Welkom

Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 
In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda

In verband met Corona-maatregelen zijn er de komende tijd geen diensten in de kapel of druivenkas. Wel bereiden voorganger en een coördinator een korte liturgie voor, die dan de voorafgaande zaterdag per mail naar Hagedienstleden wordt verstuurd.

Zondag 15 november 2020

Herdenking overledenen                                        Voorbereiders: Joke de Zwaan en Annemarie Kruimer        Lezingen:         Psalm 103                                              Collecte:           La Tulipe

Zondag 29 november 2020

1ste Advent zondag

Voorbereiders:     Huguette Jurriaanse en Teun van der Ven Lezingen:             Jesaja 63: 19b-64,8; Psalm: 85; 1 Korintiërs                                1:1-19; Marcus 13: 24-37;                 Collecte:               Exodus