neoliberale tijd als een mooie en vruchtbare tijd. Een tijd waarin veel bereikt is, maar waar ook het nodige op aan te merken is. Denk maar eens aan de mobiliteit. Op het land, ter zee en in de lucht is het gewoon te druk. Met nadelige gevolgen voor het klimaat en daarmee ook voor ons. Kortom, we produceren en consumeren veel te veel.

Hij legt uit dat de liberale gedachte er al was in de jaren ‘80 en later steeds de leidraad vormde voor ondernemingen en de overheid. Met name de economische theorie van het primaire belang van de aandeelhouders was de aanleiding tot ontsporing. Alles was markt en als dat niet zo was, maakten we het ervan. Zo ging de economie met de politiek op stap. Burgers werden klanten, patiënten werden cliënten en basisscholen moesten gaan presteren. Inmiddels is duidelijk dat met name de VVD en haar coalitiepartners met de premier het “aandeelhouders-eerst” idee aanhangen.
De onvrede van een grote bevolkingsgroep is hierdoor ontstaan. De overheid is er niet voor hen, maar voor een kleine groep die daar de voordelen van plukt. Dat is de analyse van Van den Brink.

In zijn boek doet hij een suggestie voor een denkrichting over de toekomst. Onderdeel van zijn analyse is dat de mens geen homo-economicus is en enkel gaat voor de winst, maar een sociaal wezen is, die anderen nodig heeft. Dat laatste hebben we bijvoorbeeld gezien en ervaren bij de zorg voor de corona patiënten. Dat is dan ook de richting die hij voorstelt. Er moet meer aandacht zijn voor het leven en het werk van de gewone man/vrouw. Ook voor wat betreft het inkomen. Net als bij de OR zijn het de verkiezingen die het verschil kunnen gaan maken.

Nu zijn veel ondernemers gericht op het herstellen van de oude economie. Maar de tijd terugdraaien gaat niet. De richting moet anders. We moeten de onderneming socialer inrichten. In mijn vorige blog gaf ik al het belang van coöperaties of stichtingen aan. Dat zal niet overal snel en gemakkelijk lukken, maar iets in die richting en het aan de orde stellen is ook al belangrijk. Het heden is het moment waar de besluiten vallen.

Banen - Blog van Cor P. Berkel

Geplaatst 16 okt. 2020 03:34 door Oecumenische Hagediensten

Werkgevers, de naam zegt het al, kunnen banen creëren, werk geven aan anderen. Die anderen worden dan werknemer en verdienen hun geld met deze baan. Dit is het huidige beeld. De vraag naar arbeid wordt werkgelegenheid genoemd binnen de economie. Maar die economie heeft verder nagedacht en wil groeien. En ook het aantal banen moet blijven groeien want dat betekent meer welvaart. Althans, dat is de theorie van menig bestuurder.

Tot zover was het begrijpelijk voor mij. Maar in het Financieele Dagblad van zaterdag 26 september schrijft de journalist en macro-econoom Mathijs Bouman dat deze theorie bijgesteld moet worden. Wat we al lang weten, maar niet doen in ons land is dat we slimmer moeten werken. Door automatisering en innovatie maken we meer producten en diensten voor minder kosten. Dat is de eigenlijke economische groei waar het om gaat.

Wat we in ons land de laatste jaren gedaan hebben, is meer mensen aan werk helpen. Want door meer mensen te laten werken groeit de economie ook. Er is ook nú weer economische groei nodig om uit de coronacrisis te komen. Er is door de overheid een investeringsfonds opgericht door de ministers Wiebes en Hoekstra, het zogenaamde Wopke Wiebes Fonds. Dat gaat er voor zorgen dat de groei weer terug komt, met méér werkgelegenheid dus.

Maar het fonds zou er juist voor moeten zorgen dat die slimmere manier van werken gestimuleerd wordt. En niet, zoals vaak gedacht wordt, om meer werkgelegenheid te ontwikkelen. Van de huidige krimp van de werkgelegenheid zou nu gebruik gemaakt kunnen worden. Laat ondernemers automatiseren en vernieuwen in plaats van het creëren van werkgelegenheid om zo de economie weer een boost te geven. Werkgevers zijn niet dom en zien dit ook. Automatisering had minder impact gehad op de productie en omzet in corona tijd. In deze tijd moet vooruit gekeken worden. De column van Mathijs Bouman was hier goede aftrap voor.

Ondernemingen moeten meer gaan ondernemen en dat is wat anders dan passen op de centen en de werkgelegenheid. Deze visie benadrukt de noodzaak voor omscholing en het aanbieden van van-werk-naar-werk trajecten. Want automatisering is natuurlijk niet in alle sectoren aan de orde.

Maar goed, een automatiseringsslag betekent hoe dan ook minder werk. En dit betekent arbeidstijdverkorting, subsidies en toeslagen. Of….waarom laten we deze vernieuwing niet samengaan met de introductie van het eerder besproken basisinkomen. Dat zal wel enige tijd vergen, maar het is wel een plan voor de toekomst. En dat geeft ondanks de verandering toch weer zekerheid.

1-10 of 112