Welkom


Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 


Agenda


Zondag 13 mei: Hagedienst 
Kapel Bartiméus
aanvang 10.30 uur, inzingen 10.15 uur.
Voorganger: Joke de Zwaan
Muzikant: Frits de Zwaan
Collecte: School la Tulipe in Mikondo-Kinshasa


We lezen verder in in het boek Genesis en komen bij het verhaal van Noah, die van God de opdracht krijgt om een ark te bouwen voor hem, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen en voor van alle dieren twee om de watervloed te overleven.
Als de watervloed voorbij is zegt God: “Ik zal niet nog eens al wat leeft zo slaan als ik heb gedaan”.
God richt een verbond op en geeft als teken zijn boog in de wolken. “Een verbond voor eeuwig tussen God en alle ziel die leeft en alle vlees op aarde”.

In deze dienst wordt ook aandacht besteed aan “Het Feest van de Geest”, dat deze weken weer plaatsvindt in verschillende kerken op de Utrechtse Heuvelrug en ook in de kapel van Bartiméus.

Zondag 27 mei: Hagedienst 
Kapel Bartiméus
aanvang 10.30 uur, inzingen 10.15 uur.
Voorganger: Dineke Havinga
Muzikant: Gerben Baaij
Collecte: Stichting naar School in Haïti.

Zondag 10 juni: Hagedienst 
Kapel Nieuw Hydepark
aanvang 10.30 uur, inzingen 10.15 uur.
Voorganger: Huguette Jurriaanse
Muzikant: Frits de Zwaan
Collecte: De Vrolijkheid AZC Leersum