Welkom


Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméus.

Kapel Bartimeus

Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn

Klik hier voor de routebeschrijving. 

In verband met het niet altijd beschikbaar zijn van de kapel vinden sommige diensten plaats in de Druivenkas van de Historische Moestuin van Bartiméus. Volg vanaf de kapel de bordjes naar de Historische Moestuin. Vanaf de parkeerplaats is het nog 5 minuten lopen.


Agenda


Zondag 18 augustus 2019 10:30 uur 
Hagedienst in de Druivenkas van Bartiméus 
Themadienst:   Ons leven vieren in de liturgie van een zondag
Coördinator:    Teun van der Ven
Collecte:          Villa Vrede Utrecht
Muzikant:        Frits de Zwaan

In deze zomerdienst willen we het met elkaar hebben over ‘ons leven vieren’. Een eerste associatie bij vieren is uitbundigheid.
Maar als je al mijmerend doordenkt over de vieringen die je hebt georganiseerd of die je hebt meegemaakt dan varieert de inhoud van vieringen heel sterk. Woorden als uitbundigheid, waardering tonen en dankbaarheid zijn slechts enkele van de mogelijke accenten die aan een viering gegeven kunnen worden. In deze themadienst willen wij onze herinneringen en ideeën hierover met elkaar delen.

Zondag 1 september 2019 10:30 uur 
Hagedienst in de Druivenkas van Bartiméus
Inzingen: 10.15 uur
Voorganger: Jaap van Eekelen
Collecte: de Vrolijkheid

Zondag 15 september 2019 10:30 uur 
Hagedienst in de Kapel van Bartiméus
Inzingen: 10.15 uur
Voorganger: Aline Barnhoorn
Collecte: la tulipe