Welkom


Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 

De Druivenkas ligt in de Historische Moestuin van Bartiméus.
Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.

In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van kapel of druivenkas, vinden sommige diensten plaats in de kapel van 
Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn. 
Routebeschrijving:  https://www.nieuwhydepark.nl/nl/Route-865

Agenda


Hagedienst 20 januari 2019
Kapel Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn
Aanvang: 10.30 uur Inzingen 10.15
Voorganger: Joke de Zwaan
Lezing: Esther 2, 1-17 en Esther 3
Muzikant: Frits de Zwaan
Collecte: St. Naar school in Haïti

De komende weken lezen we Esther. 

In deze eerste dienst rondom dit boek maken we kennis met: Esther, jong en mooi, gekozen tot koningin naast koning Ahasveros. Mordechai, oom van Esther, die trouw blijft aan de thora, niet buigt voor vreemde goden. Haman, sluwe en kwaadaardige antisemiet. uit op de vernietiging van het joodse volk. Een spannend begin van een bijzonder boek.

Oecumenische dienst 27 januari 2019
Sint Petrus' bandenkerk, Kerkplein 5, 3972 EK Driebergen
Viering waaraan 5 geloofsgemeenschappen meedoen.
Aanvang: 10:00 uur
Voorgangers: Nelleke Spiljard en Joke de Zwaan
Thema: Recht voor ogen
Koor: Leden van Mediant, Catharijnegemeente en cantorij van de Hagedienst
Collecte: Oecumene plaatselijk: Zondag voor de Eenheid

Hagedienst 10 februari 2019
Kapel Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn
Aanvang: 10.30 uur Inzingen 10.15
Voorganger: Aline Barnhoorn
Collecte: La Tulipe